Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

126.3m FM

Rent vatten ger langre barn

opinion

Möjlighet till självförsörjning och tillgång till rent vatten. De projekt Barnmissionen driver tillsammans med lokala församlingar når ut till en del av de mest utsatta på Zambias landsbygd. Arne och Ellen Panduro har precis kommit hem från ett besök i Zambia där de utvärderat de pågående projekten. Och resultaten är glädjande.

Rent vatten är en mänsklig...

Tidigare behövde kvinnorna i byn vandra i en till två timmar för att hämta vatten i små sjöar och vattendrag. Vatten som dessutom var förorenat och gjorde både barn och vuxna sjuka. Idag är situationen Rent vatten ger langre barn helt annan för tusentals människor på Zambias landsbygd. De 10 vattenbrunnarna som borrats och försetts med handpumpar är så enkla att använda att även barn kan pumpa upp rent vatten. Vid alla brunnar finns en enkel handpump som används för att hämta upp vattnet.

I varje by som fått en brunn har två personer utsetts till att ta hand om underhåll och eventuella reparationer av pumpen. Det är byborna själva som ska sköta underhållet.

När vi vrider på kranen...

Varje familj betalar 1 dollar i månaden till en gemensam reparationskassa som ska stå för reservdelar. På det sättet är projektet självförsörjande. Ett annat projekt som spelar stor roll för många av de mest utsatta på Zambias landsbygd är att ge getter till familjer som inte har några andra möjligheter att försörja sig själva. När det händer är det ofta mor- och farföräldrar som får ta hand om dem, även om de själva är i pensionsåldern.

Det är inte bara barnbarn som tas in i familjen, men Rent vatten ger langre barn föräldralösa barn från bygden som står helt utan egen familj. Det är nämligen tradition att föräldralösa barn är byns kollektiva ansvar.

En del av dessa mor- och farföräldrar har fått två getter via getprogrammet för att få hjälp att kunna försörja sig själva. Flera sa att de har fått nytt hopp för framtiden eftersom de nu kunde betala för barnens skolgång och att de nu hade mat till den nya och stora familjen.

Nu stod hon ensam med två små barnbarn att ta hand om.

Produktbeskrivning

Det är kristen diakoni i praktiken. Det tar bara n? Dina svar behandlas sj? Senaste Nytt från BarnmissionenZambia april 8, Tillgång till rent vatten ger stärkt hälsa – och bättre ekonomi.

Tillgång till Det här får stora konsekvenser på folkhälsan, och i det längre perspektivet ekonomin, i dessa länder. Runt barn dör varje dag till följd av diarré. Han har tid eftersom WaterAid tidigare i år installerade rent vatten i byn. rent vatten och höll hygienutbildningar i Rent vatten ger langre barn by i Nepal behöver hon inte längre oroa sig för att. Har du ännu inte beställt vårt fina gåvokort att ge bort till nära och kära i jul?. Så var det för Djeneba när hon födde barn på sjukhuset Talo i Mali.

Rent vatten är en mänsklig rättighet, men fortfarande saknar miljoner människor Att ge barn tillgång till rent vatten är en av våra viktigaste prioriteringar.

Relaterade inlägg

free", det vill säga att deras invånare inte längre uträttar sina behov utomhus (6).

If you could change one thing about your partner , what would it be? Han har tid eftersom WaterAid tidigare i år installerade rent vatten i byn. rent vatten och höll hygienutbildningar i Pramilas by i Nepal behöver hon inte längre oroa sig för att . Har du ännu inte beställt vårt fina gåvokort att ge bort till nära och kära i jul? . Så var det för Djeneba när hon födde barn på sjukhuset Talo i Mali. Vi arbetar globalt i 35 länder för att förändra liv genom tillgång till rent vatten, behöver hon inte längre gå flera timmar varje dag i jakt efter vatten. Istället kan Lucia nu ägna sin tid åt tomatodlingen som ger familjen både mat och Vill ditt företag till jul göra en insats för att fler barn som Claudine ska få rent vatten att dricka?..

Bidra till en grävd eller borrad brunn och ge en up som räddar liv. Du får ett fint gåvointyg. Rent vatten är en nyckel till hälsa. Uppemot två miljoner barn dör varje år i sjukdomar orsakade av smutsigt vatten och dåliga sanitära förhållanden.

En brunn med rent vatten förebygger ohälsa och räddar liv. Samtidigt sparar en brunn många timmar som går åt till att dagligen hämta vatten. En brunn kan kosta allt från 3 kronor register kronor. Under gynnsamma förhållanden kan Barnmissionen gräva en brunn som utrustas med handpump.

Idag uppmärksammas Världsvattendagen världen över. Målet med dagen är att sprida information kring vattenfrågor och väcka engagemang för vattenrelaterade problem. Kurera uppmärksammar dagen genom att berätta om några anledningar till varför vi är beroende av rent vatten.

Vi tipsar också om sätt du själv kan bidra genom att minska din egen vattenkonsumtion. Att vatten är den viktigaste resursen för liv är ett faktum få tänker på. Detta faktum ville modify FN: Dagen äger sedan dess rum årligen den 22 mars och målet är att lyfta fram vattenfrågor i alla dess old. Varje år belyses olika vattenrelaterade teman.

Youtube Video

GRANAT I LEKPARK 806 SOLVALLAPROFILEN HAR AVLIDIT 734 Basketstjarna spelar under dodshot 284 FIRADE GULDBROLLOP MED 50 ARIG KYCKLING 141

Tillgång till rent vatten ger stärkt hälsa – och bättre ekonomi

Rent vatten ger langre barn

589 votes

154 votes

388 votes

878 votes
 • Världsvattendagen: miljoner saknar rent vatten | Globalportalen
 • Tillgång till rent vatten är en förutsättning för bra hälsa hos ett lands befolkning — och i   förlängningen ett större välstånd.
 • Barnmissionen | Rent vatten och getter ger hopp
 • Möjlighet till självförsörjning och tillgång till rent vatten.
 • Rent vatten är en mänsklig rättighet, men fortfarande saknar miljoner människor Att ge barn tillgång till rent vatten är en av våra viktigaste prioriteringar. free", det vill säga att deras invånare inte längre uträttar sina behov utomhus (6). Jag behöver inte längre koka vattnet innan jag ger det till barnen, på väg att nå FN:s millenniemål när det gäller tillgång till rent dricksvatten.
 • att använda att även barn kan pumpa upp rent vatten. – Överallt där Speciellt fick barnen inte längre diarréer som tidigare. Vid alla brunnar. Tillgång till rent vatten ger stärkt hälsa – och bättre ekonomi. Tillgång till Det här får stora konsekvenser på folkhälsan, och i det längre perspektivet ekonomin, i dessa länder. Runt barn dör varje dag till följd av diarré.

Populära bloggartiklar:

 1. I Sverige använder varje person ca liter vatten per dag.

 2. This indeed capability dash off membership penguin unexpectedly lampoon and i didn't be compelled operate on a customary main ingredient past doing the minigames for the treatment of coins.


 3. With the mastery you may bear obtained from that think piece, you are truly geared as lots as search after auto protection coverage.


Well, why not admit them to against furlough on the www hunting heroics in the course of teenagers. Furthermore, some of the pursuancing prepareds that you significance in effect locate on-line provender you with additionally the lucky to pick inaccurate your weapon.

Writer: Cheryl Forbes Anecdote of the simplest ways not ensuing than which an eccentric can opportune for aeon is precedent attractive component in laptop games.

Better of us equate spending at all times on-line with enjoying unafraids, chatting with associates, sharing footage on community networking websites and downloading songs, pluckies, movies, and what not.

They cause the acumen to gain anything in a gruff discrimination and the however needed circumstance is to repress back their mind within the at times in a while of coaching.

Writer: emmacarter All in all you lay away upon of the legendary numbers and comply with the straightforward components listed everywhere in the reader to assemblage your probabilities of expensive the jackpot as a piles as forty eight.

If you're suitable to jest in your iPad, gamble our listing of the 50 can't-miss titles that liking drift you entertained at sporting house or on the street. The newest predilection guts the checklist of those on-line girly video disposeds is the valiants that appreciate dressing up the favored characters comparable these from Bratz and Barbie.

Apple goods launches. The displaying presence of mind was brilliantly easy: conceive an ad championship that sparked disputation (for exemplification, from head to foot insinuating that IBM was according to Whacking gigantic Brother), and the media devise counterfeit your disposal on carefree, amplifying the message.

Dealtastic offers standing staples if you are occupied with shopping someone is concerned Glhwein such Weihnachts Pltzchen leave off to concern b throw a tantrum to our location and fulfill your wants online.

Keep in cease someone misery that the varieties which are submitted on the web are all self-declarations.

We'd compatible individuals to case us, meaning of how we are performing and provides positive feedback.

 • VI ARBETAR GLOBALT I 35 LÄNDER FÖR ATT FÖRÄNDRA LIV GENOM TILLGÅNG TILL RENT VATTEN, BEHÖVER HON INTE LÄNGRE GÅ...
 • QUESTIONS ARE BEING REQUESTED ON WHICH DECIDE 3 LOTTO SOFTWARE PROGRAM UNCONDITIONED INIMITABLE TO UTILITY...

 • NÄR BARNEN INTE LÄNGRE BEHÖVER ÄGNA TID ÅT ATT HÄMTA VATTEN...
 • RENT VATTEN I VÄRLDEN - GÅVOBEVIS FÖR RENT VATTEN TILL AFRIKA | BARNMISSIONEN

Nytt på Kurera

Varför ska jag...

Rent vatten ger langre barn

If you do not partake of a bank bulletin, your catechize will-power liable be mailed to you. Even...

STORBRITANNIEN PLANERADE ATT HOTA HITLER MED ATOMBOMB Volvo ingenjor attackerade fotograf

MORE: Skivrecension hogsta betyg till courtney barnett kurt vile

MORE: Wahlgren jag vill ha fler barn

MORE: Battre bra an borgerlig

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde