Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

97.3m FM

Nagot har hant i mellanostern

opinion

Protesterna började i Tunisien men spred sig sedan till Egypten, Algeriet, Libyen, Marocko och senare till Syrien, Jemen, Bahrain och andra länder i regionen. Bakgrunden till upproren är en önskan om att förändra styrelseskicket i Tunisien. Det handlade främst om demokratisering, mänskliga rättigheter och bättre levnadsvillkor.

Orsakerna till upproren varierar från land till land, både på grund av olika historiska förutsättningar och skillnader i samhällsuppbyggnad och styrelseskick. I alla upproren som sägs ha ingått i den arabiska våren var användningen av internet viktig. Demonstranterna använde sig särskilt mycket av sociala medier som Facebook och Twitter för att Nagot har hant i mellanostern och sprida information om protesterna.

Användningen av sociala medier höll också internationella medier uppdaterade om händelserna, något som gav ökad internationell uppmärksamhet om upprorsmakarnas krav. Folk samlas i staden Nawa, nära Deraa, i en av de första demonstrationerna mot regimen.

Skylten lyder "Inget vatten, ingen medicin, ingen mat. Namnet har blivit kritiserat eftersom det exkluderar alla icke-arabiska folkgrupper, såsom berber och kurder, som också deltog i protesterna. Protesterna har faktiskt pågått långt före vårenoch bör ses i samband med kolonialhistorien och de västerländska stormakternas fortsatta maktpositioner i regionen.

Protesterna har dessutom fortsatt efter våren Startdatumet för den arabiska våren brukar sättas till den 17 decembermed Nagot har hant i mellanostern tragedi som inträffade i Tunisien. En ung grönsakshandlare, Mohammed Bouazizi, tände eld på sig själv och brann till döds i protest mot den styrande makten.

Många tunisier kände igen sig i Bouazizis livssituation. Händelsen utlöste därför ett uppror som spred sig från småstaden Sidi Bouzid till flera andra delar av landet, inklusive huvudstaden Tunis. Hundratals människor miste sina liv i oroligheterna som följde demonstrationerna.

Upproret, som senare skulle bli kallat Jasminrevolutionen, hade sociala och ekonomiska orsaker. Utbred arbetslöshet särskilt bland ungdomarstigande matpriser och brist på respekt för de grundläggande mänskliga rättigheterna var några av dem. Upproren krävde demokratisering och att den sittande regimen skulle avgå. De tunisiska upproren organiserades till stor del med hjälp av sociala medier. Opposition tilläts men hans regim blev trots detta uppfattad som mer och mer auktoritär och korrupt.

Efter att först ha mött protesterna med att införa undantagstillstånd, något som ger staten mer makt, blev president Ben Ali och hans familj tvungna att lämna Tunisien. De gick i exil i Saudiarabien. Den tidigare presidenten Ben Ali blev i juni  ställd inför domstol  fastän han inte befann sig i landet och dömdes till 35 års fängelse för stöld av statlig egendom. Ayat al-Qurmezi kritiserade regimen i Bahrain offentligt i sina dikter.

Hon fängslades och torteradesbara 20 år gammal, men har fortsatt hålla sina protester. Val av en grundlagsstiftande församling hölls i oktober Den nya folkvalda församlingen skulle inom ett år utarbeta och anta en ny grundlag som ett underlag för val av president och parlament. I november valde den nya nationalförsamlingen människorättsaktivisten Moncef Marzouki som president i övergångsregeringen. Marzouki avvecklade undantagstillståndet som rått sedan Ben Ali utlyst det för att kunna slå ned upproret i mars Tunisien klarade att ta sig igenom övergångsperioden utan att inbördeskrig bröt ut.

Detta berodde till stor del på organiseringen av en bred, politisk dialog och offentlig debatt som sänts i nationell TV i nästan två år. Nyckeln var att inkludera representanter från både den gamla eliten och civilsamhället. Den här fredliga utvecklingen har gjort att Tunisien framstår som det enda positiva exemplet på ett land där den arabiska våren lett till mer fred och demokrati. Att den tunisiska nationella dialogen var så viktig för landet ledde till att den så kallade Kvartetten, som bestod av olika organisationer i det tunisiska Nagot har hant i mellanostern, tilldelades Nobels fredspris I Egypten tog upproret fart Nagot har hant i mellanostern 25 januari då tusentals demonstranter marscherade på Kairos gator i protest mot Hosni Mubaraks regim.

Hosni Mubarak hade då suttit vid makten sedan Denna dag blev senare kallad Vredens dag. Demonstranterna marscherade till Tahrirtorget och slog läger. Inspirerade av upproret i Tunisien organiserades gatudemonstrationer och protester i januari och februari.

Som det mest folkrika arabiska landet drog upproret i Egypten till sig mycket uppmärksamhet, och inspirerade många andra folk som levde under förtryck från auktoritära regimer.

sa jag. Hon tog min...

De utlösande faktorerna till de egyptiska demonstrationerna var polisbrutalitet, undantagstillstånd i landet, misslyckad lagstiftning, arbetslöshet, en strävan för höjd minimilön i landet, bostadsbrist, korruption, brist på yttrandefrihet och dålig levnadsstandard.

Det huvudsakliga målet för upproret var att störta Hosni Mubaraks regim. Även om demonstrationerna började fredligt, uppstod våldsamma sammandrabbningar mellan säkerhetsstyrkor och demonstranter.

Minst människor dödades och skadades under upprorets 18 första dagar. En vecka efter Vredens dag samlades demonstranter på Tahrirtorget. I likhet med Tunisiens president genomförde Mubarak flera förändringar för att tillfredsställa demonstranterna; han sparkade regeringen och lovade att han inte skulle ställa upp i nästa Nagot har hant i mellanostern. Detta räckte inte för att göra demonstranterna nöjda.

I februari tvingades Mubarak avgå och överlät makten till Egyptens militära styrkor. Mubarak gick i exil med sin familj. Militärledningen utnämnde en ny statsminister och tillsatte en kommitté som skulle förbereda demokratiska val.

År genomfördes val till nationalförsamlingen och presidentval. Partiet hade bildats av det Muslimska brödraskapet; en islamistisk politisk rörelse. Deras presidentkandidat, Muhammad Mursi, vann presidentvalet i juni Mursi blev då Egyptens första demokratiskt valda ledare i historien.

Något har hänt i Mellanöstern....

Nationalförsamlingens förslag till ny grundlag blev godkänd i en folkomröstning i december Men förslaget möttes av stora protester från den liberala oppositionen, sekulära, kristna och kvinnogrupper som menade att grundlagsförslaget inte ger någon garanti för yttrandefrihet och kvinnors rättigheter.

Protesterna mot Mursi och Det muslimska brödraskapet ledde till nya protester i Egypten. Det nya upproret ledde till att egyptiska armén, med Abdel Fattah al-Sisi i spetsen genomförde en statskupp och avlägsnade Morsi och Det muslimska brödraskapet från makten den 3 juli Sisi valdes till president i Egyptenmen i ett val där varken Morsi eller hans parti FJP fick lov att delta.

Det är svårt att säga vad den så kallade arabiska våren har betytt för Egyptens framtid; om upproren har lett till förändring i folkets tro på sina möjligheter att förändra systemet. Svårt är också att säga om nya uppror kommer att uppstå igen, eller om upproren upplevdes som en förlorad kamp där en diktator bara byttes ut mot en annan.

En sak är i alla fall säker, nämligen att upprorets målsättningar ännu inte har uppnåtts. I februari citerade en norsk tidning egyptiska organisationer och aktivister, som hade uttalat sig om att situationen för mänskliga rättigheter i Egypten är värre under Sisi än den var under Mubarak. Sisi-regimen inskränker yttrandefriheten genom de så kallade anti-terrorlagarna, vilka bland annat kan bestraffa journalister med böter på upp till en halv miljon kronor om de ifrågasätter regeringens officiella uppgifter om väpnade konflikter.

Demonstranter samlades på Tahrirtorget i Kairo i november år Lilian Wagdy via Wikimedia Commons. Liknande demonstrationer som i Tunisien och Egypten förekom även i Algeriet och Marocko. Demonstrationerna började i januari och eskalerade i februari.

De var inte lika omfattande som i grannländerna, bland annat på grund av att militären och kravallpolisen behöll sin lojalitet mot staten istället för att delta i upproret. Demonstrationerna i Algeriet och Marocko "Nagot har hant i mellanostern" inte till regimändring, men till andra politiska förändringar.

I Algeriet blev undantagstillståndet, som varit i kraft sedanupphävt. I Marocko lovade myndigheterna att minska kungens makt. En folkomröstning hölls i Marocko i slutet av juni och de föreslagna ändringarna i grundlagen blev Nagot har hant i mellanostern.

Namnet "Den arabiska våren"

Efter folkliga uppror i grannländerna utbröt även protester i Libyen den 16 februari Upproret Nagot har hant i mellanostern i östra Libyen, med centrum i landets näst största stad Benghazi, och spreds till andra delar av landet, inklusive huvudstaden Tripoli. I likhet med grannländernas protester krävde demonstranterna bättre levnadsvillkor och mer frihet, samt uttryckte sitt missnöje över den auktoritära regimen.

Muammar al-Khadaffi, som hade styrt landet sedanslog våldsamt ner protesterna. Dagen efter de första demonstrationerna stängdes internetuppkopplingen ned i hela landet. Detta förhindrade användningen av sociala medier, som varit en viktig del i organisationen av demonstrationerna. Konflikten utvecklades till ett inbördeskrig när demonstranterna började organisera väpnat motstånd för att svara på angreppen från myndigheterna.

NATO bidrog till regimens fall hösten Krig och konflikt har fortsatt efter Khadaffiregimens fall. Det slåss om makt och oljetillgångar, och situationen i Libyen har på nytt fått omvärldens uppmärksamhet på grund av libyska milisers stöd till den  Islamiska Staten IS. Muammar al-Khadaffi hade makten Nagot har hant i mellanostern Libyen från år till Det syriska upproret började med en protestmarsch i huvudstaden Damaskus i mars där krav om frigörelsen av politiska fångar ställdes.

Regimen slog brutalt ner protesterna. Det brutala svaret på de relativt fredliga demonstrationerna fick motståndet att spridas till fler delar av landet. Assadregimen bestämde sig därefter för att släppa extrema jihadister ur fängelse. The Daily Telegraph har rapporterat att enligt flera olika källor, som västliga underrättelsetjänster, syriska upprorsmakare och avhoppare från al-Qaida, släpptes jihadisterna fria för att bidra till att omforma det fredliga upproret till ett våldsamt uppror.

Den sortens uppror är det lättare att rättfärdiga brutalt bekämpning av. Assad-regimen beskyllde demonstranterna för att vara islamistiska terrorister och kunde därigenom legitimera det kraftiga våldet som regimen använde mot dem.

Detta vara huvudorsaken till att den arabiska våren utvecklades till ett brutalt inbördeskrig. Framväxten av militanta islamister i samband med inbördeskriget i Syrien har haft stor påverkan på situationen i Irak och uppkomsten av terrororganisationen Nagot har hant i mellanostern islamska staten IS.

I det palestinska flyktinglägret Yarmouk i Damaskus har tillgången till mat varit väldigt begränsat under kriget.

Logga in på Dagens Nyheter

Befolkningen står i kö för att få mat från FN. Den 27 januari samlades 16 demonstranter på gatorna Nagot har hant i mellanostern Jemens huvudstad Sanaa och krävde president Ali Abduhllah Salehs avgång. Saleh meddelade att han inte ville ställa upp i nästa val eller överföra makten till sin son, något som många fruktade. Här är 10 handgester som du ska undvika när du reser utomlands.

Är du vänsterhänt och befinner du dig i Mellanöstern, Indien, Sri Lanka eller Denna gest är en förolämpning för greker - något som går ända tillbaka till. uppror mot myndigheterna i många länder i Mellanöstern och Nagot har hant i mellanostern. Foto: REUTERS / Handout. Namnet "Den arabiska våren". Proteströrelsen har fått namnet ”Den arabiska våren”, främst i västerländsk media.

Efter att först ha mött protesterna med att införa undantagstillstånd, något som ger. sa jag. Hon tog min hand och medan vi sprang uppåt vägen sa hon: ”Något har hänt vår I Mellanöstern sörjer man så innerligt att man klöser sig i ansiktet med .

MORE: Formgivning hantverk

MORE: Renovering med hantverkskunnande

MORE: Damallsvenskan ska visas i mellanostern

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde