Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

132.7m FM

Studieavgifter kan tredubblas

opinion

Mycket måste lösas medan antagningen pågick.

Många lärosäten har också byggt upp särskilda organisationer för detta, säger utredaren Marie Kahlroth vid Högskoleverket. Det var förhållandevis många studenter som betalade anmälningsavgiften på kronor, blev antagna vid ett svenskt lärosäte, men sedan inte började studera.

Ett hundratal studenter började aldrig studera trots att de betalat studieavgiften. Det vanligaste skälet var problem med uppehållstillstånd. Enligt förordningen om studieavgifter har studenten ingen rätt att få tillbaka avgiften, men lärosätet har möjlighet att betala tillbaka. Om de studenterna fått tillbaka avgiften framgår inte av rapporten.

Sammanlagt var det av de betalande studenterna som inte fått stipendier från Sverige. Lärosätena har haft olika sätt att genomföra reformen. Andra verkar ha blivit mera medvetna om behovet Studieavgifter kan tredubblas internationaliseringsarbete. Några lärosäten har inte satsat på att få betalande studenter, kanske vill de vänta och lära av andras erfarenheter, säger Marie Kahlroth.

Vissa lärosäten har svårigheter med storleken på studieavgifterna.

Storbritanniens studenter diskuterar sabotage mot...

Och till skillnad från i Sverige har de utbildningarna ett utbyggt stipendieprogram, säger Marie Kahlroth. Det finns också andra sätt Studieavgifter kan tredubblas få studenter från så kallat tredje land än att de betalar "Studieavgifter kan tredubblas." Lärosäten kan både ha utbytesavtal med och genomföra uppdragsutbildningar för utländska universitet.

Men det verkar som regeringen inför reformen hade en fundering om att ökat studentutbyte kunde vara ett sätt att kringgå avgifter.

Lärosätena är medvetna om det och många ser över sina avtal så att de inte ska strida mot bestämmelserna, säger Marie Kahlroth. Från cirka innan reformen till cirka 20 betalande studenter.

Universitetet har inte använt sig av exempelvis agenter för att locka studenter utan alltså lagt kraften på att odla bilaterala samarbeten. Det kommer mastersstudenter till oss och vi har möjlighet att skicka svenska studenter till deras lärosäten. Då kvittas det så vi tar inte betalt av deras studenter.

På så sätt blir vi...

Men vi har Studieavgifter kan tredubblas sett ett större inflöde än utflöde. Så vi försöker övertyga våra studenter att de ska lägga en termin av sina studier utomlands. Thomas Blom påpekar att troligen kommer Utbildningsdepartementet att på sikt göra en revision och stämma av så att lärosätena inte tar emot fler studenter än de skickar i utbyte med lärosäten utanför EES.

Men med i samarbetet är ju inte bara studentutbyte utan det finns en koppling till lärarutbyte och forskarkontakter som så småningom kan spilla över också på studentutbyte.

Anmälningsavgifter och studieavgifter .. 73...

Ändå hade högskolan medvetet trappat ned antalet internationella kurser innan reformen för att inte avbräcket skulle bli för dramatiskt. Högskolan hade inte marknadsfört sig aktivt utanför Europa. Vi vet Studieavgifter kan tredubblas det ofta gjort att studenter sökt upp oss. Men i framtiden ska man komplettera med marknadsföring — Vi håller på att anställa en ansvarig för att rekrytera studenter. Vi räknar med att fördubbla eller till och med tredubbla antalet betalande studenter de närmaste åren, säger Andrew Casson.

Student kräver tillbaka studieavgift Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte. Studieavgifter har medfört mycket merarbete för Studieavgifter kan tredubblas Lärosäten kan både ha utbytesavtal med och genomföra Vi räknar med att fördubbla eller till och med tredubbla antalet betalande studenter de närmaste åren. I dag kan man komma ut ur studier i Storbritannien. I Storbritannien håller nu studenter protester mot de höjda studieavgifterna för högskolor och universitet.

Istället gick de i koalition "Studieavgifter kan tredubblas" de konservativa och tredubblade.

Nyhetsflöde