Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

97.2m FM

Eu far ta ny sats infor konferensen

opinion

Ett nytt positionspaper antogs av EFNS om de pågående budgetförhandlingarna om att gleshetsbonusen bör kunna användas till infrastruktursatsningar inom bredband, gods- och persontransporter i norra Sverige.

Sök och boka

NSPA kom även överens om ett gemensamt dokument, som arbetats fram av North Sweden, om att etablera ett "Smart Regions" för glesbefolkade regioner i Europa, motsvarande den plattform som finns för Smart Cities inom EU. Ca deltagare deltog under dagarna och delen för EFNS webbsändes även där drygt personer följde konferensen via internet.

Inledningen följde med en redogörelse över EU-samarbetets historia från författaren och journalisten Annika Ström Melin. EU-kommissionen vill lyssna på norra Europas synpunkter Dorota Kalina Zaliwska, enhetschef från EU-kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik, som betonade vikten av smart specialisering och att man måste prioritera strategiskt vad man ska satsa på och utveckla i sin region för att få ut det mesta av resurserna och öka tillväxten.

Det är utmaningen för er, sade Zaliwska. EUs fonder och program - hänger det ihop? Mikael Janson, North Sweden tillsammans med Therese Ryndal, internationell strateg på Region Västerbotten gav deltagarna en överskådlig bild av den Eu far ta ny sats infor konferensen av olika fonder och program som EU: Höjd konkurrenskraft genom smartare specialisering är något Mikael Jansson gärna ser att regionerna blir än bättre på.

Europaparlamentariker Jens Nilsson s var också på plats och pratade om sitt arbete i utskottet för regionalpolitik och om vikten av att vi i norra Europa är aktiva internationellt men även nationellt mot vår egen regering.

Övriga talare var bland andra Jan Björinge, vd för Kulturhuvudstadsåret, som berättade om Umeå som är kulturhuvudstad i EUJonas Eriksson, nationalekonom och forskare på Svenska Institutet för Europapolitiska Studier samt Viktor Johnsson, politisk sakkunnig från Näringsdepartementet. Eu far ta ny sats infor konferensen anordnades också workshops inom områdena innovation och smart specialisering, inkluderande tillväxt och kompetensförsörjning, samt koldioxidsnål ekonomi.

Läs mer om EFNS, ta del av samtliga talares presentationer och minnesanteckningar. Läs om NSPA-nätverket här på deras hemsida. Europaforum Norra Sveriges inspel till slutförhandlingarna.

-EU-kommissionen öppnade upp för nya...

Enligt Eurobarometern är svenskarna de som är mest positiva till ett ökat EU-samarbete vad gäller migrationsfrågan och utvecklandet av förnybar energi som prioriterande åtgärd på grund av klimatförändringar. Medlemsländernas stats- och regeringschefer träffades 13—14 december i Bryssel för toppmöte med frågor om bland annat Brexit, migration och klimat. Slutsatser från torsdagens möte om Brexit visar att Europeiska rådet står fast vi det avtal som förhandlats fram och att en omförhandling av Brexit-avtalet inte är aktuell.

Under fredagens möte diskuterades bland annat EU: Under kortfilmsfilmkvällen Arctic Shorts i Bryssel, den 27 november visades nio kortfilmer från arktiska regioner som är partners i International Polar Foundation. Nu startar en ny ansökningsomgång till Karlspriset, Eu far ta ny sats infor konferensen ungdomar tävlar om att ingå i EU- projekt.

EU-parlamentets syfte med Karlspriset är att främja den europeiska identiteten och samhörigheten bland EU: Projekt tidigare år har fokuserat på ungdomsutbyten, evenemang för EU: Varje år nomineras 28 projekt, ett från varje EU-medlemsland, där representanter från varje projekt får en unik inbjudan till stiftelsen för det nationella Karlspriset i Aachen.

SKL har fått följande meddelande...

Sista ansökningsdag är den 28 januari EU-kommissionen presenterade den 25 oktober ett nytt verktyg som ska hjälpa skolor i både EU samt Ryssland, Georgien och Serbien att utvärdera hur man använder digital teknik i undervisningen. Prenumerera på Nyheter via RSS. Dialoggrupp Ansökningsomgångar Partnersök Mer information. Brexit huvudpunkten vid Europeiska rådets toppmöte december Medlemsländernas stats- och regeringschefer träffades 13—14 december i Bryssel för toppmöte med frågor om bland annat Brexit, migration och klimat.

Kommentarer från SKL

Ny ansökningsomgång till EU-parlamentets Karlspris som riktar sig till ungdomar Nu startar en ny ansökningsomgång till Karlspriset, där ungdomar tävlar om att ingå i EU- projekt. Verktyget SELFIE ska öka digitalt lärande i skolor runt om i Europa EU-kommissionen presenterade den 25 oktober ett nytt verktyg som ska hjälpa skolor i både EU samt Ryssland, Georgien och Serbien att utvärdera hur man använder digital teknik i undervisningen.

North Sweden European Office. Det kan även vara viktigt för dig att kunna utläsa vilka senaste från EU:s nya lagstift- ning, UCC. Under kursen kommer du få insikt i frågor så som: för EU och som kan ge möjlighet till lägre tullsats. Plats: Coor Konferens.

Europeiska kommissionen grundar Medborgarnas energiforum...

Tegelbacken 4. Europaforum Norra Sverige och NSPA tog sats inför i direkt anslutning med EFNS konferensen och där en gemensam del organiserades i konferensprogrammen. och utbyte kunskaper inför EUs budgetperiod i sin region för att få ut det mesta av resurserna och öka tillväxten.

På Konferensguiden hittar du anläggningar för konferens, möten, event, kickoff i Stockholm, Göteborg, Malmö och hela Sverige.

MORE: Johan rojler satte varldsrekord

MORE: Mp s valplattform infor eu valet 2

MORE: Eu ministern utsatt for aggattack

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde