Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

119.3m FM

Nu valjer fler att sparra sina sjukjournaler

opinion

Patienters möjligheter att spärra sina journaluppgifter är ett mycket stort hot mot patientsäkerheten, skriver två överläkare på Karolinska universitetssjukhuset till Socialstyrelsen. De vill att anestesi- och intensivvårdsläkare får rätt att läsa den sammanhållna journalen utan att inhämta samtycke från patienten och Nu valjer fler att sparra sina sjukjournaler deras vårdverksamhet alltid betraktas som en "nödsituation".

Prioriteringen av patienters integritet framför den medicinska säkerheten gör att patienterna riskerar att få en sämre vård för att inte alla journaluppgifter är tillgängliga. Det kan innebära att livshotande tillstånd uppstår helt i onödan, skriver de två överläkarna i sitt brev till Socialstyrelsen.

I deras verksamheter kommer integritet och säkerhet ofta i konflikt. De ger flera exempel i sin skrivelse. En man som skulle opereras akut efter en olycka sa sig vara fullt frisk och vägrade ge sitt samtycke till att iva-personalen öppnade hans journal hos en annan vårdgivare.

När han sövdes fick han ett blodtrycksfall som trots transfusioner och blodtryckshöjande medel inte gick att få upp. Cirkulationsstillestånd tillstötte och mannen avled. I hans journal framgår att han fick en svår allergisk reaktion av det muskelavslappande medel han fick.

Ett annat fall som överläkarna beskriver är en medvetslös kvinna som hittades i en hotellkorridor. Hennes journal hos en annan vårdgivare öppnades eftersom det rörde sig om en klar nödsituation.

Den var dock spärrad och ingen spärransvarig gick att nå. Senare visade det sig att kvinnan hade haft ett svårt epilepsianfall. Onödig tid gick åt att försöka hitta information om patienten, tid som kunde kommit andra patienter till godo, och patienten utsattes för onödiga undersökningar i försöken att hitta orsaken till medvetslösheten. Ett tredje exempel som överläkarna ger på problemen med spärrade uppgifter är en patient som talar mycket dålig svenska och  inte förstår innebörden i frågan om samtycke för att få del av annan vårdgivares journal.

Personalen uppfattar inte att operation och sövning skulle innebära en nödsituation. Patienten sövs och visar sig vara oväntat svårintuberad något som kan innebära ett livshotande tillstånd. Situationen går inte att reda upp. I den andra vårdgivarens journal fanns det anteckningar om att mannen två år tidigare visat sig vara oväntat svårintuberad.

Anestesi- och intensivvårdsöverläkarna vill nu att patientdatalagen snarast arbetas om så att deras verksamheter kan få ett så bra underlag som möjligt för sin uppgift och inte i efterhand blir varse att det i journaler finns dold information som kunde ha varit avgörande för patientens liv och hälsa.

Sahlgrenska lägger ner sin tillnyktringsenhet. I fortsättningen är det akuten eller polisens fyllecell som gäller för de som är fulla eller narkotikapåverkade och behöver tas om hand.

När psykiatrisjuksköterskan Jenny Borgesand fick beskedet sade hon upp sig i protest. Akuten på lasarettet i Enköping har stängts sedan man fått in ett misstänkt fall Nu valjer fler att sparra sina sjukjournaler ebolasmitta.

Patienten är isolerad och personal som träffat patienten har tagits om hand. Från årsskiftet har vårdgarantin skärpts. Nu har alla patienter rätt att få en första medicinsk bedömning inom tre dagar. Den behöver inte längre alltid göras av en läkare, utan av en person med legitimation inom vården — som en sjuksköterska. Nu ifrågasätts sambandet mellan antidepressiv medicin och ökad fallrisk som setts i tidigare studier.

En ny svensk studie visar nämligen att det inte är medicinerna i sig som ökar fallrisken utan den bakomliggande sjukdomen. Vårdförbundet och Region Halland har kommit överens om en ny arbetstidsmodell där barnmorskorna jobbar mindre under höst, vinter och vår mot att de jobbar mer på sommaren.

Den gamla beteckningen landsting finns inte längre kvar i någon del av Sverige. Vid årsskiftet omvandlades de sista sju landstingen till regioner. På hemsidan KomHIT flykting kan vårdpersonal gratis ladda ner enkla verktyg för att kunna  kommunicera med personer som inte pratar svenska. Här går det också att göra egna bildstöd som passar den specifika verksamheten.

Sjuksköterskan Ingela Jakobsson har varit med och tagit fram några av de olika bildstöd som finns idag. Att alla sjuksköterskor på iva i Torsby sade upp sig i protest blev Vårdfokus mest lästa artikel på webben under På andra plats hamnade artikeln om att Vårdförbundet kräver 10  kronor mer i månaden.

Se hela listan här! Risken för förväxling är stor när patienterna hela tiden får nya namn på sina läkemedelsförpackningar. Använd i stället ett entydigt substansnamn för läkemedel som får bytas ut mot varandra på apotek. Det föreslår Vårdförbundet tillsammans med företrädare för läkare, apotekare med flera.

Vårdförbundets kongress beslutade i somras att höja medlemsavgiften med 30 kronor i månaden. Det är fyra år sedan avgiften höjdes senast. Sjukhusläkarföreningen på Sahlgrenska kräver att politikerna löser de stora problemen med brist på vårdplatser — och nyckeln är att skapa en arbetsmiljö som gör att sjuksköterskorna Nu valjer fler att sparra sina sjukjournaler stanna.

Det skriver överläkare Jan Brun i en debattartikel i dag. Tofflor som både förebygger fall och värmer Nu valjer fler att sparra sina sjukjournaler frusna fötter vann stipendiet Queen Silvia Nursing Award på 50  kronor. Bakom idén står Sara Nyström som studerar till sjuksköterska vid Linköpings universitet. Karensdagen har slagit hårt mot de som råkat bli sjuka när de haft ett långt arbetspass på obekväm arbetstid.

Nu ersätts karensdagen av ett karensavdrag på 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning. Ska bemanningskrisen i vården kunna lösas måste de erfarna få upp sina löner — rejält.

I sitt yrkande inför nästa års avtalsförhandlingar kräver Vårdförbundet 10 kronor mer i månaden till "särskilt yrkesskickliga" i alla yrkesgrupper. Vårdfokus har frågat några medlemmar i Vårdförbundet vad de tycker om de avtalskrav som presenterades i dag.

De gör tummen upp för ökad lönespridning — men det finns en viss oro för hur man ska kunna Nu valjer fler att sparra sina sjukjournaler vem som är "särskilt yrkesskicklig".

Förhandlingschefen på Sveriges kommuner och landsting, SKL, vill inte kommentera "10 kronors frågan", men är nöjd med att fack och arbetsgivare är överens om att kompetensförsörjningen är vårdens största utmaning. När svenskarna på julafton slår sig ned i soffan för att se Kalle och hans vänner på TV minskar plötsligt antalet nödsamtal till kraftigt.

Som mest har de minskat med en fjärdedel.

Sammanhållen journalföring, vilket innebär att...

Men de senaste åren har effekten avtagit. Statens medicinsk-etiska råd vill att regeringen tillsätter en oberoende granskning av de medicinska åldersbedömningar som görs på unga människor som söker asyl i Sverige. Som första sjukhus i Sverige har Akademiska sjukhuset i Uppsala installerat en robot för beredning av cytostatika.

Det ska förhoppningsvis gynna både patientsäkerheten och arbetsmiljön. En sjuksköterska kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg för att inte ha undersökt och följt upp en kvinna på ett äldreboende som senare fick föras med ambulans till akuten. Att arbetsbelastningen var mycket hög påverkar inte myndighetens bedömning. Utredaren Kenth Nauclér vill att utbildningarna ska anpassas till vårdens behov. Vårdförbundet befarar Nu valjer fler att sparra sina sjukjournaler förslaget urholkar specialistsjuksköterskans professionsutveckling.

Regeringens utredare anser inte att en specialistexamen för röntgensjuksköterskor ska införas i högskolan.

Sjuksköterskor slutar efter besked om...

Vårdförbundet och Svensk förening för röntgensjuksköterskor är missnöjda. Sverige har tagit ett nytt steg för att införa avancerade kliniska specialistsjuksköterskor, efter regeringens utredning.

Några finns redan på Övertorneås hälsocentral. På 20 år har antalet specialistsjuksköterskor inom kirurgi och medicin minskat med två tredjedelar. Men många kommer att vilja stanna i Vårdförbundet, tror Sineva Ribeiro. Vare sig det gäller chefer eller försäkringskassan ser sig Cecilia Levin som patientens guide genom sjukskrivningen. Hon är nybliven rehabkoordinator. Årets vårdchef vågar utmana och drivs av lusten att utveckla — gärna genom att se möjligheterna i det lilla.

Vilken röntgenteknik är bäst för kvinnan, ger mest tillförlitligt resultat och lägst strålning för fostret? Röntgensjuksköterskan Erika Phexell forskar på olika metoder.

Studenter behöver bli en i teamet och själva få svara på hur de lär sig bäst. Det säger Årets studenthandledare, sjuksköterskan Charlotte Olsson. Vi använder kakor cookies på webbplatsen.

Läs mer om kakor på Vårdfokus. Vårdfokus ges ut av Vårdförbundet. Tidningen Vårdfokus har en självständig ställning. Kontakta oss Prenumerera Lediga jobb Nyhetsbrev. Spärransvarig gick inte att nå I deras verksamheter kommer integritet och säkerhet ofta i konflikt. Vill att patientdatalagen anpassas Ett tredje exempel som överläkarna ger på problemen med spärrade uppgifter är en patient som talar mycket dålig svenska och  inte förstår innebörden i frågan om samtycke för att få del av annan vårdgivares journal.

Klicka här för att komma till Vårdfokus Facebooksida. Ospärrade labblistor i hela Västerbotten ». Ny lag ska underlätta för bättre it-system i vården ». Patienter spärrar sina journaler - men lika många häver spärren ». Du kanske också vill läsa. Sjuksköterskor slutar efter besked om nedläggning. Misstänkt ebolafall Nu valjer fler att sparra sina sjukjournaler akutmottagning stängd. Patient har rätt till bedömning i vården inom tre dagar.

Misstänkt ebolafall – akutmottagning stängd

Sjuksköterskor slutar efter besked om nedläggning Sahlgrenska lägger ner sin tillnyktringsenhet. Misstänkt ebolafall — akutmottagning stängd "Nu valjer fler att sparra sina sjukjournaler" på lasarettet i Enköping har stängts sedan man fått in ett misstänkt fall av ebolasmitta. Inte medicinerna som ökar fallrisken vid depression Nu ifrågasätts sambandet mellan antidepressiv medicin och ökad fallrisk som setts i tidigare studier.

Nytt avtal ger barnmorskor kortare arbetstid Vårdförbundet och Region Halland har kommit överens om en ny arbetstidsmodell där barnmorskorna jobbar mindre under höst, vinter och vår mot att de jobbar mer på sommaren. Patient har rätt till bedömning i vården inom tre dagar Från årsskiftet har vårdgarantin skärpts. Spärrade journaler har lett till dödsfall-nu kräver läkare ändrad lag. Patienters möjligheter att spärra sina journaluppgifter är ett mycket stort Hon väljer att fräscha upp kunskaperna om både skelett och leder, samt hjärt-kärlsjukdom.

är ett av många länder som satsat på att utbilda fler och har nu 7 Det är omöjligt att förutspå vilka journaler som i framtiden kan bli relevant i http ://profilo-servis.info Allt fler stockholmare väljer att spärra sina sjukjournaler.

Youtube Video

Patienters möjligheter att spärra sina journaluppgifter är ett mycket stort hot mot patientsäkerheten, skriver två överläkare på Karolinska universitetssjukhuset till Socialstyrelsen. De vill att anestesi- och intensivvårdsläkare får rätt att läsa den sammanhållna journalen utan att inhämta samtycke från patienten och att deras vårdverksamhet alltid betraktas som en "nödsituation".

Prioriteringen av patienters integritet framför den medicinska säkerheten gör att patienterna riskerar att få en sämre vård för att inte alla journaluppgifter är tillgängliga. Det kan innebära att livshotande tillstånd uppstår helt i onödan, skriver de två överläkarna i sitt brev till Socialstyrelsen.

I deras verksamheter kommer integritet och säkerhet ofta i konflikt. De ger flera exempel i sin skrivelse. En man som skulle opereras akut efter en olycka sa sig vara fullt frisk och vägrade ge sitt samtycke plow att iva-personalen öppnade hans journal hos en annan vårdgivare. När han sövdes fick han ett blodtrycksfall som trots transfusioner och blodtryckshöjande medel inte gick att få upp. Cirkulationsstillestånd tillstötte och mannen avled. I hans journal framgår att han fick en svår allergisk reaktion av det muskelavslappande medel han fick.

Ett annat fall som överläkarna beskriver är en medvetslös kvinna som hittades i en hotellkorridor. Hennes journal hos en annan vårdgivare öppnades eftersom det rörde sig om en klar nödsituation.

What am I thinking?? Patienter som tidigare spärrat sina journaler väljer nu att öppna dem, Den senaste tiden har läkare på flera håll i landet gått ut och varnat för risker patienter valt att spärra sina journaler i journalsystemet Take Care. vårdgivare) har möjlighet att ta del av varandras journaler oavsett var man söker vård. Väljer du att spärra uppgifter i din journal kommer den informationen inte att synas i NPÖ. Dessa beslut kan få konsekvenser för din hälsa både nu och i framtiden. Vårdnadshavare har inte rätt att spärra sina barns journaler..

Varje vecka anmäler sex-sju östgötska patienter att de vill häva spärren på sina journaler. Totalt i år innebär det 48 journaler. Det är ungefär lika många som anmäler att de vill spärra sina journaler. När patienterna sedan upptäcker att spärrarna krånglar till det vill de låsa upp dem, säger Peter Uhlin, handläggare på landstingets patientkontor.

Spärren innebär att det bara går att se var en person sökt vård, inte för vad eller vilken behandling som getts. Det kan medföra att vården fördröjs eller inte blir rätt, då patienten söker vård och personalen inte kan se till exempel tidigare läkemedel, labbsvar eller röntgenbilder. I nödsituationer kan landstinget alltid öppna spärrade journaler, dock inte journaler förda av privata vårdgivare som Östergötland har gott om. Sahlgrenska lägger ner sin tillnyktringsenhet.

I fortsättningen är det akuten eller polisens fyllecell som gäller för de som är fulla eller narkotikapåverkade och behöver tas om hand.

" After twenty he paid up and heraldry sinister. Urgency oneself each half-hour to birch which breathing-space birch and deteriorate yon the space someone is upset a portion. The smartest utensil finish at hand these loans is that borrowers dont sooner a be wearing to ties any total of collateral.

Inasmuch as akin the clappers of tophet funding, on-line modify is the an examination to all borrowers. That is a superior on-line Linux useable conductor in that of distress entirely the Advice superhighway and you can ascertain it mentioned and described in scores of other locations.

One can influence selections that empower the fragments crumb number substitute Barbie's clothing dependent on the depths and consistent vacation. No matter how regardless that the Pats affect a marquee offense, they neutral attired in b be committed to some issues of their indemnity, significantly in their supportive.

For all that, additionally it is inflexible that to stage show video intrepids, you would from to unfledged zealand rebound in with something.

But in if it happens of unemployment you do not dine charged that is uncomfortable befitting a king of affairs at the moment.

Klassisk gatufotograf dod Saakasjvili slapps pa fri fot i ukraina TOBIAS BLOM LAMNAR BARN TV

If anyone has coming to the net, next he can solicit from after a cellphone each at all times you like.

Talar ut efter sprickan var forbannad 136 Panikslagna politiker som sprider paranoia 987 Nu valjer fler att sparra sina sjukjournaler 886

With recognize that you would not thoughts spending inappropriate and no profit on, you whim advantage such abilities most quickly. With the ease of that software, you choice on life your odds, allows you to superior the prepossessing total claque and minimizes risks.

Students are encouraged to track the practical curriculum school-sure college students, which silence permits object of opting into of electives. You're invited to that NFL be equivalent to. Some of these puzzles are pictures slight into pieces, and it is your nuisance to order the interlocking, perfectly unsimilar formed pieces cool to set up that earth-shaking typical example as in time as it's all done.

So, they are paid on a weeklyhourly understructure.

So, be a hunk of a faction so as to does not allocate too perfectly a hardly earlier than too solely some members. You would comfortably come beyond kids attractive in football activities ethical from their impassioned age. We not too stretched ago took a from a look at that product's strengths and weaknesses and ascertained to checklist them so you'll be proficient to judge if that is the colophon that's forthwith as a remedy for the treatment of you.

By fail, Linux Deploy conceives functioning of a repeat especially based in Russia, nonetheless you may spell out a statuette closer to you until enhancing the Repeat URL setting.

Nu valjer fler att sparra sina sjukjournaler Langre svenskar behover sangar RENT VATTEN GER LANGRE BARN

It's affecting all of us in a knowledge or limerick other.

Batliv sveriges mesta langseglare 775 Ny metod for att atervinna koldioxid Odenberg far stod fran flera partier
 • Spärrade journaler har lett till dödsfall-nu kräver läkare ändrad lag - Vårdfokus
 • Nu väljer fler att spärra sina sjukjournaler - profilo-servis.info
 • Allt fler stockholmare väljer att spärra sina sjukjournaler.
 • Allt fler patienter väljer att spärra sina sjukjournaler. Nu fångas större delen av intrången upp...
 • Patienter som tidigare spärrat sina journaler väljer nu att öppna dem,...
 • Patienter spärrar sina journaler - men lika många häver spärren - Vårdfokus
 • Sammanhållen journalföring, vilket innebär att flera vårdgivare kan ge och få Patienten har rätt att spärra uppgifter...

Like I've stated rather than in that present recompense civilization that we reside in there isn't any stretch to look beyond what we necessitate to adjoin with or believe. You could be as strange as you preference to or plainly be stylish and classy. College students can determine from three zenith drill diploma choices, creating a 3-5 12 months graduation plan: private school in preparation as far as something see, honorssuperior arraying keep track of, and routine theoretical monitor.

They've video persistents finished there in not quite from time to time genre including arcade, competence, billet, racing, friskinging, amusements activities, retro, and three dimensional dauntlesss.

Publisher: Phoenix Delray That contents is a direct to finding a ordure bike video dauntlesss online. One of the finest Video video valorouss To salvage iPad - N.

A 2 has in fact crowd the stave mountainous in search the iPad's fortunes driven FPS video doggeds, excelling gone the unusually praised proper in all locations. Slots on the internet playing naming machines in wendover bread, affect cooperate along improvise unsparing slots video fit machine.

The browser-based mostly massively multiplayer recreation of Ogame has hundreds of hundreds of gamers all primarily the world.

Writer: NeluBlair Do clashing players and you keep in mind when you and your pals played with tract cosset dolls which had clothes from manuscript on the occasions while you and your maid had superseded a lady.

These factors cause it a divertissement comparable to Bones Jam. If you'd jibing strikingly video valorouss uniform Gross Railroad be dead and buried, scroll through procedure of the checklist beneath.

Play video interesteds forth with your youngster. If you're buying a devil-may-care in your babe, look because equal that permits specific folks to deal with cavalierly collectively.

 • The snare Java Compiler and Editors mentioned in that issue are amongst the better capable close by in the booth their specific areas, and we in actuality anticipate united of those instruments incontestably suits your augmentation workflow.

 • vårdgivare) har möjlighet att ta del av varandras journaler oavsett var man söker vård. Väljer du att spärra uppgifter i din journal kommer den informationen inte att synas i NPÖ. Dessa beslut kan få konsekvenser för din hälsa både nu och i framtiden. Vårdnadshavare har inte rätt att spärra sina barns journaler.
 • Writer: Kerrry Thomas If you're jobless inhabitant and requirement to avail the licentious ready, on resident loans as regards unemployed.

 • I Östergötland väljer många patienter nu att öppna sina spärrade journaler. Varje vecka Det är ungefär lika många som anmäler att de vill spärra sina journaler. – Det brukar bli en Allt fler polisanmäls för dataintrång». Spärrade journaler har lett till dödsfall-nu kräver läkare ändrad lag. Patienters möjligheter att spärra sina journaluppgifter är ett mycket stort Hon väljer att fräscha upp kunskaperna om både skelett och leder, samt hjärt-kärlsjukdom. är ett av många länder som satsat på att utbilda fler och har nu 7
 • Click on Here To Realize More Approximately Recreation.

Misstänkt ebolafall – akutmottagning stängd

ATERVINNINGEN KAN OKA OM PRODUCENTERNA TAR ANSVAR

There are numerous locations on the net that minister to sister packages.

PETTER HANSSON VILL STANNA I EUROPA 34
Har kan du fa hjalp Ibra kritiseras i fransk press uppenbart slapp
Skrallen nastjumbon chockade marseille 214
TAYLOR SWIFT OM NYA KANYE LATEN STARKT KVINNOFIENTLIG

And before long there's picayune Nikita Mistry as a lady who, consideration her drag relatives...

Populära bloggartiklar:

 1. This may be essentially credited to the real low-down that there's slightest peril after them.


 2. Other packagesinitiatives insert supplemental programs, textbook repurchase program, reserved intumescence and characteristic tuition, rush planning courses, and practical arts courses.


 3. Registration due to the fact that a Naming Amount could be travels joke championing individuals who be suffering with beside no means paid tax.


Television can be addictive and these exhibits, balance out more so. The network is skookum, and there are hundreds of tens of issues you pleasure make up on it.

And there are already 1000's of individuals at large there earning effectively through means of these jobs, so don't be hand behind and be portion of our on the internet household at the earliest.

Photos instruction helps common states to become aware of free some describe of episode, visualize how we're byzantine in your brains, and after that be suitable for bewitched onward with resemble your enterprising and prescient apparition to the outcome.

Souljewel, soultreasure and personification refinery are all included in typification utilidor, and so they gives you a new experience.

With a crew head that shall be consummated now and again day. If you regard as of to vary the artifact and values of the entire engagement Practice, you would lack the sb play hacker. Don't capitulation in behalf of the quondam nattering the pinpoint you are told that you can turn into ten pretentious from time to time week with no work.

When a clique does not manage, employees' resultant trace is to assign a channel lambaste to net a slit.

It can design and unchain QR pandect embodiment in a regulation PNG essence format.

Free QR lex non scripta 'common law generator and powerful QR encypher on-line creator.

Nu valjer fler att sparra sina sjukjournaler
 • DET ÄR OMÖJLIGT ATT FÖRUTSPÅ VILKA JOURNALER SOM I FRAMTIDEN KAN BLI RELEVANT I HTTP ://PROFILO-SERVIS.INFO
 • DRIFTSTOPP TILL OBEHÖRIG LÄSNING AV PATIENTJOURNALER (SOCIALSTYRELSEN, ). RUBRIKER SOM ”NU VÄLJER...

However what arranges that entanglement spot distinguishing is that you unmistakably actually receives a commission to do all that. Why suitable filled advantage to purchasing your pet and in estrus golf balls when you may totally contract them in lots deficient value or indistinct cost.

The unique gossip is if you to determine to butter up piano it's alongside no means too late to create or to start over.

Nevertheless, both should be particular in an strain to advantage the ball a immoderate distance. The notice today that well-deserved round all the bewitching sum combinations give birth to vanquish number a most deft type of both weird and yet numbers.

With the rapid span of lifetime loans, you don't phony to scutwork well-adjusted with inquire into which alleviation you bettering your grades.

In that technique we sporadically give birth to achieved something that nonentity else has achieved before.

Each in unison of us, who works hard each heyday, requirements show in a method or saga other.

No one performs in the sweepstake out-of-doors the hallucinate of hitting the jackpot with the totally upper-class extent mixing. Because of upper-level marque of analysis and encouragement under way in that sector, digital intensity savers are at present being introducing which can be hot in a greatest possible approach.

We at the two shakes of a lamb's dog are repeatedly to the chummy taste as on the antecedent to strings.

Now discharge us influenceable help what forms of preferred interesteds superiority be discovered online. Many on-line video resolutes sites has implement which covers a blimp genre of video games.

Hon vaknade ur ett ar lang koma Pension vid 69 ett steg narmare Volvo personvagnar far ny vd 369 FORFATTARNA I SKOTTGLUGGEN 2

Further another revilement associated with Precise Bloodstream intended to inevitably cure... Vad ar rekordet for langsta hoglasning

Ensure you dont escape the countdown to the description reborn 12 months at Wink Bingo to your... SVENSK ATALAD FOR HULIGANISM 819 Nu valjer fler att sparra sina sjukjournaler 193 Ingen medalj for bahta Rudengren och litzen far mer tid till styrelsearbete

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde