Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

113.1m FM

Ohly tillsatt en sanningskommission

opinion

Motståndet mot FRA-lagen fortsätter. I måndags demonstrerade tusentals runt om i Sverige för att protestera mot massavlyssningslagen.

Protesterna fortsätter även under European social Forum i Malmö. Möt Marianne Berg v riksdagsledamot och ledamot i Konstitutionsutskottet och Kalle Larsson v riksdagsledamot och tf. Det finns så oerhört många problem med denna integritetskränkande lag. FRA-lagen riskerar bland annat bryta sekretessen kring de som har skyddad identitet tex. Vi Ohly tillsatt en sanningskommission få en situation där de människor som behöver stöd inte längre kommer att våga be om hjälp, säger Marianne Berg.

Kom och träffa författare, debattörer och politiker. Passa på att få din bok signerad eller kom och ställ frågor. Ikväll var det invigning av ESF. Anneli Philipson v kommunalråd med ansvar för demokrati och jämställdhet. Här publiceras hennes tal. Jag vill börja med att önska arrangörerna av det femte European Social Forum lycka till. Jag hoppas att era förväntningar då ni valde Sverige och Malmö för års European Social Forum ska infrias med god marginal.

Ert stora engagemang och organisationsförmåga är imponerande.

{{ data.message }}

Ohly tillsatt en sanningskommission Vi hälsar både er arrangörer och Forumet välkomna till Malmö. Alla gäster, ingen nämnd och ingen glömd, ska också känna sig välkomna. Så även alla föreningar och organisationer, alla kulturarbetare och alla volontärer.

Alla besökare och deltagare, såväl malmöbor som hitresta från när och fjärran, jag hoppas ni alla känner er hjärtligt välkomna till Malmö. Malmö är en stad, som redan innan European Social Forum startar, rymmer människor från närmare olika länder som tillsammans talar över olika språk. Malmö är en stad som förändrats oerhört snabbt och på flera sätt de senaste åren.

Från en industristad där vart fjärde jobb försvann i början av talets lågkonjunktur, Ohly tillsatt en sanningskommission en stad präglad av en högskola, en stad som attraherar många unga människor, en stad med en stor inflyttning. Men Malmö är också den stad i Sverige med störst andel Ohly tillsatt en sanningskommission som växer upp under ekonomiskt knappa förhållanden.

Detta beroende på den arbetslöshet som drabbar föräldrarna som ger svårigheter att ens ta sig in på bostads- och arbetsmarknaden. Malmö är en stad med stor trångboddhet Ohly tillsatt en sanningskommission en del bostadsområden.

Men Malmö är också en stad med ett aktivt föreningsliv, och med en förhållandevis ung befolkning. Malmö är en stad som kommit långt med miljöanpassad stadsutveckling och Malmö är Sveriges första FairTrade City. Genom mina axplock, och på intet sätt fullständiga beskrivning av Malmö, kan man lätt se paralleller mellan de frågeställningar som vi malmöbor brottas med och med programmet för de kommande dagarna.

Jag ser fram emot ett brett deltagande i seminarier och diskussioner för att också hämta inspiration till Malmös fortsatta utveckling. Det är lätt att se att malmöpolitiken är en del av European Social Forum. Vi är människor från i stort sett hela Europa och stora delar av övriga världen som samlas på European Social Forum.

Vi har alla olika erfarenheter och olika bakgrund. Några kommer från länder som är eller har varit utsatta för imperialismens härjningar.

Andra av oss kommer från länder som utför en del av dess ödeläggelser. Vi befinner oss i olika delar av världen och har olika möjligheter och förutsättningar. Men tillsammans bär vi på våra historiska erfarenheter av den politiska kampens nödvändighet. Vi förenas i den internationella solidariteten, i insikten om att det går att skapa en värld där människors behov och rättigheter ska vara styrande. I mitt uppdrag som kommunalråd med ansvar för demokratiutveckling ser jag att det grundläggande för en väl fungerande demokrati är ett samhälle med jämlika villkor och minskade klassklyftor.

Demokrati handlar ytterst om fördelning av makt, resurser och inflytande. Om att skapa en tillvaro där rätten att forma sitt liv inte ska vara en fråga om ekonomi. Demokrati handlar också om rätten att organisera sig och om att kämpa tillsammans med andra i vardagen. Arbeta politiskt kan man göra på många olika sätt.

Att vara politiskt förtroendevald är bara en liten del i det politiska arbetet, att vara en del av och engagerad i fackförenings- eller solidaritetsrörelser är andra delar. Det som förenar i det politiska arbetet är viljan till förändring, förbättring och kampen för rättvisa samt våra erfarenheter av att med demokratiska medel kämpa tillsammans för att nå dit. Vi arbetar politiskt på hemmaplan, i vår vardag, i vår egen verklighet — och det lokala arbetet finns i ett större sammanhang. Protesten mot nedläggningen av vårdcentralen hänger ihop med den internationella kampen för rätt till sjukvård.

Kritiken mot den svenska FRA-lagen hänger ihop med det internationella motståndet mot ökad repression och kontroll, i skenet av ett krig mot terrorismen. Fackliga krav på rätt till heltidsjobb hänger ihop med den internationella kampen för kvinnors rätt till egen försörjning. Rätten till det nationella självbestämmandet hänger ihop med den internationella kampen mot ockupation och krig.

Kraven på kollektivavtal hänger ihop med den internationella kampen för högre löner. Arbetet mot diskriminering av muslimer hänger ihop med den internationella kampen mot rasism och imperialism. Kraven på rätt till jordbruksmarken hänger ihop med den internationella kampen för hållbar utveckling. Vårt engagemang i folkrörelser, oavsett det handlar om solidaritet, miljö eller fackföreningar är delar i en större rörelse.

De framsteg som vi idag kan se är inte något som vi kan ta för självklart utan är ett resultat av tidigare generationers strävan. Vi bär deras framgångar och motgångar med oss i vårt arbete för en bättre värld.

Trots att vi ibland upplever bakslag, har det skett stora förändringar, när vi jämför människors situation nu med för hundra år sedan. Vi kan med stolthet bära med oss insikten om att det blir bättre, att rättvisan vinner framgång, att en annan värld är möjlig. Jag ska avsluta med att åter vända blicken mot Malmö. Möten, mångfald, möjligheter — det är ledord för vår stad, för Malmö. Möten, mångfald och möjligheter sammanfaller väl med European Social Forum.

Vi välkomnar bredden i kulturarrangemang och diskussioner, variationerna i åsikter och många människors möjlighet till deltagande.

Det är viktiga delar i det demokratiska samtalet. Känslan av, och vetskapen om, att vi är många som arbetar för en bättre värld driver vårt arbete med demokratin och välfärden framåt. Ohly tillsatt en sanningskommission hälsar er välkomna att inta Malmö! Anneli Philipson  Kommunalråd v jämställdhet och demokrati. Många frågeställningar känner vi som malmöbor igen. Det kan handla om allt ifrån kampen för rimliga löner, kollektivavtal och strejkrätt till diskriminering och hur vi kan tillförsäkra alla människor lika värde.

Florens, Paris, London, Aten och nu Malmö.

FPIC is only fully expressed...

Långt mer än människor har redan deltagit för att inspirera, debattera och träffa andra som också är övertygade om vi kan skapa en bättre värld. Jag syftar förstås på European Social Forum som kommer till Malmö den september. Under några intensiva dagar kommer workshops och seminarier, flera hundratals kulturarrangemang, utställningar och mingel att äga Ohly tillsatt en sanningskommission just här i vårt Malmö. En stor demonstration med avslutande folkfest i Pildammsparken utgör en av veckans höjdpunkter.

partiets Lars Ohly skrev alla...

Gäster och medverkande från alla Europas länder och även från andra delar av världen kommer att finnas på plats för att diskutera hur vi tillsammans kan skapa en bättre värld. Men också om feminism och kvinnors villkor, om maten vi äter och hur vi kan ställa om Ohly tillsatt en sanningskommission ett mer hållbart samhälle till frågor om repression och kontroll i skenet av ett krig mot terrorismen.

Här får man chansen att möta fackligt aktiva från när och fjärran, feminister, cyklister och miljöentusiaster, man möter folkfestare, folk som festar och kulturarbetare, fredsaktivister, internationalister och politiska antagonister, man får träffa malmöbor, andra skåningar, folk som rest från övriga Sverige och folk som rest hit till Sverige. Alla tillsammans utgör vi ett stort Europeiskt Socialt Forum som engagerar och berör och som har bäring för vår framtid.

Grundläggande för en väl fungerande demokrati är ett samhälle med jämlika villkor och minskade klassklyftor. Demokrati handlar om rätten att organisera sig och om gemensam kamp som dagligen äger rum tillsammans med andra i vår vardag. Arbeta politiskt kan man göra på många olika vis. Det som förenar är viljan till förändring, förbättring och Ohly tillsatt en sanningskommission samt våra erfarenheter av att kämpa tillsammans för att nå dit.

På så vis är också European Ohly tillsatt en sanningskommission Forum ett ypperligt tillfälle att träffa andra som är delaktiga i samma kamp, eller möjligen att låta sig provoceras av att bryta och byta åsikter med varandra. Malmös ledord; "mångfald, möten och möjligheter" sammanfaller väl med och förverkligas genom forumet.

Bredden i diskussionerna, variationer i åsikter och många människors möjlighet till deltagande är viktiga delar av det demokratiska samtalet. Känslan av, och vetskapen om att vi är många som arbetar för en bättre värld driver vårt arbete med demokratin och välfärden framåt. Den september är det European social forum. Här nedan följer några intressanta seminarier. Mer information om forumet hittar du bla på www. Möllevången Chokladfabriken, Ölhallen Torsdag 18 september 9: Ett seminarium mot Lissabonfördraget, om EU och möjliga alternativ för Europa.

Vi analyserar vad fördraget innebär för demokratin framför allt: Seminariet vill bidra till diskussionen om situationen för papperslösa arbetstagare och säsongsarbetare inom jordbruket.

Vad anser Papperslösas förening och vilket är fackets perspektiv på situationen för migrantarbetare? Möllevången Mazetti, Stora studion Torsdag 18 september Kvinnor blir systematiskt utsatta för orättvisor och trakasserier. Att arbeta mot ojämlikhet Ohly tillsatt en sanningskommission sexuellt våld betyder att man angriper de underliggande maktstrukturerna som är baserade på kön. Ett verktyg för förändring är Feminsitiskt självförsvar, en workshop ägnad åt diskussioner och självför- svarsteknik.

Vårt mål är att öka deltagarnas självförtroende. Detta seminarium underlättar förståelsen av inne- börden av EU-domstolens domar i Viking- Laval- Rüffert- och Luxemburgsdomarna och beslut om strategier från den sociala rörelsen.

Seminariets syfte är att främja sociala "Ohly tillsatt en sanningskommission" att blockera den nuvarande processen och bygga strategier med konkreta mål.

sanningskommissioner och särskilda ersättningar har försök gjorts att skipa historisk Gemensamt är att de är politiskt tillsatta, tillfälliga organisationer som har Vänsterpartiets ledare Lars Ohly instämde i kraven på kompensation partiets Lars Ohly Ohly tillsatt en sanningskommission alla på.

. År tillsattes en sannings- och förso- . samarbetar med den sanningskommission som undersöker brotten mot. Låt en sanningskommission granska underrättelsesamarbetet med USA.

Det kräver Vänsterpartiets ordförande Lars Ohly. – Det har varit ett.

MORE: 4 os hojdare att minnas enligt johan esk

MORE: Gwen stefani om otohetsskandalen

Nyhetsflöde