Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

103.9m FM

Framtiden stavas sparvag 2

opinion

Spårvägssällskapet Ringlinien SSR är en ideell förening i Göteborg som aktivt satsar på att bevara lokaltrafikens historia. I stadgarna står det att man skall bevara kunskapen om lokaltrafiken och dess historia, samt bevara olika fordon såsom spårvagnar och bussar som har ett historiskt intresse. Sällskapet grundades och har sedan dess bedrivit spårvagnstrafik med veteranspårvagnar på Lisebergslinjen i centrala Göteborg varje sommar och - sedan år - även vintertid i jultrafiken på Lisebergslinjen.

Abonnerade turer med föreningens vagnar företas under hela året.

Navigeringsmeny

Innan sällskapet började med trafik till Liseberg företogs trafik till Slottskogenmen man fann snart att trafik till Liseberg var mer lönsamt och passade bättre med stadens ordinarie spårvagnstrafik. Ringlinien är det ursprungliga namnet på en ringlinje som närmast liknade en åtta i Göteborgs forna spårvägsystem. Denna ringlinje trafikerades av linjerna 1 och 2 åt var sitt håll. Sällskapet stavar "Ringlinien" med gammal stavning, så som det ursprungligen såg ut på de gamla Framtiden stavas sparvag 2 destinationsskyltar.

Ringliniens trafikvagnar på Lisebergslinjen är skyltade med nummer Sanningen är den att linjenummer 12 råkade vara ledigt då föreningen började med trafik efter tidtabell. Dessutom användes 12 för extravagnar på den ungefärliga sträckningen som Lisebergslinjen idag utgör. Vid den tiden kördes även en variant av Slottsskogslinjen vilken skyltades med linjenummer Nyinvigningen av Ringlinien skedde i samband med att den första "Spårvägens dag" genomfördes augusti Det var vagn nummer med linjenummer 2 som körde först och hade därefter ett släp.

Trafik enligt tidtabell bedrivs varje sommar och vinter på LisebergslinjenCentralstationen-Liseberg- Sankt Sigfrids Plan och åter.

Samtidigt som nöjesfältet Liseberg öppnar för säsongen börjar Ringlinien köra sina vagnar på denna linjesträckning. Vid större evenemang som till exempel Göteborgsvarvet trafikeras även andra delar av spårnätet. Ringlinien kör även beställningstrafik, abonnemang. Det rör sig ofta om representation för företag, bröllopssällskap, personalfester, födelsedagskalas och liknande. Ringlinien har tillgång till hela spårvägens linjenät.

Vissa tekniska begränsningar hindrar dock de äldsta vagnarna att färdas på vissa sträckor. Första valet på Lisebergslinjen vad gäller spårvagnar brukar ofta vara M5 92 eller M5 Tidigare har även vagn se bild ofta trafikerat linjen.

Föreningen har idag ungefär 1  medlemmar, varav Framtiden stavas sparvag 2 flesta är bosatta i Göteborgstrakten även om Framtiden stavas sparvag 2 medlemmar också finns på annat håll. Ett femtiotal medlemmar är engagerade som förare, konduktörer, tekniker och redaktionsmedarbetare.

Inom sällskapet är flera olika arbetsgrupper aktiva.

Följ bloggen med epost!

Redaktions- och publikationsgruppen ger ut sällskapets tidskrift. Trafikgruppen ser till att spårvagnar och bussar bemannas och rullar på stadens gator. Tekniska gruppen ser till att vagnar och bussar renoveras, repareras och underhålls. Försäljningsgruppen marknadsför böcker, tidskrifter, videofilmer och andra publikationer från den egna såväl som landets övriga museijärnvägs- och museispårvägsföreningar.

Under de senaste åren har även en museigrupp bildats och ett museum har startats. Föreningen ger ut fyra nummer per år av medlems tidskriften Ringlinien. Tidskriften publiceras av sällskapets redaktion och publikationsgrupp. Tidskriften innehåller göteborgiana i allmänhet, men göteborgsk kollektivtrafikhistoria är huvudämnet för artiklarna, även inslag om lokaltrafik från även andra städer förekommer. Tidningen kännetecknas av sitt ambitiösa bildarbete: Tidskriften Ringlinien är i egentlig mening ingen föreningstidskrift, detta då rena föreningsrelaterade angelägenheter publiceras inom sällskapet i andra forum.

Tidskriften har några återkommande gästskribenter. Redaktionen vinnlägger sig också om att ha återkommande reportage, exempelvis "Rapport från spår sju" som brukar publiceras i nummer ett varje år, och där behandlar vad som hänt med sällskapets fordon sedan förra året, renoveringar, reparationer, Framtiden stavas sparvag 2 etc.

Spår sju är Gårdahallens huvudsakliga verkstadsspår. Under de senaste årgångarna har man presenterat spridda artiklar med rubriken "Då och nu", dessa har illustrerats med en gammal bild och en nytagen från samma plats i staden, för att beskriva de förändringar som har skett, eller inte har skett.

Tidningens huvudsakliga redaktör är Stig Hammarson. Spårvägssällskapet Ringlinien driver även ett litet museum i Gårdahallen. Fredagen den 6 maj invigdes museet officiellt, detta Framtiden stavas sparvag 2 samband med Ringlinens årsjubileum. Målsättningen är att med fasta och tillfälliga utställningar visa spårvägens och övrig lokaltrafiks utveckling i Göteborg. Under året [ 2 ] har en spårvagnssimulator, med riktigt förarbord, utvecklats på museet av Michael Augustsson, så att man själv kan prova på att köra spårvagn.

Museet har för närvarande öppet på söndagar september till maj. Dessutom öppet efter tidsbeställning för olika grupper. Bokning och öppethållande meddelas på Ringliniens hemsida. Besök i museet kan kombineras med en guidad visning av de gamla spårvagnarna i vagnhallen. Spårvägssällskapet Ringlinien är engagerade i Spår och Tåg i Västsom är en intresseorganisation för järnvägsföreningar, modelljärnvägsföreningar och liknande i västra Sverige.

Samarbete med museispårvägsföreningar runt om i världen förekommer också om än sporadiskt. Även samarbete med museijärnvägar och liknande organisationer förekommer. Ringlinien upplåter också sin möteslokal till Svenska Järnvägsklubbens Göteborgsavdelning och till Svenska Spårvägssällskapets Göteborgsavdelning.

Sällskapet förfogar idag över arton körklara veteranspårvagnar, varav fem är släpvagnar, dessutom en del vagnar som anses vara renoveringsobjekt eller reservdelsförråd. Utöver detta finns det en modernare utländsk spårvagn. Föreningen har också bevarat ett spårvägslok som används för intern rangering.

De två äldsta bevarade vagnarna är från och den senaste museivagnen är från Även en hästspårvagntroligtvis byggd på "Framtiden stavas sparvag 2," finns i samlingarna. Hästspårvagnen utgör en deposition från Göteborgs stadsmuseum. Ett exemplar behöll spårvägen som museiföremål. I mitten av augusti hämtades vagn 71 byggd hem från USA. Den såldes dit och efter en del olika öden hamnade den hos en museispårväg Framtiden stavas sparvag 2 Brandford, Connecticut.

När man där till slut ansåg att man inte längre kunde ta hand om vagnen tillfrågades Ringlinien om man ville ha den tillbaka som Framtiden stavas sparvag 2. Vagn 71 kommer att renoveras under en längre tid framöver.

var Stockholm en stad med...

Värt att notera är att M1 15 och S5 tas ur trafik vid nederbörd. M1 15 för att den har öppna plattformar, S5 för att den är en öppen sommarsläpvagn. Föreningen förfogar också över nio bussar varav en trådbuss och en 18 meter lång ledbusssamt en mindre lastbil och en servicebil.

I dagsläget är tre bussar körklara, men en av dessa är avställd då den ännu ej har uppnått åldern för veteranfordon30 år. Man har också en utarbetad bevarandeplan för bevarandet av framtida spårvagnar och bussar. Göteborgs stad äger vagnar och bussar, men de förvaltas av Spårvägssällskapet Ringlinien. Sällskapet huserar i Gårdahallen ej att förväxla med Vagnhallen RantorgetFramtiden stavas sparvag 2 tidigare hette Vagnhallen Gårda som byggdes som Framtiden stavas sparvag 2 komplement till den numera rivna vagnhallen Stampgatan.

Här förvaras de historiska spårvagnarna och bussarna. Här har föreningen sin verkstad, sitt förråd och sina möteslokaler. En omfattande nybyggnation av bostäder har genomförts i kvarteret Venus som vagnhallen är beläget i. Vagnhallen har också fått en exteriörrenovering för att bättre passa in i arkitekturen i området. Ej att förväxla med Svenska Spårvägssällskapet. Lund planerad trafikstart Hämtad från " https: Artiklar som behöver fler källor Alla artiklar som behöver fler källor Alla artiklar som behöver källor.

Visningar Visa Redigera Redigera "Framtiden stavas sparvag 2" Visa historik. På andra projekt Commons. Verktyg Sidor som Framtiden stavas sparvag 2 hit Relaterade ändringar Specialsidor Permanent länk Sidinformation Wikidataobjekt Använd denna sida som referens. Språk Lägg till länkar. Sidan redigerades senast den 5 juli kl. Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.

För bilder, se respektive bildsida klicka på bilden. Den här artikeln behöver fler eller bättre källhänvisningar för att kunna verifieras. Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan.

Under hösten lanserar Scan en butikskampanj för att lyfta fram svenskt kött och konsekvenserna av sommarens torka för svenska bönder. profilo-servis.info?d=&a= Äntligen ett skäl att åka till Stockholm i framtiden.

Nästa steg är att slänga ut alla. var Stockholm en stad med spårvagnar och idag skriver Dagens Nyheter att "Framtiden stavas spårvagn". Nja, den stavas väl f-r-a etc.

Och framtiden stavas fler appar...

MORE: Har ar planen for framtidens energi

MORE: Moderna chefer kan inte stava

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde