Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

106.7m FM

Oro bland personalen i varby

opinion

Läs mer om cookies. På en familjecentral har blivande föräldrar och föräldrar med barn 0—5 år möjlighet att träffa personal från barn- och mödravård, gå på öppen förskola och vid behov prata med en kurator.

Kommunen agerar på flera fronter...

På familjecentralen står barnen i centrum och vi arbetar under tystnadsplikt. Här kan du få information och stöd som föräldrar eller blivande föräldrar.

Tillsammans för Vårby: En utvärdering...

Känner du oro över ditt barn eller din situation som förälder är du välkommen att boka tid för ett samtal. Om du behöver stöd kan du redan under Oro bland personalen i varby regelbundet träffa en kurator som har ett nära samarbete med barnmorskan.

Vid behov finns möjlighet att träffa kuratorn tills barnet blir sex år. Vi arbetar under sekretess. Barnmorskorna tar emot för graviditetstester, preventivmedelsrådgivning och cellprovtagning.

Hit kan du komma för graviditetskontroller och föräldraförberedelse. Hitta barnmorskemottagningar i Huddinge. Från födseln till ditt barn är sex år kan du få stöd som förälder när det gäller exempelvis föräldraskap, amning, ditt barns hälsa och utveckling. Nyblivna föräldrar erbjuds att vara med i föräldragrupp. Vi följer barnhälsovårdens basprogram inklusive vaccinationer.

Hitta barnavårdcentraler i Huddinge. Öppna förskolan är en mötesplats för föräldrar och barn 0—5 år som inte har en förskoleplats. Här har du möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med andra föräldrar i området. Öppna förskolan erbjuder en pedagogiskt anpassad miljö med anställda förskollärare.

Familjecentralerna drivs i samarbete mellan Huddinge kommun och Stockholms läns landstings mödrahälsovård och vårdcentraler. Vi erbjuder blivande föräldrar och föräldrar med barn 0—5 år Oro bland personalen i varby samlat stöd i form av öppen förskola, socialtjänstens kuratorer, barnmorskemottagning och barnhälsovård.

Familjecentralen i centrala Huddinge är ett samarbete mellan öppna förskolan, socialtjänsten, Huddinge barnmorskemottagning, Stuvsta Vårdcentral AB samt barnavårdscentralerna i centrala Huddinge och Segeltorp.

Här får blivande föräldrar och föräldrar med barn 0—5 år ett samlat och tillgängligt stöd i form av öppen förskola, socialtjänstens råd och Oro bland personalen i varby, barnmorskemottagning BMM och barnhälsovård BVC. Vi erbjuder dig som väntar barn eller har förskolebarn olika tjänster som har betydelse för barnfamiljers hälsa och välbefinnande. På familjecentralen står barnen i centrum. Richard Wihlstrand  20 richard.

Pernilla Prytz 50 pernilla. Vi erbjuder blivande föräldrar och föräldrar med barn år ett samlat stöd i form av öppen förskola, socialtjänst, barnmorskemottagning och barnhälsovård. Familjecentralen i Skogås är ett samarbete mellan socialtjänsten, Skogås öppna förskola, Trångsunds öppna förskola, Skogås barnmorskemottagning och barnavårdscentralerna i Skogås och Trångsund. Familjecentralen i Skogås är den första hbtq-certifierade familjecentralen i landet.

Vi vill kunna ge alla föräldrar ett respektfullt bemötande och därför arbetar vi aktivt med mångfaldsfrågor. Hbtq-certifieringen är en viktig del i detta arbete. Certifieringen innebär bland annat att all personal har gått igenom en utbildning i fyra steg. Syftet är att skapa ett respektfullt bemötande av de besökande föräldrarna utifrån ett hbtq-perspektiv, men också att främja ett gott arbetsklimat för de anställda.

Ulla-Britt Lundberg 61 ulla-britt. Ulrika Sjöholm 51 ulrika. Vi erbjuder blivande föräldrar och föräldrar med barn 0—5 år ett samlat stöd i form av öppen förskola, socialtjänst, barnmorskemottagning och barnhälsovård. Familjecentralen är ett samarbete mellan socialtjänsten, Vårbys öppna förskola, Vårby barnmorskemottagning och barnavårdscentralen i Vårby.

På familjecentralen hittar Oro bland personalen i varby också Huddinge servicecenter som kan svara på dina frågor om till exempel e-tjänster, förskola, äldreomsorg, vigsel, avfall och återvinning.

Centrumhuset Vårby gård, övre plan Vårby allé 14 40 Vårby. Marcela Puga 89 marcela. Annika Öhlin 88 annika. Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat.

Sjuksköterska Susan Persaud Olsson vittnar...

Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript. Socialtjänstens kuratorer Här kan du få information och stöd som föräldrar eller blivande föräldrar. Barnmorskemottagning Barnmorskorna tar emot för graviditetstester, preventivmedelsrådgivning och cellprovtagning.

Hitta barnmorskemottagningar i Huddinge Barnhälsovård BVC Från Oro bland personalen i varby till ditt barn är sex år kan du få stöd som förälder när det gäller exempelvis föräldraskap, amning, ditt barns hälsa och utveckling. Hitta barnavårdcentraler i Huddinge   Öppen förskola Öppna förskolan är Oro bland personalen i varby mötesplats för föräldrar och barn 0—5 år som inte har en förskoleplats.

Drivs av kommun och landsting Familjecentralerna drivs i samarbete mellan Huddinge kommun och Stockholms läns landstings mödrahälsovård och vårdcentraler. Familjecentraler i Huddinge Familjecentralen i centrala Huddinge Vi erbjuder blivande föräldrar och föräldrar med barn 0—5 år ett samlat stöd i form av öppen förskola, socialtjänstens kuratorer, barnmorskemottagning och barnhälsovård. Sjödalsbacken 1 85 Huddinge Kuratorer: Katarina Frisk 53 Ulrika Olsson 95 Öppen förskola: Diagnosvägen 5A 53 Flemingsberg Kuratorer: Melodivägen 6  40 Skogås Kontaktperson: Centrumhuset Vårby gård, övre plan Vårby allé 14 40 Vårby Kontaktperson: Tack för att du återkopplar till oss!

Tack för att du återkopplar till oss — skriv gärna vad du saknar eller tycker kan bli bättre: Vi är en landstingsdriven vårdcentral som erbjuder olika former av medicinsk behandling och omvårdnad.

Vi finns på Botkyrkavägen 4 i Vårby. Du når oss på. Enligt den information UBRO fått ta del av, däribland en skrivelse från delar av personalen på skolan, har personalgruppen varit involverad i. Sjuksköterska Susan Persaud Olsson vittnar om oro bland personalen då fler behöver arbeta på andra avdelningar och arbetstider än tidigare.

MORE: Sparekonomen om rantan ingen anledning till oro

MORE: Forskning darfor kliar det alltid i dina oron

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde