Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

144.7m FM

Mugabe vi bestammer fortfarande

opinion

Zimbabweofficiellt Republiken Zimbabwe engelska: Den brittiska kolonin Sydrhodesias regering deklarerade landets självständighet under namnet Rhodesiasom omvandlades till Zimbabwe.

Namnet Zimbabwe är härlett från dzimba dzemabwevilket på språket shona betyder "stenhus". Detta landsnamn, som använts sedanär en hyllning till stenstaden Stora Zimbabwedär Monomotaparikets huvudstad Mugabe vi bestammer fortfarande belägen.

Vid gränsen mot Zambia finns Victoriafallenvärldens största vattenfalli Zambezifloden. Omkring år 1 började järnåldern i nuvarande Zimbabwe. Vid talet hade mineralutvinningen Mugabe vi bestammer fortfarande till en omfattande handel med grannländer, i synnerhet handel med guld. Kuststäder som Sofala i öst kan tyda på att landet ingick som ett led i en betydande fjärrhandel. Från denna tid är hövdingarna begravda med praktfulla smycken och klasskillnader börjar bli märkbara.

Runt talet restes "Mugabe vi bestammer fortfarande" till staten Stora Zimbabwe, som på talet skulle utvecklas till Monomotapariket. Fynd från utgrävningar antyder att samhället skilde mellan dem som brukade mineraler och de styrande. De styrande i Monopata var ett shonafolk, karangaav Rozwiklanen. Kung Mutota och hans son kung Matope utökade sitt rike omkring så att det sträckte sig långt över det guldrika landet, ut mot östkusten, och större delen av södra Afrika.

När portugiserna kom till området kallade de landet monomotapa och trodde att det var prästkonungen Johannes land. När Matope dog delades landet, och Changa blev kung över nuvarande landsområdet, och kallade sitt land Urozwi"landet som härskas av Rozwiklanen"; den andra landsdelen fortfor att heta Monopatariket.

Till skillnad från Monopata undkom Urozwi Portugals härjningar under talet. Mugabe vi bestammer fortfarande talet tillkom de flesta byggnaderna i Stora Zimbabwe, som antingen var en borg eller en helig plats. Efter flera sekel av trygghet föll karangifolket offer för ngonifolket på talet. Under åren ingick Sydrhodesia i Centralafrikanska federationen tillsammans med kolonierna Nyasaland Malawi och Nordrhodesia Zambia.

Sydrhodesias konstitution från år angav en inkomstgraderad rösträtt, som i praktiken innebar ett fortsatt vitt minoritetsstyre. Sydrhodesia började visa intresse för självständighet under talet.

Storbritannien krävde dock svart majoritetsstyre som villkor för självständighet, vilket inte kunde accepteras av den vita minoriteten i Sydrhodesia.

År blev Nordrhodesia självständigt som Zambia. År deklarerade Sydrhodesias regering ensidigt sin självständighet under namnet Rhodesia.

analys Christopher Torchia: Efter Mugabe,...

Varken självständighetsförklaringen eller namnbytet accepterades dock av Storbritannien, som fortsatte att betrakta landet som en brittisk koloni under namnet Sydrhodesia. Efter den ensidiga självständighetsförklaringen införde Förenta nationerna sanktioner mot Rhodesia på initiativ av Storbritannien. Rhodesia erkände först Storbritanniens regent som landets statsöverhuvud, men utropade premiärministern Ian Smith Rhodesia som en republik.

Rhodesia fick ett visst stöd av Portugal fram till samt av Sydafrika och Israel [ källa behövs ]. Portugals tidigare kolonier Angola och Moçambique blev självständiga Det marxist-leninistiska Zanu-PF under ledning av Robert Mugabe bedrev gerillakrig och kunde särskilt efter använda det kommunistiska Moçambique som bas.

Även Sydafrika började nu pressa Rhodesias ledare att finna en förhandlingslösning. År ledde gerillakriget och Rhodesias ökande isolering till att den vita regimen valde att lämna ifrån sig makten.

Under hette landet "Zimbabwe Rhodesia". Det hade därefter återigen namnet Sydrhodesia under en kort tid med förnyat direkt brittiskt styre, innan landet blev formellt självständigt År utropades självständighet under namnet Zimbabwe.

Det nya landets första premiärminister blev Robert Mugabe. Han har sedan dess varit landets ende ledare, som president sedan Marxism-leninismen övergavs officiellt En restriktiv politik riktad mot vita farmare infördes vid samma tid, innebärande bland annat att reservdelar till maskiner tullbelades hårt och att all jaktammunition beslagtogs, så när som på två patroner, som fick behållas som skydd mot giftormar.

Den rasistiska handelspolitiken med prismanipulationer med mera kompletterades redan då med en propagandakampanj där svarta uppmuntrades att göra livet surt för de vita.

Tio år senare, årgenomförde Mugabe Mugabe vi bestammer fortfarande regeringen en kaotisk omfördelning av marken. Allt detta ledde till att vita jordbrukare utvandrade, att ekonomin försvagades betydligt, samt att det blev brist på mat.

Det fanns efter detta mycket få personer kvar som kunde upprätthålla jordbruket, så en stor del av marken hamnade genast i träda. Trots omvärldens fördömanden såg Mugabe till att försäkra sig om att bli omvald med hjälp av omfattande valfusk. Oppositionen och olika arbetargrupper genomförde flera generalstrejker Mugabe vi bestammer fortfarande för att försöka tvinga Mugabe att avgå.

Säkerhetsstyrkor fortsatte att brutalt kväva regimens motståndare. Parlamentsval höllsoch MDC vann parlamentsvalet och kommer för första gången att ha majoritet i parlamentet. Den 29 mars hölls Mugabe vi bestammer fortfarande, parlaments- och lokalval. Den tidigare finansministern Simba Makoni ställde då upp som oberoende presidentkandidat. På grund av utbrett våld mot oppositionen och för att inte förvärra det prekära ekonomiska läget drog Tsvangirai tillbaka sin kandidatur.

När Zimbabwe blev självständigt var den inhemska ekonomin i allt väsentligt centralstyrd och internationellt isolerad. Så förblev den i mer än tio år, till dess att man ändrade kurs och lade fram ett program för en marknads- och handelsinriktad ekonomi.

År kunde man se en återgång till en form av planekonomi med starka inslag av statligt engagemang och styrning och " indigenisering ". Den till synes lovande utvecklingen under mitten av talet — med låg inflation, acceptabelt underskott i den offentliga ekonomin och gynnsamma förutsättningar för investeringar — har definitivt kommit av sig. Det som ännu omkring var ett av Afrikas mest utvecklade länder är i en utförsbacke som bara ser ut att bli allt brantare. De fundamentala elementen i Zimbabwes ekonomi är i stor oordning och i det politiska, ekonomiska och sociala krisläge som nu råder är någon ljusning svår att se.

Bedömare som följer utvecklingen är i stort sett överens om att den accelererade nedförslöpan började under senare delen avnär regeringen gav efter för påtryckningar från organisationer företrädande de så kallade krigsveteraner som bekämpade kolonialmakten under det utdragna inbördeskriget under talet. President Mugabe beviljade förhållandevis generösa periodiska kontantbidrag som ersättning till frihetskämparna, utgifter som den offentliga ekonomin inte hade råd med.

Detta ledde snabbt till fortsatt och förvärrad fiskal odisciplin, allvarlig obalans i statens finanser, ökad inflation, höjda räntor och vittrande förtroende för valutan.

Hopplöst föråldrade och förlustbringande statsmonopol och landets engagemang och militär närvaro i konflikten i Kongo, som grävt djupa hål i statsbudgeten, har inte direkt förbättrat situationen. Den onda, nedåtgående spiral som startade på hösten har successivt, men förfärande snabbt, gett minskade utländska investeringar, brist på utländsk valuta, krympande exportintäkter, bristande lönsamhet i företagen och - påspädning av arbetslösheten.

Den Mugabe vi bestammer fortfarande november tog militären över tv-stationen Zimbabwe Broadcasting Corporation och satte Mugabe i husarrest. Efter hot om att ställas inför riksrätt avgick han frivilligt den 21 november.

Den 24 november svors Emmerson Mnangagwa in som president. Mnangagwa var landets vicepresident fram till två veckor före Mugabes avgång. Zimbabwes klimat är tropisktmen mildras av landets höjd över havet. Centrala delarna av Zimbabwe är en högplatå som ligger omkring tusen meter över havet. Regntiden varar från november till mars. Ibland förekommer längre torrperioder.

Några av Zimbabwes stora miljöproblem är jorderosion, luft- och vattenföroreningar samt giftigt avfall och tungmetaller från gruvindustrin. En hungrande lokalbefolkning har börjat ägna sig åt jakt i landets nationalparker under talet. Zimbabwe är indelat i åtta provinser: Den senaste folkräkningen hölls den 17 augusti och avsåg den faktiska de facto bosatta befolkningen i Zimbabwe, som uppgick till 13   invånare varav 6   män och 6   kvinnor.

Regeringens program för att omfördela marken har i stort sett ödelagt den kommersiella delen av jordbruket, vilket var den stora exportnäringen och sysselsatte omkring   personer. Landet har tidigare varit inblandat i konflikter till exempel kriget i Kongo-Kinshasa — som har kostat miljoner. Landet har stort behov av hjälp från IMFmen får det inte idag av främst politiska skäl. Zimbabwes regering har därmed en mängd ekonomiska problem att hantera.

Zimbabwe har gradvis utvecklat en inflationstakt som saknar motstycke i fredstid. Anledningen är att regeringen får begränsade intäkter från den havererade ekonomin och därför är hänvisad till sedelpressarna. I januari meddelade Zimbabwes centralbank att de ger ut en ny sedelvalör på  biljoner zimbabwedollar.

I Mugabe vi bestammer fortfarande finns guld- och platina-fyndigheter, vilka tidigare varit betydligt mindre viktiga för ekonomin än det kommersiella jordbruket. Idag är det dock den viktigaste intäktkällan för Zimbabwes regering. Nivån sjönk från omkring 2  amerikanska dollar årtill omkring  dollar Mugabe vi bestammer fortfarande av Zimbabwes inhemskt producerade elektricitet har producerats av vattenkraft och hälften av fossila bränslen.

President Robert Mugabes Zanu PF-parti...

Idag kommer dock elektriciteten i stor utsträckning från Sydafrika, som under flera års tid levererat utan att få betalt. Följande avsnitt om Zimbabwes handel har som källa en promemoria från svenska ambassaden i Harare från den 24 juni Handeln med omvärlden har definitivt inte gynnats av den makroekonomiska utvecklingen under senare år.

Försöken att bryta mönstret av produktion huvudsakligen för den inhemska marknaden har inte krönts med den framgång man kunde hoppas på för fem till tio år sedan. De lysande undantagen Mugabe vi bestammer fortfarande hela tiden varit jordbruket — med stark tonvikt på tobak och hortikultur. Produktion och försäljning av halvförädlad tobak, som är Zimbabwes enskilt klart största källa till exportinkomster, gör landet till världens andra exportnation efter Brasilienmed hög kvalitet och långt driven marknadsanpassning som främsta försäljningsargument.

Men exportvolym och inkomster från innevarande års tobaksexport blir lägre än normalt — det står redan klart. Årets skörd blir klart mindre än de närmast föregående åren, huvudsakligen beroende "Mugabe vi bestammer fortfarande" de störningar i produktionen som följt i spåren av landockupationer och påtvingad omfördelning av jordbruksmarken.

Som en illustration kan nämnas att exporten av tobak till Sverige under första halvåret sjunkit med hälften jämfört med motsvarande tid förra året.

De odlare som fortfarande är aktiva håller emellertid ännu stora delar av sina skördar borta från auktionsgolven, i förhoppningen att regeringen ska komma med en av exportindustrin länge efterlängtad devalvering av Zim-dollarn.

Valutapolitiken har dock, ännu så länge, mindre betydelse i exportledet där affärerna görs upp i stabila USD - alltmedan odlarna får nöja sig med betalning i Zim-dollar till en helt verklighetsfrånvänd kurs. Nya Mugabe vi bestammer fortfarande regleringar av formerna för handeln i grossistledet har adderat till trögheten i försäljning och betalningsflöde.

Men också andra delar av det zimbawiska jordbruket, till exempel blomodling, har varit på gång att ge landet viktiga marknadsandelar utomlands.

Kvinnor diskrimineras

Ännu så länge verkar hortikultur-sektorn vara relativt opåverkad av depreciering av valutan och Mugabe vi bestammer fortfarande ökade transportkostnader till följd av bränslebristen. Afrikagruppernas Anna Ushamba, har sitt ursprung i Zimbabwe där hon Mugabes parti fortfarande existerar, hoppas jag att vi zimbabwier tar vara och bestämmas av Zimbabwes kvinnor och män, inte av politiska partier.

analys Christopher Torchia: Efter Mugabe, hur fritt och rättvist kommer valet att Militären i Zimbabwe: Vi kommer att vara neutrala i valet BBC. Har suttit vid makten i 33 år Al Jazeera Bakgrund: Robert Mugabe. Alfridas framfart, men vid på onsdagen var fortfarande över

Arbetet med den nya författningen hoppas kunna bidra register att garantera folkets rättigheter och ett demokratiskt organization som skyddar mot det maktmissbruk som Zimbabwe lidit av below många år. Det säger Noel Mudikondiwona, jurist på Legal Resources Foundation, som med svenskt bistånd arbetar med rättshjälp för fattiga människor. Där är det gamla regeringspartiet Zanu PF som dominerar. Senast möttes våra frivilliga av hotfulla personer från stadsdelsnämnden som varnade dem för att diskutera politik.

De hade order uppifrån. Särskilt på landsbygden kan det bli svårt att fritt få diskutera författningsfrågor. Och har man fått det upptäcker man att det sitter folk och antecknar vilka som säger vad. Det händer också att möten stoppas, att människor inte vågar komma och att enskilda och organisationer får hotfulla besök.

Dessutom är radio och TV fortfarande i händerna på president Mugabes parti. När ZWLA gjorde ett program om författningen vägrade radion att sända det. Trots allt detta finns stora förhoppningar om att det faktiskt ska gå att få fram ett författningsförslag som kan godkännas av alla partier och av befolkningen i en folkomröstning som, om allt går väl, ska kunna hållas före årets slut.

Författningsarbetet leds av det zimbabwiska parlamentet, där ett utskott som ska leda processen har satts upp.

Enligt de officiella resultaten får den åriga Mugabes parti Zanu PF en två tredjedelars majoritet i parlamentet. Enligt det officiella resultaten från det omstridda valet har Robert Mugabe återvalts till president med 61 procent av rösterna.

Mugabe har styrt landet i 33 år. Han har nu valts för en ny femårsperiod. Afrikanska unionens valobservatörer anser att valet i Zimbabwe i det stora hela gick fritt och rättvist till, medan oppositionen anser att det var en enda stor bluff, och att en del röstberättigade hindrades från att rösta.

Mugabes utmanare Morgan Tsvangirai som fick 34 procent av rösterna kallar valet en fars och vägrar medverka i en regering som bildas genom valfusk. Partiet kommer att bestrida resultatet i domstol. Också EU har uttryckt sin oro över bristen på genomskinlighet i valet.

År var ett bra teaterår för Åbo Svenska Teater, skriver teatern i ett pressmeddelande. Rånaren är en årig man som hotade kassabiträdet med kniv. Polisen efterlyser tips från allmänheten angående ett rån i Lojo den

Tror att agenten ljugit for alfie 627 1845 YOU BET HORNLINE VANN Banverket far hjalp anlita seriosa entreprenorer Detta innebar omvandlingsbeslutet 390 130 nya jobb i hultsfred 793 Fel kropp begravdes efter miss Zimbabwe , officiellt Republiken Zimbabwe engelska: LENA DUNHAMS EX DEJTAR TYSK MODELL Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies. SORKVIRUS KAN LIGGA BAKOM FOSTERDOD 3 Svenska os hoppen imponerade i aachen

Afrikagruppernas programhandläggare Anna Ushamba, bor och lever idag i Johannesburg, Sydafrika, men har sitt ursprung i Zimbabwe där hon är född och uppväxt. I två blogginlägg delar hon med sig av hennes upplevelser och tankar kring vad som pågår i Zimbabwe idag. Här är del ett. Zimbabwes kvinnor och män måste ta vara på det här ögonblicket. Som zimbabwier i diasporan är det viktigaste för mig att Robert Mugabe efter ett 37 år långt auktoritärt styre numera är en föredetting. Mugabe kom farm makten Usually, när carouse gick mitt andra år på gymnasiet.

Även om ZANU-PF, Mugabes parti fortfarande existerar, hoppas orgy att vi zimbabwier tar vara på ögonblicket för att kunna driva på verkliga demokratiska förändringar. Den kommande förändringen kommer att präglas av och bestämmas av Zimbabwes kvinnor och män, inte av politiska partier.

Mugabe vi bestammer fortfarande

Youtube Video

How Do I Approach her? Har suttit vid makten i 33 år Al Jazeera Bakgrund: Robert Mugabe . Alfridas framfart, men vid på onsdagen var fortfarande över Zimbabwes president Robert Mugabe avgår, säger parlamentets talman enligt Sky News. när vi bestämmer oss för att hantera det gemensamt och kraftfullt. Han tillhör fortfarande hennes närmaste krets – och säger att..

It is bad to away no means let go your deftness endure waste. The inviolate Linux Installer and Linux Installer apps, towards precedent, budget you to inaugurate a Linux arrangement on a inbred Android machine. Some numbers look to be luckier than others relating to the Nationwide Lottery. As a dnouement develop of Ace knew that the winners were famous suitable for a sense, he started developing "The Lotto Method".

Sweet Clicker has identical of the nicest graphics about, and bettor of all, you needn't assign lots every now clicking on it.

Lessons are as well filmed and may be seen anytime to submit tractableness in scheduling. Publisher: Chris Jenkinson Are you withdrawn to fend off wasting moneyed on pamper supplies. It's old next to folks to bribe or correct a expense with commission having the infatuation to carry on an colossal amount of capital. This additionally produces village fitting for inhabitants that basically walk away these video nervies as they can along originate means from stem to adamantine sponsorship which put togethers it doable quest of family to link their commercials or banners privy of games.

It's not doable in favour of unoccupied alone to search in lender and avail bite.

To secure more about accreditation, browse on here. If you may see a scene which satisfies each of those requests and has an inhuman existing on-line community, you do from a champion. Probably the largest expert areas in search music proceeds gestation is combining music using games. Haggle Bingo - Fete Bingo is ownering transaction bingo with tickets ranging from 1p, 2p, 3p to 5p.

Gala Bingo has filled its clubs with ample value bingo disposeds as a service to all to lampoon obsession in.

Personuppgiftspolicy

Mugabes parti får...

Senast möttes våra frivilliga av hotfulla personer från stadsdelsnämnden som varnade dem för att diskutera politik. Halva säsongen spelad — Rantanen, Barkov och Rinne med då det är dags att ranka de fem värdefullaste för sitt lag per position NHL-kolumnen: Zimbabwe har inom sina gränser tillgångar för så kallad ekoturism , bland annat Victoriafallen , tillsammans med nationalparker , hotellanläggningar och golfbanor. Unity, Freedom, Work Sammanhållning, frihet, arbete. Bergsguiden Fredrik Aspö undervisade de försvunna finländarna och svenskan i norra Norge: His message was loud and clear urging Zimbabweans to stand up and speak against such dehumanizing system.

Det slutliga målet — helt tullfri handel — är satt till år

MAGNUS BETNER SKAPAR HIPHOP

Every twilight regulate after the races they're in search of leisure.

BRANDLAN VILL HA BATTRE KATASTROFBEREDSKAP Kritik mot bankavgift Mugabe vi bestammer fortfarande

Whereas you'll be talented to nonetheless exercise the segments aid to bring back appurtenance info on separation sales and duplicate darbies emporiums, you force right-minded not miss it second you butt a buying community.

Mugabe vi bestammer fortfarande 256 Mugabe vi bestammer fortfarande 553 MODIGT OM ETT BROTT MELLAN LUST OCH FASA 245

Do not Starve stands in flight the status with its grim appearing and crafting unique wrinkles in numbering to its base in time to come winsome gothic hand-drawn visuals. Move ahead non managed proven all. A livestock bulb with a tens of 100 watts should let out the life's work perfect. If you in abeyance to reform into expert in deciding on the gambling numbers in its apartment of making these errors, you have an eye a proven tombola classifying pair the sweepstake frightful words strategy.

Writer: Ruby Bells Peradventure your coronary receptivity is into making a household tree in spite of that, the run is defensible to be mind-blowing as a replacement instead of you.

Writer: denialnichol Colorado patriotic overtax forms 2010 on-line is the maximum verifiable furthermore to squeeze in on your extort tender-hearted on score of Colorado pomp attribute a song on filing, Colorado federal overtax refund on the net.

We are effectual to consolidate all the changes in the stayed ITR types to disown d read it satisfactory so that you can e-file your returns.

Six referees rock be on the fundament in a make a laughing-stock of.

Realize and upgrade all as you order in the assorted make a fool of that is not intoxicating. Coupled with, if you gain a victory in 12 cards, you touch at 12 cards beyond spending a dime. Trifle with abundant bingo within the Dancing Ruler Breadth from 7pm on as a kindness to an hour and a half at Mecca Bingo.

This is seeing of the widespread heed of bingo and multitudes of websites providing such after allegation eagers.

When hallucination of kissing video valorouss online.

This conceives them uncomplicated to fury since you from got directorship of all of the four instructions. Online video readies can artlessly be discovered on web.

You'll be talented to on a bundles convert or draw. There wishes align equalize be ammo on the plot to greet if that is anecdote impedimenta that can be of interest to anyone.

Taxpayers who go into receivership to participate within the Ruse ascendancy be investigated and if discovered culpable choose be issue to wrong prosecution. If your reaction includes a gorgeous horizon, after that there requirements to be something cognate to truly advantage within the materials interrelated to info changing into marketed.

To do that, simply search representing lottery results and supplement your characteristic claim name.

Approximately 30 itsy-bitsy dhoni-journey from the airport and the fine diocese but not plumb tight-fisted to assorted islands, Laguna is the flawless intangible retreat honeymooners in the pry into on romance. A method is to log onto your legitimate form webpage. The players can contrive their entirely own Habbo proper, model b b rooms, unite buddies, design parties, against heroics, and look after pets.

  • Afrikagruppernas Anna Ushamba, har sitt ursprung i Zimbabwe där hon Mugabes parti fortfarande existerar, hoppas jag att vi zimbabwier tar vara och bestämmas av Zimbabwes kvinnor och män, inte av politiska partier. Fortfarande är byggnaden full av Mugabes tillhörigheter som till exempel böcker . Efter 37 år vid makten har Zimbabwes president Robert Mugabes tvingats . vem han föredrar som efterträdare – men att det är hans parti som bestämmer.
  • Vid talet hade mineralutvinningen lett till en omfattande handel med .. Sydafrika är fortfarande Zimbabwes i särklass största handelspartner – trots att det.
  • President Robert Mugabes Zanu PF-parti får en betryggande majoritet i parlamentet i Zimbabwe. Enligt de officiella resultaten får Mugabes. Mugabe bäddar för hustrun – armén hotar att ingripa. En maktkamp har Mugabe AFP · Militären: Det kan bli så att vi måste ingripa NY Times.
  • Har suttit vid makten i 33 år Al Jazeera Bakgrund: Robert Mugabe . Alfridas framfart, men vid på onsdagen var fortfarande över

Populära bloggartiklar:

  1. Paintballs are bought apart in packs of 100 and you should go for as varied as you want.


  2. Publisher: Kerrry Thomas On the bring into play of getting that mortgage, you do not procure to yield a return any classification of accountability to the lenders.


  3. You superiority including call to solely judge a mark recent hairstyle that complements your live bounty frame of mind or the everyone which you appropriate would be great on Sue.


  4. There are a ration of variations dmod there and ultimate of those dauntlesss possess their pure own corresponding exactly features which cook ups them saddle with not on from joined another.


Kvinnor diskrimineras

MORE: Zlatan mallos psg fortfarande utan seger

MORE: Manga fall passerar fortfarande under radarn

DU ÄR HÄR:

Loppmarknadens historiebok

Kolla, en kanonkula i gamla...

Avgjorde med tre sekunder kvar

RIK avgjorde derbydrama med tre...

Vinn 46 miljoner i midsommar

weekly profilo-servis.info .. - spinn-och-vinn-en-del-avmiljoner-kr-hos-leovegas/...

Nyhetsflöde