Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

110.6m FM

Eftertradde goran persson

opinion

Hans Göran Perssonfödd 20 januari i Vingåker i Södermanlands länär en "Eftertradde goran persson" socialdemokratisk politikersom var statsminister Han var skolminister —91, finansminister —96, riksdagsledamot —84 och — samt ledamot av socialdemokratiska partistyrelsen och partiordförande — Mellan och var Persson kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Katrineholms kommun. Han hade redan på talet varit kommunalråd för skolfrågor i samma kommun och ordförande i Katrineholms Arbetarkommun.

År engagerades han som kommunikationskonsult hos pr-byrån JKL i Stockholm. Mellan april och juni var han av regeringen utsedd styrelseordförande för Sveaskog.

Göran Persson växte upp med de äldre syskonen Kerstin föddtvillingarna Jan och Bo födda samt den yngre brodern Bengt född Modern var hemmafru och fadern försörjde familjen som byggarbetare. Kusinen Mikael Sjöberg är generaldirektör. Persson examinerades från Teknis i Norrköpingnuvarande Ebersteinska gymnasietoch genomförde den grundläggande värnpliktsutbildningen vid Södermanlands regemente P 10 som handräckningsman vid vaktstyrkan på Östra militärområdsstaben Milo Ö [ 1 ] i Strängnäs och studerade sedan vid Högskolan i Örebro numera Örebro universitet.

Efter oavslutade högskolestudier i främst sociologi blev han ombudsman i Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund SSU och sedan studiesekreterare i Arbetarnas bildningsförbund ABF.

Mellan åren och var han heltidsengagerad ordförande i skolstyrelsen i Katrineholms kommun och därefter blev han invald i riksdagen. Han valde att lämna riksdagen och följande år utnämndes han till kommunalråd i Katrineholms kommun. Under denna tid gjorde Eftertradde goran persson sig bland annat känd som en effektiv och målmedveten beslutsfattare. Persson utnämndes i januari till statsråd vid Utbildningsdepartementet skolminister.

Hans största insats som skolminister var att genomdriva kommunaliseringen av grundskolansom tidigare varit en statlig verksamhet. Denna åtgärd hade länge diskuterats inom socialdemokratin men hade skjutits upp med anledning av det starka motståndet från bland annat lärarkåren. Trots omfattande protester och upprepade lärardemonstrationer genomdrev Persson med kraft kommunaliseringen av lärarnas och skolledarnas tjänster hösten Omröstningen i riksdagen slutade med röster för och röster emot, där socialdemokraterna fick stöd av en knapp majoritet av vänsterpartiets riksdagsledamöter.

Kommunaliseringen bidrog till att etablera bilden Eftertradde goran persson Persson som en politiker med förmåga att åstadkomma förändring. Persson blev åter invald i riksdagenmen förlorade sin post i regeringen eftersom socialdemokraterna samtidigt förlorade regeringsmakten.

Under oppositionsåren — fick han en alltmer framträdande roll i partiet. Åren — var han ordförande i riksdagens jordbruksutskott— var han Eftertradde goran persson näringspolitiska talesperson och — talesperson i ekonomiska frågor.

Efter valet återkom Persson till Rosenbadnu som finansminister i Ingvar Carlssons ministär. Som finansminister genomdrev Persson en sanering av statsfinanserna som omfattade både besparingar och skattehöjningar.

Göran Persson har varit gift tre gånger: Han har två döttrar i sitt första äktenskap, födda respektive Efter att Mona Sahlin dragit tillbaka sin kandidatur som partiledare för socialdemokraterna se Tobleroneaffären samt bland andra Jan Nygren och Ingela Thalén hade avböjt att ställa upp, efterträddes Ingvar Carlsson av Göran Persson.

Den 16 mars utsågs han till partiledare av socialdemokraternas extrakongress och den 21 mars till statsminister. Trots den socialdemokratiska regeringens minoritetsställning lyckades Persson, genom ett organiserat parlamentariskt samarbete med centerpartietgenomföra ett besparingsprogram, vilket kom att vålla konflikter både inom det egna partiet och med LO.

Göran Persson anger i sitt memoarverk Min väg, mina val att hans samarbete med LO var ansträngt under hela mandatperioden. Persson hade planer på att bilda en koalitionsregering med centern men trodde Eftertradde goran persson stora delar av partiet och LO skulle motsätta sig det.

En värld av quizzer

Persson myntade uttrycket " Den som är satt i skuld är icke fri " efter budgetsaneringen. Budgetsaneringens effektivitet har starkt ifrågasatts av Lars Jonungsom Eftertradde goran persson ekonomiprofessor och tidigare rådgivare till statsminister Carl Bildt ; han har problematiserat om budgetsaneringen verkligen hade den effekt som Göran Persson påstår eller om det i själva verket var valutaspekulanter och efterföljande krondepreciering som räddade Sverige från den ekonomiska krisen.

Trots Socialdemokraternas kraftiga tillbakagång i års val kunde Persson fortsätta som statsminister för en socialdemokratisk minoritetsregering, genom ett organiserat samarbete med vänsterpartiet och miljöpartiet om den ekonomiska politiken. Detta samarbete fortsatte även efter valetdå socialdemokraterna gick framåt och fick 39,9 procent av rösterna. Utrikespolitiskt har Persson arbetat för att främja EU: Första halvåret var Sverige EU: Bushs besök vid mötet.

I samband med en cykelolycka sommaren bröt Persson nyckelbenet och led sedan svårt av detta. Hösten innebar en svår period för Persson, med mordet på utrikesminister Anna Lindh. Våren innebar ännu ett bakslag för Persson, då det framkom att Sveriges regering med Perssons och Anna Lindhs goda minne lämnat ut terrormisstänkta egyptier till Egypten.

De två egyptierna, Ahmed Agiza och Mohammed Alzery, hade satts på ett amerikanskt flygplan med maskerade agenter. USA hotade Sverige med handelsblockad om de inte gick med på utvisningen. I maj fällde FN: Kommittén konstaterade i sitt prejudicerande beslut att svenska statens "avvisning av Eftertradde goran persson klagande stred mot artikel 3 i Konventionen. Utverkandet av diplomatiska försäkringar i vilka det dessutom inte fanns några överenskommelser om efterlevnad av försäkringarna, var inte tillräckliga för att ge skydd mot denna uppenbara risk för tortyr.

Även riksdagens konstitutionsutskott riktade hård kritik mot regeringen för dess hanterande av fallet. Bland annat konstaterades att "Sverige borde inte ha godtagit Egyptens garanti mot tortyr och annan illabehandling" [ 6 ] samt "garantin borde därmed inte lett till avvisningarna av två egyptiska medborgare i december " [ 6 ].

Vid partikongressen omvaldes Persson enhälligt som partiordförande. I december fick Persson och regeringskansliet kritik av den kommission som utrett Sveriges Eftertradde goran persson hantering av jordbävningen i Indiska oceanen i samband med Tsunamikatastrofen Efter att utredningen presenterats bad Persson å sina egna och regeringskansliets vägnar om ursäkt för de fel som begåtts, bland annat med formuleringen "jag har ansvaret och jag tar ansvaret".

På valnatten den 17 septembernär det stod klart att de borgerliga partierna Allians för Sverige hade gått segrande ur riksdagsvalet, meddelade Göran Persson att han dagen efter skulle lämna in sin avskedsansökan till riksdagens talman samt att han ämnade avgå som partiledare vid en extrakongress i mars Det formella regeringsskiftet ägde rum vid konselj dagen därpå.

Göran Persson blev därmed den förste socialdemokratiske partiordföranden som avgick efter att ha förlorat ett val.

Efter sin avgång som socialdemokratisk partiordförande har Persson tagit uppdrag som talare och PR-konsult via JKL [ 9 ]. I media har det framkommit att Persson genom JKL har utfört uppdrag för bl. Göran Person utpekas som den makthavare som har haft störst betydelse som lobbyist för vapenexportens omfattande statliga ekonomiska och politiska stöd, med hänvisning till ovan nämnda konsultuppdrag så väl som hans arbete att sälja JAS under tiden som statsminister.

Under sina dryga tio år som statsminister kom Göran Persson att bli föremål för åtskilliga kommentarer som gällde hans ledarstil som partiledare och statsminister, såväl positiva som negativa, Eftertradde goran persson med ursprung både i det egna partiet och hos utomstående betraktare. De positiva omdömen som förekom tog ofta fasta på att socialdemokraterna under hela Göran Perssons statsministertid kunde bilda enpartiregering trots en minoritetsställning i riksdagen.

Persson kritiserades däremot för sin dominanta ledarstil, att han dominerade regeringsarbetet i för stor utsträckning och därmed agerade för presidentlikt som statsminister. Sveriges Televisions och Erik Fichtelius dokumentär Ordförande Persson som visades i mars bidrog till att förstärka de tidigare åsikterna om Göran Perssons ledarstil.

Eftertradde goran persson Olof Ruin har påpekat att efterföljaren Fredrik Reinfeldts sätt att utöva statsministerämbetet kommer att påverka hur Göran Perssons ledarstil bedöms i framtiden, och att resultatet av det kan bli att Perssons ledarstil kommer att uppfattas som mer positiv i framtiden.

Göran Persson blev den 1 december utsedd till hedersdoktor vid Örebro universitetfakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik. Utnämningen har sin bakgrund i att Högskolan i Örebro fick sin universitetsstatus genom ett personligt ingripande av Persson, som därvid gick emot Högskoleverkets rekommendationer.

Utnämningen väckte offentlig debatt [ 18 ] och togs Eftertradde goran persson upp i en utfrågning i Konstitutionsutskottet. Göran Persson blev också utsedd till hedersdoktor vid Dankook -universitetet under sitt besök i Sydkorea i mars samt vid Tbilisis universitet i Tbilisi i Georgien vid sitt besök där Priset är på   dollar. Göran Persson tilldelades H. Konungens medalj i guld av 12 storleken med kedja. Detta är en av de högsta utmärkelser man kan få som svensk från Sverige.

Våren förvärvade Göran Persson tillsammans med sin hustru Anitra Steen jordbruksfastigheten Övre Torpmed hektar mark i Hyltinge socken intill sjön Båven i Södermanlandför 12,5 miljoner kronor. Inköpspriset har, enligt Persson och Steen, litet att göra med markens avkastningsförmåga utan reflekterar främst det natursköna läget och den relativa närheten till huvudstaden. Paret genomförde under bygget av ett stort hus på markerna vid sjön. Efter att ha sett en tidningsbild på bygget i Övre Torp gjorde Arbetsmiljöverket i Linköping våren en inspektion och fann flera brister i arbetsmiljöskyddetvilket ledde till en anmälan om arbetsmiljöbrott hos åklagarmyndigheten i Eskilstuna.

Anledningen till att Arbetsmiljöverket skickade inspektörer till platsen var att det av bilden framgick att bygget saknade tillräckliga skyddsanordningarbland annat avseende byggnadsställningar och stegar som var uppställda på ett felaktigt sätt.

I maj inleddes en förundersökning mot Göran Persson, som därmed blev den förste svenske statsminister sedan andra världskriget som misstänkts för ett brott.

Åklagaren Lars Lundin hade svårt att få Persson att komma till ett polisförhör, [ 23 ] som dock till sist kunde genomföras. Det skall ha varit Perssons fulla schema som hindrade honom från att bli förhörd under sin tid som statsminister. När Persson förhördes av polisen nekade han både till uppsåt och oaktsamhet, då åklagaren meddelade att han inte kunde lägga ner fallet så medgav Persson via sin advokat Thomas Nilsson oaktsamhet och ett strafföreläggande utfärdades. Persson är därmed den förste svenska statsministern som fällts för brott begångna under ämbetstiden.

I media under såg Persson tillbaka på händelsen och kommenterade att inga av hans politiska motståndare använde händelsen emot honom eftersom de flesta förstod att reglerna var för krångliga.

För andra personer med samma namn, se Göran Persson olika betydelser. Wikiquote har citat av eller om Göran Persson. Nilsson   tf  · T. HBT-socialdemokraterna  · Socialdemokrater för tro och solidaritet fd. Sveriges Kristna Socialdemokraters Förbund, "Broderskapsrörelsen"  · S-kvinnor  · S-muslimska kvinnoklubben  · Sveriges Socialdemokratiska Eftertradde goran persson  · Socialdemokratiska studentförbundet  · Handikapprörelsens s-förening.

Socialdemokraternas historia  · Folkhemmet  · De rödgröna  · Socialdemokrati  · Progressiva förbundet av Eftertradde goran persson. Hämtad "Eftertradde goran persson" " https: Artiklar med ospecificerade källor Alla artiklar som behöver källor Artiklar som behöver enstaka källor Eftertradde goran persson Visa Redigera Redigera wikitext Visa historik.

Porträtt av Göran Persson. Den...

På andra projekt Commons Wikinews Wikiquote. Verktyg Sidor som länkar hit Eftertradde goran persson ändringar Specialsidor Permanent länk Sidinformation Wikidataobjekt Använd denna sida som referens. Sidan redigerades senast den 11 december kl. Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.

För bilder, se respektive bildsida klicka på bilden. Göran Persson under nordiskt statsministermöte i Reykjavik Ämbetsperiod 22 mars —6 oktober Ämbetsperiod 7 oktober —22 mars Nu börjar spekulationerna om vem som efterträder Göran Persson.

Göran Persson lämnar uppdraget som...

Oddsen är låga för att det blir en kvinna. Så sent som i torsdags öppnade. Det finns ingen självklar efterträdare till Göran Persson. Men det är dags för en kvinna. - Vi behöver ett nytt och modernare ledarskap, säger. Porträtt av Göran Persson.

Den 16 mars år efterträdde han Ingvar Carlsson som statsminister. Han satt "Eftertradde goran persson" på den posten i 10 år tilldå de.

MORE: Ansvar for eu fragor under persson

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde