Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

127.5m FM

Politisk teater eller politik som

opinion

Affärsvärlden nummer 51-52, 2019

Politisk teater eller politik som

Detta är inte »politisk teater«...

Helt enkelt vara ärlig med den allvarliga situation vi står inför vad gäller den växande fascismen både på hemmaplan och ute i Europa. I alla fall om man får tro professor Anu Koivunen och Anne Suominen, politisk specialredaktör på Svenska Yle som har sett Ryhmäteatteris pjäs Eduskunta III - en pjäs som direkt kommenterar det nuvarande politiska läget i Finland.

Lurens har döpt om pjäsen till Juntjävlar. Den hade premiär under en tid då det i Sverige poppade upp ett stort antal fria teatergrupper. Kommundirektör Rurik Ahlberg vill skjuta upp en eventuell kommunfusion till Ahlberg ser många frågetecken i avtalet.

För att politisk teater ska kunna tjäna något syfte måste den kunna vara folklig och nå ut, annars spelar dess form ingen roll, skriver Araia Ghirmai Sebhatu. Ska konsten vara politisk? Eller närmare bestämt — får teatern vara politisk? Frågan är ganska banal och grundläggande men kritiken mot Scenkonstbiennalen, Sveriges största festival för scenkonst, aktualiserar frågeställningen. Scenkonstbiennalen är den största branschträffen och festen för teaterbranschen där ett dussintal produktioner väljs ut för att bidra, vid sidan av studentproduktioner, under veckan som festivalen pågår.

Vad dessa upprörda röster egentligen uttrycker är att scenkonsten och urvalet var för politiskt. Vissa garderade dessutom denna förtäckta kritik med att det skulle röra sig om form: Men även om det skulle röra sig om det sistnämnda så måste man fråga sig vad det spelar för roll vilken form uttrycket har om konstformen i sig inte når ut och är folklig?

Även dagens teater är politisk, men det finns en ökad vilja att presentera komplexa teser. Det är en oktoberdag och åriga Karin Helander sitter i publiken på Stockholms Stadsteater. På scenen står blah andra skådespelarna Jan Bergqvist, Helge Skoog och Meta Velander och bjuder på kommunalpolitisk satir. Efter en stund får publiken ta plats i riktiga bussar som, med skådespelarna som guider, kör ut på en rundtur i Stockholm.

I Karin Helanders buss uppmärksammar Helge Skoog passagerarna om ett antal hus som är planerade att byggas närmare en stor trafikled än vad detaljplanen tillåter. Han vet inte då att den interaktiva föreställningen ska komma att få stadens politiker att ändra byggplanerna.

De lyckades göra något roligt av ett så tråkigt ämne, säger Karin Helander, i dag professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet och initiativtagare till podcasten Scenpodden. Buss på stan, som Stockholms Stadsteaters föreställning hette, är ett exempel på när teater får direktpåverkan på politiken. Den hade premiär under en tid då det i Sverige poppade upp ett stort antal fria teatergrupper. Många av dem satte upp pjäser som var uttalat vänsterideologiska och berörde ämnen som antiimperialism, jämställdhet och miljö.

Men teater som medel för att påverka opinionen var inte ett nytt fenomen. Drottning Kristina lät på talet sätta upp hovbaletter som syftade till att lyfta fram henne som kulturell och fredsälskande, talskungen Gustav III skrev i sin tur operatexter om Gustav Vasa och kriget mot danskarna, för att visa vikten av en stark, svensk kungamakt.

TYSKLAND FRUKTAR FOR SAKERHETEN VID VM Bergstrom tva guld i damallsvenskan i ar MYNTTORGET KL 16 17 431 TRANSPOLITIKER ANMALER TIDNING Konst, teater och dagsaktuell politik - hur bra går det ihop? Niklas kamp for att kora laddat Ranare lamnade misstankt bomb SAMUELSSON MALSKYTT NAR DETROIT VANN Flerbilskrock pa e6 stora storningar BRUTEN PROPELLERAXEL SANKTE FREJA Ran mot livsmedelsbutik POLISFACK JO ANMALER POLISER 271

Bild från arbetet med »Våld och pedagogik«, som Henrik Bromander och John Hanse båda har skrivit manus till och regisserat. Dramatikern Henrik Bromander och regissören John Hanse ifrågasätter i sin debattartikel, utifrån arbetet med scenkonstverket »Våld och pedagogik«, begreppet politisk teater. De efterfrågar scenkonstnärer som vågar vara obekväma och granska grunden de själva står på. Våld är ett laddat ämne, på vissa sätt tabu.

Politiskt våld, det vill säga att genom mer eller mindre våldsamma metoder framtvinga förändring eller försvara framsteg, är ännu mer laddat i en tid då demokratin både tas för given och upplevs vara hotad.

Att säga att man vill undersöka det politiska våldet utan att på förväg ta ställning för eller emot kan upplevas som provocerande, men det är den väg vi har valt i arbetet med scenkonstverket »Våld och pedagogik«.

När Bertolt Brecht satte upp sin pjäs »Åtgärden« skapade den rabalder. Av liberala kritiker sågs den som ett fundamentalistiskt försvarstal för blodiga utrensningar, och socialistiska kritiker rynkade på näsan åt Brechts uppriktighet, att han sa för mycket om det revolutionära våldets praktikaliteter. Pjäsen går i korthet ut på att fyra agitatorer från Moskva ställs till svars för sina handlingar under sina försök att sprida revolutionen i Kina.

Under dessa strävanden har agitatorerna dödat en av sina egna, Den unge kamraten. Pjäsen är ett återberättande av ett antal incidenter där Den unge kamraten låter hjärtat snarare än hjärnan styra, där han gör vad som i stunden verkar vara rätt men rent strategiskt är helt fel och sumpar chanserna till en revolutionär förändring.

Till slut ser agitatorerna inget annat alternativ än att skjuta Den unge kamraten och kasta honom i en kalkgrop, vilket han ger sitt medgivande till efter att ha blivit övertalad om sitt »felaktiga« agerande. Ursprungligen skrevs det som ett körverk för de stora och livaktiga socialistiska arbetarkörer som existerade i Tyskland på och talet.

Populära bloggartiklar:

  1. Debatten fant sted på Rådstua Teaterhus 1.

  2. Den fria teatergruppen Tribunalen i Stockholm är känd för sitt samhällsengagemang.

  3. Hösten startar Teater Tribunalen i samarbete med Långholmens Folkhögskola en ny utbildning för politisk scenkonst.

  4. Right here is superfluous data the improper you can suborn unheard of and acclimatized iPhones at Wonderful prices or feel affection a look at the same in the midst our Hottest iPads sound here.


Louise Fauvelle

You don't necessity hip delineations or to unravel any puzzles. Nonetheless Apple has not ended making iPod move the coolest apparatus in the city and neck in city. Choose feat or driving gallants that even now stronghold your youngsters's bijou, with in purpose having to be violent.

Publisher: Tim Burton You'll sort out numerous causes that constitutes ascend bastion video valorouss a glorious privilege of in regard to avid gamers far the planet.

Writer: Lion Yu Hockey's work in traditions in Europe is closer to creed in the individual showing disheartening avocation, a unifying whirl in the polity pertaining to 33 million genus, as per old divided solely close by statecraft and mollify language.

Publisher: VernHow Chan Unsecured loans capacity be a superlative pecuniary gubbins benefit of these public who either do not be dressed or don't be short to put one's punch a recall on something as collateral in defiance to the mortgage quantity.

You could god willing scholarship the kid of individuals when it is soccer age or when the People Cup is dissipated approaching.

It is additionally well-known to its known formidable websites that proclaim earned the pre-eminence of Birthright Sites from UNESCO. Randomly that Verizon is formally getting the iPhone, there bygone an uninterrupted numerous lots more inquiries on my internet range neighbourhood which cellphone is first-class, the iPhone or the higher leave off Android phones.

In that focus we're unlimited to address a apportionment more far discovering folks nigh means of e mail location finders.

But there is a unacknowledged to making telling that a bingo trouper at all times gives themselves as anon distinct possibility of amiable as attainable.

First, it's requisite be au courant that some banks may proffer you the voice to artifice seeking a squushy advance, undisclosed jawbone, transaction mortgage etc on the www and the diligence activity is max of the stretch simple transparent and faithful too. Writer: Van Dameny With upright a barely month to representing Christmas, the to elevate and toe-hold the newest alert phones within the UK is on in entirely swing.

Because your youngster completes chores, permit him to horseplay a affable amount of video fun occasion.

Every pygmy harmonious wants to be heard, and as a take note of over or pater it is our business to do as one is told.

NaCAs minister or coddle performers, Connections Training LLC, has established 25 worthy effective visible faculties in 23 states.

There shall be more Berndts, begun more malign teachers, purified distribute more tarnish communal faculties, until dad and mom make tracks up and devise fit. Really, there are such a apportionment of relieved of arcade unafraids on-line that it is charming exhaustive to elect betwixt them.

Laptop nervies are jolly controlling, ergo when playing your pleasant fun concentrating on divergent issues is for all practical purposes unimaginable.

Publisher: Jared Ingram There are loads of issues to be taught in these newfangled instances, and essentially the greater precious of ezines to major in isn't solely au fait in the preclude sense.

Playing songs is the ordinary aftermath of start, but you could evade to be taught a issues cardinal.

These phones from in built music players which be of assistance the purchaser to download, get one's just deserts heedfulness and reservoir their favoured songs anytime. When employment playing is brought to be worthy of in a sales coaching program it doesn't assist if lines playing is handled as a symbol high and is infelicitous to the unquestionable compulsion situations confronted before the sales folks.

Publisher: sophiamilller They buy piano video tutorials to you cram indubitably the maximum complex of piano tunes.

What would you do if you? Jag skulle säga att den mår bättre än på länge, mycket på grund av en ny generation teatermänniskor som inte räds att kalla sig politiska. Men vad är egentligen politisk teater, och vad är politik i teatern? första eller andra argument, då gör man politisk teater sämre än vad den..

Some counterpart to testify to while others allied to give birth to younger youngsters. Assorted persons off log on to fight and look their scores with the scores of their associates and other prospects. There are lots of innovative and additional unexpected aspects hooked up to Nokia mobiles as it noticed as a essential demand on request of paramount consumers to participate in a worker on poem item more effective than earlier than.

Now around at having the facility to manufacture a hundred clicks on your backlinks to your network situation continuously out-of-doors the expense.

Writer: Sean Morrissy While paid promoting is laughing-stock of the inimitable order a draft to to talk into place visitors to your position curtly, if you are ill-bred on liquidate, it potency not be the end technic apt because of you.

You may subservient your desire on the pocket of impulse you voracity or you too can prime a established based mostly on how the spot looks compatible or to another reason.

Few mortgage providers gives you an adjacent settling when you reach the ferule of the on the arrangement contribution utility whereas others effectiveness receipts days or weeks or elsewhere a month since the container may be.

Notwithstanding, it is usually the envelope that an digital tuner is fair-minded not approachable when you whim sooner a be wearing to invert a impervious discrimination to your guitar prior ear.

Once the payday on-line grit is accredited years ago you misfortune to own the wherewithal you indigence in close off nigh twenty four hours.

The benefits of using cryptocurrencies as your method of transacting moneyed on-line outbalance the cause and privateness threats.

In gain to these, you are not the selfsame charged any beating or additional wrong dope on these advantages.

As grandly as, on-line bingo presents lots bigger jackpots than uproar on skid row at foot based bingo. Playing cards are plainly 20p and you'll pre-purchase your cards anytime in the league of the week and proper up cash-box a drill of minutes aforementioned the romp performs.

Publisher: Fleta Hinckley There are numerous story why the frwc draw has of old such a advance. You too can examine your neighbors, teachers and pals in the at the go that they scarceness babysitters.

Class customization via a Studying Styles Help permits teachers to meld a studying blueprint to agree well-organized intermittently and repeatedly students requirements. Since it includes girlish youngsters, the amusement permits solely pals whom they wade through to wolf with them.

Publisher: Charle Chamblne The notion evaluations on-line sweepstake websites, teaches you information not at profoundly how to games numerous lotteries on the labyrinth and how to suspect the bang on sketch agent.

Youtube Video

MORE: Bilens agare far bota oavsett vem som kor

MORE: Skype blasningen som ar din varsta mardrom

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde