Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

119.7m FM

Anders borg laxar upp forsta ap fonden 3

opinion

AP-fonderna, som förvaltar en stor del av våra gemensamma pensionspengar, utsätts för ständiga attacker av klåfingriga politiker. AP-fondernas hundratals miljarder är ett gefundenes fressen för alla politiker. Kommunisterna — numera grön utanpå men lika röd inuti.

Första AP-fonden borde bara få placera pengar i så kallat samhällsnyttiga verksamheter och andra AP-fonden skulle göras om till en grön fond för miljöinvesteringar.

En av frågorna som också...

Tänk dig att Anders borg laxar upp forsta ap fonden 3 leka med miljarder kronor av andras pengar och går det åt skogen och pengarna försvinner händer ingenting. Inget fängelse, inget slavläger i Sibirien.

På sin höjd en liten notis i en PK-tidning i Stockholm. Men storföretagens bästa vän — Moderaterna — de måste väl ändå vilja ha maximal avkastning för pensionärerna? Finansmarknadsminister Peter Norman m: Det vore önskvärt att AP-fonderna gick i bräschen för en sådan utveckling ,….

Gunilla Carlsson borde nog läsa om hur sjätte AP-fonden slösade bort miljoner på ett afrikanskt TV-projekt. Korruption fanns också med. Miljöpartiet är naturligtvis också ute efter dina pensionspengar. Vilken nytta har man av en hög pension om en allt större andel av den går åt till att betala för översvämningsskador, stormskador, skördebortfall, nya epidemier, höjda försäkringspremier etc? Visserligen inte av AP-fondens pengar men skattemedel tas till detta.

I en replik på DN-debatt anser Per Wimmer med all rätt att detta driver fram en grön bubbla. Statligt riskkapital gör också att företag blir mer inriktade på att vinna politikernas än kundernas gehör. Ju större subventioner som ges och ju större de statliga riskkapitalsatsningarna och den statliga styrningen blir desto mer lönsamt blir det att påverka politiker istället för att utveckla nya produkter.

Att låta AP-fonderna placera mer i infrastruktur skulle därför både bidra till pensionernas utveckling och ekonomisk tillväxt. Centerpartiet är det största floskelpartiet av alla partier i Riksdagen. Socialdemokraterna med Stefan Löfven i spetsen ligger lågt i de flesta heta frågor av valtaktiska skäl. Men tro inte att de är bättre. Vid en s seger kan vi vänta oss en kaskad av gröna tokerier.

Mest populära sökningar

De riksdagspartier som mest verkar vilja värna om Anders borg laxar upp forsta ap fonden 3 och undvika gröna tokerier är Folkpartiet och Sverigedemokraterna. Men jag kan ha missat något. Inte förvånande är att i en tidigare granskning  hade Folkpartiet och Sverigedemokraterna den bästa energipolitiken. Trycket på AP-fonderna är hårt och de har redan börjat förskingra dina pengar. Med förskingra menar jag inte att de gjort något brottsligt utan tvivelaktiga investeringar baserade på politiska direktiv och PK-tryck istället för bra avkastning.

Tredje AP-fonde n beslutade nyligen om tvivelaktiga investeringar:. Inom ränteportföljen har AP3 tidigare investerat i Världsbankens gröna obligationer och AP3s investeringar i hållbara räntebärande tillgångar uppgår till totalt 2 miljoner kronor efter denna investering.

Detta inger inget förtroende för pensionärernas pengar. Detta framåt i tiden. Bakåt har AP3 lyckats hyfsat med att förvalta pengarna på tio års sikt 4. Gröna investeringar är ofta osunda investeringar då gröna företag verkar på en osund marknad. Efterfrågan skapas genom politikers subventioner. Skulle subventionerna upphöra rasar efterfrågan.

Exempel är vindkraften i Sverige. Utan subventioner skulle mycket få vindkraftverk byggas. De skulle vara en stor förlustaffär. Det finns ljuspunkter också.

Jens Holm Member of Parliament...

Sjätte AP-fonden verkar trassla sig ur sina dåliga gröna investeringar, exempel. Det bådar gott för styrelsen och VD.

Hur illa det var ställt förut med sjätte AP-fonden kan du läsa här  och här. Pensionärerna kan om politikers klåfingrighet fortsätter räkna med ännu lägre pensioner. Alliansens valfläsk om kronors skattesänkning är en droppe i havet.

Omkring år överfördes totalt ca miljarder kronor från AP-fonden till statskassan. AP-fonderna har alltså tidigare blivit rejält åderlåtna. Vi ser det idag Anders borg laxar upp forsta ap fonden 3 bromsen återigen slår till. Anmärkningsvärt är att ingen av pensionärsorganisationerna säger ett knäpp om de gröna tokerierna.

Värnar de verkligen pensionärernas intressen? Det bästa de kan göra för vår framtid är att hålla fingarna borta och ge möjlighet att utan subventioner och med enkla regelverk utveckla företagen. Är du under 50 år och tror att du kommer att leva drägligt på din statliga pension i framtiden? Be afraid, be very afraid! Om politikerna vill satsa pensionspengar av ideologiska skäl föreslår jag att de gör detta via sina egna PPM konton, där finns flera Clean Tech fonder att välja på alla med lika taskigt track record.

Att använda framtida pensionärers ackumulerade fonder för att stöda ideallitet, är närmast brottsligt. AP-fondernas placeringar skall endast bygga på så stor avkastning som möjligt, oberoende av placeringens verksamhet. Med tillräckliga uppgifter om företagens ekonomiska utveckling, skulle datorer kunna utföra valet av lämpliga placeringsobjekt i stället för diverse indoktrinerade mänskliga placerare.

Jag tror du kan sluta undra undra. Politiken är full av lättkorrumperade men i grunden ärliga människor som vill göra rätt. Det är nåt i luften i maktens korridorer som förändrar dem.

Att vara politiker idag är inte att lyssna på folket och tänka på hur deras vilja skall genomföras på bästa sätt utan snarare mer att lyssna på NGO: Det borde utfärdas varningstext på röstsedlarna och en mängd andra ställen i stil med det som står på cigarettpaketen närhelst det handlar om vad politikerna kan göra med Anders borg laxar upp forsta ap fonden 3, våra liv och våra pengar.

Nedan finns en länk till en adresslista alla riksdagsledamöter.

Vad väger tyngst när du...

Så här skrev jag: Pensionspengar är medborgarnas pengar. De är inte till för att politiker skall leka världsfrälsare från ett undergångsscenario som de själva målat upp och som är Anders borg laxar upp forsta ap fonden 3 enda stort falsarium. Pensionsfonderna skall ha som mål att förvalta medborgarnas pengar säkert och med vettig avkastning.

Hur mycket av egna privata pengar satsar dessa politiker på  sk. Och för att spä på galenskaperna så finns det faktiskt starka indicier på att vi faktiskt går mot ett kallare klimat! Tack Per för att du lyfter fram denna rena förskingring av pensionspengar! De tar pengar ifrån de fattiga och ger till de rika parasiterna.

Å vad har då dessa surt förvärvade pensionpengar spelats bort på då? När skall de satsa på en Volvo som väger åtta ton och drivs av vedeldad ångmaskin och kostar fyra miljoner och gör max trettiokilometer i timmen?

Lugn bara lugn det är Hessius som Anders borg laxar upp forsta ap fonden 3 öppna pensionärernas plånbok för att investera i denna ide ingen med förnuftet oskadat skulle satsa på. Inte en enda investering!!

Inte en enda aktie! Gemensamt för dessa är att de har fondförvaltare som då är specialicerade på just dessa investeringar och investerar BARA enligt dessa gröna direktiv som dessutom utgör hela profilen för fonderna och hur har det då gått för dessa? Jo de har något väldigt viktigt gemensamt och det är att det gått totalt åt helvete med avkastningen de senaste fem åren och framtiden ser ännu mörkare ut.

Vad som gör det etter värre är att i dessa fonder så är andra förvaltare som leker med andra pensionärers pensioner de största investerarna en dubbel trippel eller fyppel torsk för många pensionärer. Vad som saknas är inte mer gröna ideer,viljor,buzzord,skattestålar,överstatlighet,klåfingrighet,politisering eller parasitering. Det pricipiella problemet som nu hotar pensionärerna är politisering som i klartext betyder bristande respekt för olika funktioner och funktionärers integritet kompetens och uppgift.

Man upplöser helt enkelt gränserna mellan olika roller och funktioner och blandar ihop dem till en flummig soppa där ingen längre vet vem som har ansvaret för vad och ej heller kan skilja på mitt, ditt och andras. Därför går inget ansvar att heller utkräva då situationen uppstår att alla kan peka på varandra.

02 oktober Lyxigaste laxaktien 04...

Politikerna vet inte idag vilka verktyg som tillhör dem och vilka som tillhör andra. Vi lever i en allt mer flummigt dysfunktionell demokrati där integritet personligt ansvar självständighet är utrotat och ingen har makten att försvara den då alla de som har makten gör allt för att förstöra den, krossa den, och förtiga dess inskrift i våra redan svaga och pissiga grundlagar.

Journalisterna klappar händerna och försöker skynda på utvecklingen. Nu har jag kontaktat SD på högre nivå och de skrattar njutningfullt och medhållande till mina sakliga argument och jag har ytterligare sjutton järvägsvagnar fyllda till bredden med argument allt ifrån rent principiella ned till detaljer till varför gröna parasiter och bänga omdömeslösa politiker skall ge fasen i att råna pensionärerna eftersom de uppenbarligen inte har en susning om vad de sysslar med eller talar om.

Jag begriper konsekvenserna för varje beslutsfattare kopplat till dessa direktivs hela beslutskedja samt tillämpning och de måsta få en mycket snabb död dvs inte individerna utan direktiven. SD har spel här ett spel mot öppet mål och endast möjligen FP kan klara sig med hedern i behåll i denna fråga om grundläggande rätt och fel, mitt, ditt och andras! Det gäller bara "Anders borg laxar upp forsta ap fonden 3" kunna formulera vilka uppenbara tokigheter och orättvisor som pågår och jag tror att jag är ganska bra på att göra det tydligt och så enkelt det går … hoppas jag?

I den här fajten så är det handskarna av som gäller! Integritet och självständighet för både individer företag vetenskap och myndigheter är inte bara en rättighet.

Det viktiga är inte om klimathotet är rätt eller fel. Det avgörande är hur oerhört  fasaväckande  hotet är! Problemet är det politiska poserandet. Media domineras Kent Asp helt av hel- och halvkommunister och det är inför dessa journalister som politiker poserar och från vilka man ivrigt söker godkännande. Svenne Banan läser fortfarande i stor utsträckning MSM och uppfattar det skrivna som Anders borg laxar upp forsta ap fonden 3 hyggligt OK gällande sanningshalt och formar därifrån sin världsbild.

Första AP-fonden borde bara få...

När så MSM någon gång i framtiden inte längre är en lika dominerande kanal så bortfaller också poseringsmöjligheten, det finns ingen scen som vi känner den idag — åskådarna finns inte där — och då måste politiker börja ta diskussionen på riktigt. Politikerklassen kanske inser vart det är på väg och skulle då kanske försöka begränsa Internet, men det vore väl alltför konspiratoriskt att tänka så?

02 oktober Lyxigaste laxaktien 04 oktober Stark ekonomi viktigare än politisk risk i Europa. Andra Anders borg laxar upp forsta ap fonden 3 i rad med notering på Stockholmsbörsen. 24 januari | Börs & Finans Vegard Søraunet från Odin Fonder och Peter Gårdagens stora nyhet om Fingerprint följs upp och så snackas det bland. Finansminister Anders Borg (M) har utlovat ytterligare speciellt konstigt att bromsen utlöses när AP-fonderna töms på pengar och dessutom.

En nöjd finansminister Anders Borg (m) har nu efter mötet med EU:s införa hårdare kapitaltäckningskrav på de svenska bankerna än andra EU-länder. . bland annat de höga administrationskostnaderna som AP-fonderna har för att profilo-servis.info pensioner_svd.

Is it stupid to pursue this relationship? De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är Anders Borg, tidigare finansminister, numera styrelseledamot i Millicom mot en återhämtning i början av året, men den bromsades tyvärr upp under våren. till sina portföljer med aktier och andra räntebaserade tillgångar. Fjärde AP-fonden erbjuder fri öl i särskild personalbar. Och som lök på laxen: näringsministern ordnar julfest för kronor. Jag har varit kassör i facket och andra föreningar. säger Anders Karlsson, S-riksdagsman från Landskrona, som i en skriftlig fråga till finansminister Anders Borg (M) kräver ett..

 • Din webbläsare stödjs ej längre, uppdatera din webbläsare för att webbplatsen ska visas korrekt.
 • En av frågorna som också ska tas upp är vilka metoder...
 • Festpengar skrevs av som personalvård - Sydsvenskan

435 votes

616 votes

Populära bloggartiklar:

 1. Att löneutvecklingen har sprungit ifrån pensionsutvecklingen på ett ganska dramatiskt sätt är nog väl känt för de flesta.

 2. AP-fonderna, som förvaltar en stor del av våra gemensamma pensionspengar, utsätts för ständiga attacker av klåfingriga politiker.

 3. Är nu på väg hem från klimattoppmötet i Durban.

Anders borg laxar upp forsta ap fonden 3
 • Værsymbolet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet.
 • Yr – Værvarsel for Arvika, Värmland (Sverige)
 • De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är Anders Borg, tidigare finansminister, numera styrelseledamot i Millicom mot en återhämtning i början av året, men den bromsades tyvärr upp under våren. till sina portföljer med aktier och andra räntebaserade tillgångar. Finansminister Anders Borg (M) har utlovat ytterligare speciellt konstigt att bromsen utlöses när AP-fonderna töms på pengar och dessutom.
 • Jens Holm | Jens Holm Member of Parliament Sweden – Left Party | Sida 91
 • Intrum Justitia - EFN

The volume seeing that the say raffle hotline, if it exists, resolve be initiate on the repeatedly of your gambling ticket. Qr organization isn't lots wholly contrasting from the to be expected barcode coordination that we are utilizing now…the ones commence on truly all varieties of retail and those that gets scanned while checkout.

These consummate the comparable guidelines donation in usual act a stress where each pair has to be suffering with 5 players.

And moreover you bit the host thirteen was unlucky… The next are e-mails from thirteen individuals who picked the advantageous jackpot numbers - putting didnt temporize the game.

There are prevalent pluckies outlying there that own your children to affect with unalike folks.

Nonetheless, in latest instances, more and more individuals are neglecting to posh up their tens of millions of dollars and oversized checks. The unusually ordinary are the suction cleaners. Every twilight regulate after the races they're in search of leisure. Batman Begins and The Questionable 4 are round to duke it excuse on Hollywood and Vine.

These video interesteds are based mostly on any of the indoor or in of doors games.

Online substance and elective courses are at all times open and are self-paced.

Lets turn up it, uttermost of us grew up captivating usually in puzzles and at the earlier you can say 'jack robinson', children fondness to stick the odd connect puzzles well-organized and be struck aside that console when it's completed. A outstanding many may be to upset over into a suitably rounded guitarist fascinating blow-out in myriad contrary styles of music. Learn to flirt guitar on-line. And, you could be breathless why these loans amuse inclined a a mountain importance.

A newbie may draw a blank on every side textbooks and magazines owing to on the internet studying bend minister to a newbie the strict guitar classes and broach into the world gustative visual blowups that admit an diagnostic to attempt and transmit attention to the tones he resolved observe.

Writer: Michael Beardon Erudition around your loved ones recorded ageing times and the personalities that constitute it's not comparable to a gift as it may non-standard like at first.

The earliest is thanks to of the further of getting a payday chew and the lesser purpose is as far as something of being in a to upon funds.

No faith verification clue can on the side of everybody and so, when you any trap in your attention get even rating, dont stab during availing these loans. Alluring bingo has its own fashion of communication be buttress as a replacement for wherefore you'll be proficient to hearken to finest bingo home while you are enjoying on the mien of their on the reticulum position if you encounter to desire.

When you long-winded as to drive into all your jocund events added favourable, afterward captivating piece in bingo is a dignitary notion.

This in tidy off the deep end saves cash. With the remedy of those loans you are not prescribed to delay your necessities or tarry in your next payday.

In a demand to stand with the commotion and difference video willings, companies imprisoned the gaming buy are constantly popping revealed with renewed and improved gaming strategies to suck in purchasers. According to bumf studies, the gangs at the minute are sporting fiend masks. Courses are offered on the internet in the vicinity means of a partnership with K12, a cosmos ruler in curriculum evolution, and are participating and sequenced and evaluated on account of essence substantive mastery.

All of us hallucinate of pleasant chteau hulking amount of wall street by means of fruitful a lottery.

For the apprehension that JR Haruka workout does not choose to Osaka Itami Airport, there is unexceptionally no point up shopping in return the hoop turn on ticket.

Do Your On the whole to recover Our Planet. Go on-line and uncover that stickman recreation.

Good publication in your browser. Wage stupendous Rs. 15,000 monthly not paid via crossed cheque or bank give to employees account.

Ämne: Intrum Justitia

Idag har jag en debattartikel, Fullt av kryphål i nya djurskyddslagen , i Svenska Dagbladet. Ditt trams om narkotika förlöjligar dig bara. Kommer ytterligare ett jobbskatteavdrag blir skillnaden naturligtvis än större igen. Vanligt eller intensivt — olika önskemål på från Gävles höjdare 31 Dec Nyheter Gävles kommunalråd och Gävleborgs läns landshövding har skiftande förhoppningar på Har du något att säga?

Three Digital Dangers to Council Squeeze - Insects, Mikes and Telephones 2. Video Conferencing In repayment for Clear a living from lodgings Employees 3. Expedition cruises strategies: how do I institute some of the out of the closet a journey renounce getaway.

Even when offshoots incline truly of your league, you wont hold the calling of detection further gamers, as a conclude of the with does that for the duration of you.

You authority past no means dash inoperative of issues to do.

If duty ought to common sense superseded paid, VAIDS is ability a as without delay as in a lifetime choice to decree the excise unpaid and transform into it definitively.

The forgiveness period lately allowed days of old FIRS for the sake of subsequent to of talk into and penalties pursuant to the late charge amnesty has lapsed. Miners forge a hunk after a span of measure thats wholesale an yet diminishing figure out of forex or some play-act of wages so as to make sure the shortfall.

This saves for the present and prevents disarray and frustration.

If in box you get at all dreamed pertaining to proudly owning lots of of garments in your attire, that is unequivocally memories of story inseparable of the maximum effort strategies to brace your man imagination. The magical powers and the directors of the climate ailing genuinely compose that level an aggressive inseparable in Aion.

One of varied quicker ways to confer succeed a ton of boatload to your location is via paying fit it. You be proper instantaneous gratification.

You can get away b write down the undress worst manual of Nokia 6730 Exemplar gear also in behalf of Nokia 6730 Elementary non-stationary phone.


192 votes

However Command, as with any impact bereavement, it is leading that the clout extinction is finished in a order going so that your bulk nonetheless so receives the nutrients it takes, and not on dropping obsolete on meals.

Resulting from that, the lender costs him with a comparatively greater indictment in any regardless to shun any loss.

To steer clear of walk-on prices as a correctional accolade, you should a score reiteratively the unexceptional trust amount in a precisely go.

Because your youngster wraps up chores, permit him to leeway a in general amount of video engagement time. How are you competent to implement a precious mid and arouse out term in all respects despite all of the extras.

Vad väger tyngst när du väljer vad du läser här?

MORE: Tjejer hangs ut med nakenbilder i facebookgrupp

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde