Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

144.7m FM

Eliasson misslyckades i irak

opinion

När kommer opinionen vända i USA? Vad tycker USA om Sveriges ställningstagande? Och har FN spelat ut sin roll? J an Eliasson misslyckades i irak säger: Är människorna rädda i USA eller går livet vidare?? Människorna är oroliga över utvecklingen men samtidigt stöder man presidenten i stort sett och hoppas att kriget ska bli kort. Vi ska också alltid komma ihåg att 11 september är en bakgrund till allt som händer nu för folket i USA. Kommer sverige att göra någon politisk markering riktad mot USA eller Storbritannien, för att visa att man är emot det här kriget?

Terrorgruppen Isis styrkor intog den...

Stats- och utrikesministrarnas uttalanden har noterats i Washington. Man är här starkt medveten om Sveriges syn på folkrätten och den humanitära situationen. Du har ju träffat Saddam, hur skulle du vilja beskriva honom som person?

En hänsynslös ledartyp som när jag träffade honom ingav en känsla av rädsla hos sina irakiska medarbetare. Han var en tuff förhandlare och ändrade knappast någon gång sin position. Vad händer om USA inte hittar några massförstörelsevapen vilket var anledningen till kriget? Jag tror att man till Eliasson misslyckades i irak kommer att hitta någon form av bevis på Iraks innehav av massförstörelsevapen. Men som vi redan sett från Hans Blix verksamhet är det inte lätt att hitta till exempel biologiska och kemiska vapen.

Kommer Sverige ändra sin "uppfattning" om USA: Svenska regeringen har ju aldrig haft några illusioner om karaktären av Saddams regim. Om han använder dessa olagliga och ruskiga vapen visar han ju världen att han hela tiden haft dem och att han är beredd att använda dem. Alla länder bör påverkas i så fall. Vilka är de där trettio-nånting länderna som Bush säger stöder invasionen i Irak? Jag har bara uppfattat Spanien och Storbritannien?

Det finns ett trettio-tal länder som inräknas i den så kallade koalitionen. Det är länder som lovat någon form av stöd till USA under invasionen. I denna grupp ingår många av USA: Vi får se vad som nu kommer att visas upp under och efter det här kriget som vi alla hoppas snart ska vara slut. Det är viktigt att FN åter spelar en roll i Irak-frågan. Eliasson misslyckades i irak gäller både det humanitära arbetet och återuppbyggnaden av Irak. Fortsatta inspektioner blir beroende på hur läget är när kriget är slut.

Hur ser USA på Sveriges bristande neutralitet i den här konflikten? Neutralitetsbegreppet bör inte tas in i detta sammanhang. Vår uppfattning grundas på folkrätten och frånvaron av ett tydligt FN beslut i detta fall. Vi har ju genom åren uttalat oss om många konflikter "Eliasson misslyckades i irak" världen grundat på folkrätt och humanitär hänsyn.

Märker du någon skillnad på rapporteringen från amerikanska medier och det som svenska medier återger?

Jan Eliasson svarade på frågor...

Ja, man kan märka en skillnad. Hänsyn tas här till att amerikanska familjer har sina pojkar och flickor ute vid fronten. Det gör att man visar inte de ruskigaste bilderna. Det finns också en stark amerikansk patriotism i rapporteringen på grund av de känslomässiga banden till dessa unga människor ute i öknen i Irak.

Har FN spelat ut sin roll nu? Som jag ser det så har händelserna bevisat att en organisation med ett antal vetomedlemmar inte fungerar. Nej, FN har definitivt inte spelat ut sin roll. USA valde trots allt att gå FN-vägen men säkerhetsrådet misslyckades denna gång med att nå enighet. Låt oss komma ihåg att FN var huvudaktör i denna fråga och att FN helt säkert kommer att behövas i en hel del konflikt områden i världen framöver.

De fem länder som har vetorätt har ett stort ansvar och måste inom kort återupprätta ett gott samarbete i frågor som rör internationell fred och säkerhet. När börjar hela operationen bli omöjlig att fullfölja pga "Eliasson misslyckades i irak" mänskligt lidande och b regionala säkerhetsrisker och politisk destabilisering?

Det finns inga tecken på att viljan sviktar att få bort Saddams massförstörelsevapen och regim. Samtidigt är det klart att alla påverkas av förluster i "Eliasson misslyckades i irak" och fortsatta strider.

Både hans far och han själv har sett Saddam som en huvudfiende. Tack för ert intresse och engagemang. Det är viktigt att vi i Sverige noga följer denna konflikt som kan få så stora konsekvenser för inte bara Mellan Eliasson misslyckades i irak utan för hela världen.

Jan Eliasson ny Washington-ambassadör (9...

Låt oss nu hoppas att Iraks folk äntligen kan få fred och möjlighet att själva fritt skapa sin framtid. Terrorgruppen Isis styrkor intog den nordliga irakiska staden Tal Afar nära Mosul tidigt i morse, uppger nyhetsbyrån Kronologi: Våldet i Irak sedan Anders Eliasson. Kalender, misslyckade bak Eliasson misslyckades i irak klassisk julfilm. Jan Eliasson, ny ordförande i FN:s generalförsamling, varnar för att FN kan Irak.

Han övertog senare själv medlarrollen som FN:s personlige. Jan Eliasson, Sveriges USA-ambassadör, chattar med Aftonbladets läsare. utvecklingen i USA:s huvudstad och också försöker följa utvecklingen i Irak. men säkerhetsrådet misslyckades denna gång med att nå enighet.

MORE: Allt fler internflyktingar i irak 3

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde