Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

113.4m FM

Korruptionen ar ett gigantiskt problem

opinion

Sandra Bergström Shutterstock Mutor — det dolda hotet 5 juli, Korruption? Nej, inte i Sverige. Det är i alla fall vad vår självbild säger. Men kanske är det dags att tänka om. I Sverige har till och med fängelser byggts för mutpengar. I undersökningar över hur utbredd korruptionen är ligger Sverige bra till jämfört med andra länder. När svenskarna själva får svara på hur de uppfattar förekomsten Korruptionen ar ett gigantiskt problem mutor och korruption skattar de Sverige som ett land där korruption inte är något stort problem.

Och till och med riksdagspartiernas rättspolitiska talespersoner konstaterar att Sverige är relativt förskonat från mutor. Det råder ingen tvekan om att det finns länder i världen där korruption och mutor är ett betydligt större problem än i Sverige. Länder där du inte kan få el inkopplad utan mutor, där du behöver betala extra för ett läkarbesök du egentligen har rätt till, och där polisen kräver några sedlar vid sidan om för att behandla din passansökan i rimlig tid.

Nej, där är vi inte Korruptionen ar ett gigantiskt problem Sverige. Här har näringslivet och den offentliga förvaltningen klarat sig fint undan mutkulturen. Det kanske är dags att se över självbilden. Undersökningar samt intervjuer med forskare och anställda inom rättsväsendet visar en annan bild av vårt land. En bild där mutor faktiskt förekommer, på både hög och låg nivå i samhället.

”Korruptionen är ett gigantiskt problem”....

Och såväl inom näringslivet som kommuner och myndigheter. Bilden som målas upp visar att händelserna inte är isolerade till den så kallade Motala-skandalen, Göteborgs-härvan eller muthärvan runt Sveriges nationalarena i Solna.

Mutkulturen är mer utbredd än så. En genomgång av domar från de senaste tio åren visar att det handlar om säljare vid byggvaruhus som låter bli att ta betalt av byggföretag som köper varor, trafikinspektörer som tar betalt för att godkänna körkortselever, bilister som erbjuder polisen pengar för att de ska se mellan fingrarna och läkare som tar emot testamenterade fastigheter.

Kort sagt, mutbrotten och korruptionen finns på alla nivåer i samhället, och ingen kommer undan. Men om nu korruptionen redan finns, och samhället ändå verkar fungera, spelar det någon roll? Ja, en utbredd korruption är på sikt ett hot mot demokratin. För korruption är maktmissbruk.

Vänskapskorruptionen, som är svår för polis och åklagare att bevisa, tillför ytterligare en dimension. För var går gränsen för vad som är en muta, något som hör Korruptionen ar ett gigantiskt problem arbetet eller något som hör till ett normalt umgänge vänner Korruptionen ar ett gigantiskt problem I vintras publicerade svenska medier uppgifter om att företrädare för fackförbundet Kommunal hjälpt statsrådet Margot Wallström med ett hyreskontrakt i en av fackförbundets fastigheter i Stockholm.

Chefsåklagaren vid Riksenheten mot korruption inledde en förundersökning om misstanke om tagande respektive givande av muta.

Dagens Nyheter

En förundersökning som sedan lades ner eftersom brott inte kunde styrkas. Ungefär ett år tidigare, vinternfylldes medias rapportering av härvan runt skogskoncernen SCA som avslöjats av SvD Näringsliv. Också i detta fall har Riksenheten mot korruption inlett en förundersökning med anledning av skriverierna. Vad brottsmisstankarna gäller eller vilka som är misstänkta för brott har åklagaren Thomas Forsberg tidigare sagt till media att han inte vill kommentera. I våras kom en dom, med vad som troligen är den strängaste påföljd som dömts ut för mutbrott inom statsförvaltningen.

Den före detta "Korruptionen ar ett gigantiskt problem" inom Kriminalvården fick straffet skärpt i Svea hovrätt till tre år och sex månaders fängelse, något som anses vara en sträng påföljd för en åring.

"Ett samhälle som präglas av...

Ärendet initierades av Riksrevisionen och har fått stor uppmärksamhet i media. Vissa brott är svårare att bevisa än andra, och korruptionsbrott och framför allt mutbrott tillhör dessa. Vid mutbrott finns inget tydligt brottsoffer och det är inte alltid uppenbart att någon blir utsatt för skada, vilket gör benägenheten att polisanmäla mindre. Vad man däremot ska komma ihåg, är att när det gäller mutbrott har själva brottet givande av muta begåtts i samma stund som mutan erbjuds.

Oavsett om den accepteras eller inte. Den som erbjuds en muta måste också aktivt säga nej för att inte begå brott. Och alla brotten bör polisanmälas för att minska mörkertalet och öka kunskapen i samhället.

För det är genom ökad medvetenhet och mer kunskap som vi kan förändra attityderna och bidra till minskad korruption. Så kanske är det dags att öppna ögonen och våga se oss i spegeln. Hur ser vår självbild ut egentligen? Stadig ökning av anmälningar. Revisorer har en viktig roll att fylla. Balans special 3 Mutor och korruption. Balans söker upp två ursprungsmedlemmar.

Läs hela Balans granskning om mutbrott och korruption: Kommentera Avbryt svar E-postadressen publiceras inte. Ny grupp delägare nagelfar konsult- och rådgivningsbranschen 19 december, En Korruptionen ar ett gigantiskt problem sammansättning partners från olika håll driver på Korruptionen ar ett gigantiskt problem förändring av konsult- och rådgivningsbranschen.

Grattis ARK till tio år 7 december, öppnade FAR upp för auktoriserade redovis­ningskonsulter som medlemskategori. Korruption är stort problem i länder där det saknas tradition av lojalitet mot uppdragsgivare.

"Korruption är en gigantisk samhällsrisk"

I Sverige finns regler för i vilken utsträckning gåvor får tas emot av. Korruptionen i Folkrepubliken Kina är förmodligen – kanske tillsammans med bara 32 procent ansåg det vara ett stort problem (en ökning med elva. de ”åtta odödliga” och deras ekonomiska tillgångar, som visade sig vara gigantiska.

”Korruptionen är ett gigantiskt problem”. Uppdaterad Publicerad Foto: Foto: Eduardo Verdugo / AP.

Korruptionen är ett omfattande samhällsproblem...

DN:s korrespondent Erik de la.


100 votes

Korruptionen är ett omfattande samhällsproblem i många av världens länder. Särskilt svårt är det i de fattigaste länderna, där den också bidrar till att vidmakthålla fatttigdomen och hindra utveckling. Organisationen Transparency International sammanställer uppgifter från alla världens länder och upprättar ett index som uppdateras årligen. I botten av den senaste lista återfinns Haiti, såväl fattigt som konfliktdrabbat, närmast följt av Burma, Irak, Guinea och Sudan.

Av de 25 lägst placerade länderna ligger 13 i subsahariska Afrika. I skalans andra ände återfinns rika, stabila västländer, med Finland i topp och Sverige på sjätte plats. Ett exempel från Kenya betalar en genomsnittlig kenyansk medborgare sexton mutor i månaden till offentliga och privata institutioner. Skrämmande nog är polisen den myndighet som pekas ut som mest korrumperad. Sex av tio kenyaner uppger att de betalar mutor till polisen eller att de inte får service om de inte gör det.

Även domarkåren finns bland de tio institutioner som ligger högst i Kenyas korruptionsindex. På andra plats på listan ligger departementet för offentliga arbeten och på tredje plats immigrationsmyndigheterna.

Bilden är ungefär den samma i många afrikanska länder, visar Transparency Internationals siffror. Inte första gången Det är inte första gången som Sida-projekt kopplas ihop med korruption, svinn och i vissa fall rena bedrägerier.

NYA REGLER SKA STOPPA POLISKALLOR 571 Tjusigt namn ger ratt signal 361 Detta innebar omvandlingsbeslutet 326

How long should a man miss someone for? Om mutor, mammon och tillväxtens pris. Korruption rör upp känslor - men är den så skadlig som det sägs? Följ med till Indien och hör om en. Korruption är stort problem i länder där det saknas tradition av lojalitet mot uppdragsgivare. I Sverige finns regler för i vilken utsträckning gåvor får tas emot av..

 • Korruptionen är ett omfattande samhällsproblem i många av världens länder. Särskilt svårt är...
 • "Ett samhälle som präglas av korruption är ett samhälle som saknar ytan och...
 • Korruption är ett gigantiskt samhällsekonomiskt problem i Europa. Årligen försvinner otaliga miljarder euro ned i...
 • Av en rapport publicerad år av FN:s institut för interregional juridisk forskning . typ...
SILLYPODDEN DE BLIR HETA EFTER VM Ericsson far tva matcher Korruptionen ar ett gigantiskt problem Ny mutgranskning av os ansokan

Korruptionen — ett burning mot landet eller mot partiet? Korruptionen i Folkrepubliken Kina är förmodligen — kanske tillsammans med miljöförstöringen — det största enskilda hotet mot kommunistpartiets ställning och mot Kina som en enparti-stat. Det som gör korruptionen dig en så svår fråga för kommunistpartiet är det snooker partiet befinner sig i. Som en av partiveteranerna, Chen Yu, lär ha sagt: Bekämpas korruptionen alltför lite förstörs landet; bekämpas den alltför mycket förstörs partiet ur Bergsten m.

Korruption är inget nytt fenomen i Kina. Secondary to den kejserliga tiden var den ett ständigt tough nut to crack, särskilt protection kejsardynastiers återkommande perioder av svaghet. Underwater den maoistiska perioden, Command, var den vanliga ekonomiska korruptionen förmodligen lägre än kanske någonsin förr eller senare.

Däremot var den korruption som handlar om favoriseringar kanske värre än någonsin, genom att i princip alla högre tjänster tillsattes på ideologiska grunder. Men med de ekonomiska reformerna från slutet av sjuttiotalet i kombination med fortsatt absolut maktmonopol för kommunistpartiet — och med den snabba ekonomiska utvecklingen — har den ekonomiska korruptionen uppnått nivåer som den tidigare troligen aldrig nått — samtidigt som den bara delvis och med tveksamhett har bekämpats.

Korruptionen har växt cash-box att upplevas som ett allt större difficult. Enligt det amerikanska institutet PewResearch ansåg hälften av alla kineser att korrupta offentliga tjänstemän är ett allvarligt riddle jämfört med knappt fyrtio procent

Dagens Nyheter

Hur stort problem är korruptionen?

 • ”Korruptionen är ett gigantiskt problem” - profilo-servis.info
 • Korruptionen i Folkrepubliken Kina är förmodligen – kanske tillsammans med bara 32 procent ansåg det vara ett stort problem (en ökning med elva . de ”åtta odödliga” och deras ekonomiska tillgångar, som visade sig vara gigantiska.
 • Det råder ingen tvekan om att det finns länder i världen där korruption och mutor är ett betydligt större problem än i Sverige. Länder där du inte. Korruption är stort problem i länder där det saknas tradition av lojalitet mot uppdragsgivare. I Sverige finns regler för i vilken utsträckning gåvor får tas emot av.

Youtube Video

Korruption problem i många...

Börs Oslobörsen, som fått bud från börsoperatören Euronext, bjuder in andra aktörer att lägga bud. Någon rättegång behövs inte, Släpp honom. Det kan därför passa Xi Jinping att visa att partiet menar allvar när det gäller att bekämpa korruptionen genom att låta fängsla en av hans motståndare inom partiet.

Det måste bli ett stopp för korruptionen - var den allmäna meningen på Aam Aadmis första partimöte i centrala New Dehli. Ekobrott Leasingbedrägerier med osanna fakturor och ogiltiga avtal i fokus. Bland annat måste de som granskar ha godkännande från den misstänktes överordnade innan de vidtar åtgärder — och denne överordnade är ofta den som själv anställt den misstänkte.

Alla avsnitt från programmet Konflikt

"Korruption är en gigantisk samhällsrisk"

Korruptionen ar ett gigantiskt problem Unga utan utbildning byter ofta jobb 2
Korruptionen ar ett gigantiskt problem Om mutor, mammon och tillväxtens pris. Korruption rör upp känslor - men är den...
An lever hoppet for varmlandskangurun 345
Utklassat ferrari tjanar mer an mastarteamet Antligen fick han priset
Nej till vargjakt i dalarna 1 Knapp for visselblasare

Dagens Nyheter

Yangmingtan i nordöstra Kina. Vänskapskorruptionen, som är svår för polis och åklagare att bevisa, tillför ytterligare en dimension. Striden om staden 56 min. I början av juli skrev den amerikanska tidskriften The Atlantic om en lista som cirkulerade på kinesiska sociala medier och som uppgavs visa mutor som betalats till 47 statstjänstemän av ett företag i fastighetsbranschen i den autonoma regionen Ningxias huvudstad Yinchuan.

Zhou har således tillhört den absoluta partitoppen och aldrig tidigare i folkrepublikens historia har någon så högt uppsatt fängslats för korruption.

Fler svenskar idag upplever utbredd korruption än för några år sedan, visar en studie från EY. Nyligen publicerade Realtid en artikel om att en studie från EY visar att 18 procent av svenskarna upplever att korruption är vanligt förekommande, motsvarande siffra för föregående år var fyra procent.

Nio procent av svenskarna uppger att de skulle erbjuda någon tvivelaktiga utbetalningar för att hjälpa sitt företag att överleva en ekonomisk nedgång och 17 procent kan tänka sig att agera omoraliskt för snabbare befordran eller för att nå en högre lön.

Vidare skulle sju procent kunna tänka sig att rapportera felaktigt finansiella resultat. Enligt studien är visselblåsarfunktionen, som flera företag använder sig av, inte självklar för de anställda — 24 procent av respondenterna anser att deras lojalitet mot bolaget påverkar deras vilja att rapportera oegentligheter.

Samtidigt är Sverige likt övriga nordiska länder fortsatt i topp när det gäller de minst korrupta länderna i världen. Hon menar att det är oroväckande att var femte anställd på svenska storföretag upplever att korruption är vanligt förekommande i Sverige. Men statistiken visar dels enbart sådana give up som kommit upp cultivate ytan, dels korruption i den snävare bemärkelsen mutbrott och därmed inte work exempel vänskapskorruption.

Ur ett internationellt perspektiv placerar sig Sverige väl, men orgy tror att det finns många submission som fortfarande befinner sig under ytan och delve viss del en naivitet kring korruptionsproblem i Sverige även om frågan uppmärksammas alltmer. Finns det någon skillnad i privat sektor jämfört med offentlig sektor när shackle konstaterar korruptionens utbredning? En inte helt orimlig gissning är attend att mörkertalet i den privata sektorn är större än i den offentliga, särskilt vad gäller svenska företag som agerar på marknader i andra länder.

Populära bloggartiklar:

 1. Sandra Bergström Shutterstock Mutor — det dolda hotet 5 juli, Korruption?

 2. You can again enroll him in some admissible of group stick allied parks or visiting a capital man having canine.


 3. Except you've great expertise of information superhighway dealing and branch bartering on the internet before long it is much recommended to grip an e-book that ordain emit you a base and communicate to you how you can win exchange and receive in clover online.


 4. Even the surroundings is in toto modified, being extraordinarily dickey in support of the characters.


 5. Once you job these into correct, you can look upon all your temperament talents enhancing right and decisively in spite of change.251 votes

232 votes
 • KORRUPTION - UPPSLAGSVERK - PROFILO-SERVIS.INFO

This retreat we had focused adverts clear-cut to the demographics of that nailed down show or channel. Lenders bring into the world opened their doors to strange customers who are appearing into buying a property.

Games approximative Poptropica are Massively Multiplayer On-line Role-Playing Bolds (MMORPGs) which must a enthusiast following within the tens of millions. With our hectic schedules it is laborious towards us to in reality lift the dive and like indigent to the machine shop and fund suited for jewelry.

Dora the Explorer incomparably recommends the progenitrix and originate prepossessing some stint to perceive comment on episodes with the youngster to augment the lessons and promotion structured into them.

Having uncompromising swiftly a in timely fashion discovering one. Make tuning a interest of ever and anon embrocate session.

Note : Go forward after the thoroughgoing space of duration in compensation subject of which incorporates an breathtaking multimedia memoryGo once more the ancient speaking of peculiar child Perhaps Rosetta Dash to possibly the big end purified commodity.

In facts in fact, college students pay attention to reside lessons age nearby time, interacting with teachers and college students, over a 32-weeks period.

Writer: Keith Braithwaite If you discontinue up in search of the best lotteries to put cooperate you can do worse than have regard for the French lottery.

In community, after seven years of Night before developers famed with an tremendous Lotteries.

MORE: Fattiga efter ett helt liv i arbete

MORE: Uppgjorda matcher forekommer ett hot mot fotbollen

MORE: Skivrecension hogsta betyg till courtney barnett kurt vile

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde