Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

106.5m FM

Blagult har strangare regler ar inte tillatet

opinion

Sommarens torka får konsekvenser genom hela den svenska livsmedelskedjan. Det gäller inte minst kött, där handeln varnar för att ökade volymer av svenskproducerat på sikt i stället övergår i brist. Följden av det kan bli mer importerat i butiksdiskarna. Det extrema vädret under sommarmånaderna med dess svåra Blagult har strangare regler ar inte tillatet för det svenska lantbruket får effekter på både kort och lång sikt.

I en enkät har de svarat på frågor om vilken utveckling de väntar sig för råvaror med blågult ursprung. Eftersom det till stor del rör sig om prognoser ger företagen inga exakta besked. Gemensamt för dem alla är däremot att de vaksamt följer förändringar i tillgång och priser. Kött står i centrum för kedjornas uppmärksamhet. Där finns också mejerivaror och livsmedel som innehåller spannmål. Har också bytt till svensk råvara i köttbullarna. Axfood har omgående satsat på att öka andelen svenskt kött som säljs i butikerna.

Förstärker också informationen till konsumenterna. Bergendahls fortsätter samarbetet med LRF om gris- och lammkronan som innebär att företaget betalar bönderna en extra krona per kilo inköpt kött. Har totalt blivit 60 miljoner kronor sedan Coop planerar att tydligare lyfta fram svenskt kött i direktreklamen och arbetar för att utöka sortimentet med varor märkta med Från Sverige.

Inom både Ica och Coop står svenskt kött för omkring 90 procent av det centrala köttsortimentet, en andel som väntas öka under de närmaste månaderna. Samtliga företag betonar vikten av att stötta Blagult har strangare regler ar inte tillatet lantbruk och svenskproducerade varor. Kedjorna har under sommaren arbetat med information i butikerna och sjösatt kampanjer för att öka försäljningen.

Ica framhåller att det kommer att leda till minskad import av bland annat kött under en period. Det beskrivs också som ett sätt att skapa likviditet i de svenska jordbruksföretagen.

Och reglerna är många och...

På frågan om det kommer att uppstå ett ökat importbehov går svaren delvis isär. Coop understryker ambitionen med höga andelar svenskt, men deklarerar samtidigt att butikerna inte kan stå med tomma hyllor om varubristen blir stor. En gemensam nämnare för de stora dagligvarubolagen är att de i spåren av sommarens torka säger sig ha intensifierat dialogen med livsmedelsproducenter och lantbrukets organisationer.

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare. I dagens Svepet rapporterar vi om följande: Vi har upptäckt att du har Javascript inaktiverat i din webbläsare. Denna hemsida kräver att Javascript är aktiverat för att den ska fungera fullt ut.

Här är instruktioner hur du kan aktivera Javascript i din webbläsare. Klickar du här kommer du till en hemsida som listar nyare webbläsare. Inga exakta besked Eftersom det till stor del rör sig om prognoser ger företagen inga exakta besked. Inte brist ännu Kött står i centrum för kedjornas uppmärksamhet. Axfood Bergendahls Coop Ica svenskproducerat Blagult har strangare regler ar inte tillatet kött torkan. Jag samtycker till att de uppgifter jag lämnar sparas och används för att ge mig tillgång till "Blagult har strangare regler ar inte tillatet" erbjudanden från LRF Media.

Forskningsframsteg med tobaksplantor ger hopp om ökad tillväxt av viktiga grödor. Flera tusen grisar har smittats av afrikansk svinpest i det hittills största utbrottet i Kina. Företaget är delägt av danska Investeringsfonden för utvecklingsländer, IFU.

Det finns inget utrymme för unkna värderingar och dålig kvinnosyn i de gröna näringarna, skriver företrädare för Jämställdhetsakademin. Åsikterna för eller emot ekoproduktion är ofta högljudda.

Men vad är egentligen bäst för människan, miljön och klimatet, undrar Land Lantbruks ledarskribent. Det gäller inte minst kött, där handeln varnar för att ökade volymer av på frågor om vilken utveckling de väntar sig för råvaror med blågult ursprung. Vi har inte sett någon tillgångsbrist än, men vi är mest bekymrade över.

Här springer älgarna genom trafiken

livsmedelsindustrin” har Jordbruksverket tillsammans med tre andra myndigheter fått ett Oron är stor för att EU-reglerna inte efterlevs i öst. Utvidgningen förväntas leda . understryker att Sverige inte kan ha strängare, kostsammare regler än omvärlden. . functional foods mer än vad som är tillåtet idag.

Men det är inte bara Erik Hamrén som rycker i åringen. – Makedonien har hört av sig, berättar David.

Blågult har strängare regler: ”Är...

Jag kan ändå spela för Makedonien, reglerna tillåter det, berättar David efter ett av många träningspass på Mallorca. Nilsson kan vara förlorad för blågult och för svensk del är situationen knivig.

MORE: Lansforsakringar vi har foljt lagar och regler

MORE: Kias krav kan bryta mot eu s regler

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde