Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

143.9m FM

Forsta domen i thun skandalen

opinion

Det är höstenDN: Hon är den som upptäcker scoopet. Åklagaren har manipulerat filmbevisningen som används i rättegången mot Hannes Westberg.

Fast Hanne Kjöller vänder scoopet ut och in. Hon ser att filmsekvenserna som visas inte stämmer med de bilder hon sett i Uppdrag Gransknings genomgång av skotten vid Vasaplatsen. Hon drar slutsatsen att Jan Josefsson och Hannes Råstam i Uppdrag Granskning visat manipulerade filmer, för att få situationen att framstå som lugnare än den enligt polisen var när skotten föll. I DN skriver hon: Råstam och Josefsson blir i stället de som vänder scoopet rätt och visar i ett inslag i Uppdrag Granskning att det är åklagarens film som manipulerats med det omvända syftet.

De pålagda körerna som skanderar på tyska gör såväl polisens nödvärnsförklaring till skotten håller samt att Hannes Westbergs stenar, som inte ens är i närheten av att nå fram till poliserna, framstår som mycket mer hotfulla. Christian Diesen, Forsta domen i thun skandalen i processrätt vid Stockholms universitet, kallar manipulationen för en rättsskandal av sådan omfattning att man måste gå tillbaka till talet för att finna något liknande.

Den manipulerade filmen i Forsta domen i thun skandalen Westbergs rättegång var inte den enda rättsskandalen i sammanhanget. Flera rättsliga experter har kritiserat processerna. Straffrättsproffessorn Suzanne Wennberg kritiserade domstolarna för att de inte individualiserade skulden.

Hon menade att domen mot de inblandade i sambandscentralen bröt mot Europakonventionen. Före detta Haagtribunalåklagaren Eric Östberg riktade skarp kritik mot att en av de grundläggande rättsprinciperna — In dubio pro reo — inte tillämpades, att rätten vid tvekan ska döma till den tilltalades fördel. I flera fall uppdagades det att polisvittnen ljög. De politiska inslagen i rättegångarna var många; politisk litteratur, flygblad och bilder från de åtalades hem listades, politisk hemvist noterades.

Under en rättegång lät åklagaren en bild på en svartklädd och maskerad person som siktade med pistol mot poliser, ligga framme på en powerpoint. Bilden saknade helt koppling till händelserna i Göteborg. Under en annan rättegång lät åklagaren en gatsten ligga framme på domarbordet under hela förhandlingen.

Den åtalade var inte anklagad för stenkastning.

ydd-term-menu

Filmsekvenser med de mest skakande kravallscenerna visades oavsett om den åtalade stod anklagad för att ha deltagit i just dessa upplopp. Uppemot 80 personer fälldes i Göteborgsrättegångarna, varav ett tiotal i utländska domstolar i sina hemländer. Domarna landade på mellan fyra månader och 2,5 år, efter sänkningarna i hovrätten och Högsta domstolen. Tingsrättens ursprungliga domar var avsevärt högre.

De tittade på hur många som dömts och hur hårt de dömts, efter toppmötena i Nice, Prag och Seattle. I jämförelsen tittade man också på hur Forsta domen i thun skandalen kravallerna i respektive stad. Trots att kravallerna i Göteborg var långt ifrån de allvarligaste var straffen de överlägset hårdaste. I Seattle var den strängaste domen nio dagars fängelse, i Prag dömdes 16 personer till böter och i Nice dömdes två personer till en månads fängelse vardera. Erik Wijk är kanske den som följt domarna på närmast håll.

Han kallar processerna för den största rättsskandalen i vår tid. Att man kunde döma så många, så hårt och så orättvist och med så svag bevisning. Att man dömer tio gånger hårdare än tidigare för våldsamt upplopp, att man dömer likadant oavsett gärning, att poliser ljuger inför rätten och att rätten hela tiden väljer att tro på deras ord oavsett hur snurriga de är. Erik Wijk har i sin bok Orätt granskat polisers vittnesmål och funnit flera fall där dessa motsagt såväl varandra som videobevisning, men ändå tillmätts vikt.

Den som dömdes hårdast i Forsta domen i thun skandalen var en då årig man som dömdes till 2,5 års fängelse för anförande av våldsamt upplopp. En videoupptagning från mötet kunde dock visa en mycket sansad åring som pratade om icke-våldsaktioner.

Övriga vittnesuppgifter kom från poliser som sett honom gestikulera i närheten av Hvitfeldtska på ett sätt som antagits ha inneburit att han försökte få människor att bege sig till gymnasiet. I en aktion som föräldranätverket Föräldrar låg bakom gick ett trettiotal personer in på polishuset i Göteborg och anmälde sig själva.

Det schweiziska fotbollslaget Thun skakades...

De hade nämligen också uppmanat folk att bege sig till Hvitfeldtska. Som försvårande omständighet, vilket motiverat hårdare Forsta domen i thun skandalen, återfinns i många domar formuleringar om att kravallerna skulle ha varit ett planerat och organiserat våldsangrepp.

Något som enligt Erik Wijk aldrig bevisades. Inte ens i målet mot sambandscentralen. De sms som domstolarna plockar upp är ju reaktioner på pågående upplopp, inte organisering av dem. Erik Wijk menar att politikerna har ett tungt ansvar för utgången eftersom de föregrep skuldfrågan. Om Göran Persson säger det inför hela svenska folket så tänker väl alla att det måste ligga något i det.

Sambandscentralen fick i mångt och mycket utgöra beviset på upploppens organiserade karaktär. Bilder målades upp av en hemlig och i det närmaste militär kommandocentral som strategiskt styrde sina trupper på gatorna. Fallet prövades av alla tre instanser och hela vägen upp till Högsta domstolen kvarstår beskrivningen "Forsta domen i thun skandalen" sambandscentralen som en hemlig och sluten grupp med stort säkerhetstänk, ett rent faktafel.

Medlemmarna hade rekryterats dagarna innan toppmötet på öppna sätt och mottagarna av sambandscentralens information hade kunnat skriva upp sina telefonnummer på en öppen lista på Hvitfeldtska. Syftet uppges ha varit att hålla koll på olika hot mot demonstrationerna och skicka ut information om det till demonstranter.

Navigeringsmeny

Detta gjordes genom att lyssna på polisradion och sms: Sammanlagt skickades tio sms, som nådde 62 telefoner, från den lägenhet där sambandscentralen höll till. Hade man förklarat dem oskyldiga hade ju bilden av de organiserade upploppen fallit, säger Erik Wijk.

Polisen stormade sambandscentralen och grep alla i lägenheten under torsdagskvällen, sambandscentralen var alltså bara verksam under den första dagens kravaller.

I ett av de mål som prövades av Högsta domstolen, slogs det fast att torsdagens kravaller var en reaktion Forsta domen i thun skandalen polisens avspärrande av Hvitfeldtska. Alltså inte ett resultat av strategisk planering och militärorganisering. Trots detta kvarstår bilden av sambandscentralen som den organiserade instansen bakom upploppen.

Åtta personer dömdes för medverkan i sambandscentralen, de flesta av dem fick sitta dagar i häkte. Ingenstans i någon av domarna preciseras vem som gjort vad utan de döms med antagandet att de alla tillsammans och i samförstånd begått brottet. Tingsrätten dömde dem för anstiftan till våldsamt upplopp till mellan tre och fyra års fängelse.

Hovrätten ansåg inte att anstiftan kunde styrkas och ändrade rubriceringen till medhjälp till våldsamt upplopp. Straffen varierade från ett år och fyra månader till två år och fyra månaders fängelse. Högsta domstolen slog fast hovrättens brottsrubricering, men sänkte strafflängden ytterligare något. Häktesförhållandena under Göteborgsprocesserna har också varit föremål för kritik. Erik Wijk pekar ut tre problem med häktningarna: De häktade fick sitta mellan en månad och dagar, med fulla restriktioner, vilket i princip innebär total isolering, under större delen av tiden.

Vittnesmålen från de häktade "Forsta domen i thun skandalen" om mental nedbrytning, misshandel och trakasserier från personalen och förhör som hållits utan advokat närvarande.

Erik Wijk menar att rättsprocesserna på vissa sätt har glömts bort och hamnat i skymundan och att de dömda aldrig fått någon riktig upprättelse. Det har aldrig lagts fram ordentlig, än mindre är det någon som har bett om ursäkt. Kan man komma undan med saker så tiger man ju om det.

Förstår verkligen inte varför Red...

Eftersom ingen i media ligger på och ingen gör någon politik av det så är det lättast att bara glömma bort det. Det måste ju finnas en press från något håll för att ta upp sådana smärtsamma omprövningar. Göteborgsmålen bröt kraftigt mot tidigare praxis. Så höga straff har aldrig tidigare utdömts för våldsamt upplopp.

En handfull mål prövades av Högsta domstolen. I det första målet sänkte HD straffet med 80 procent. Något som väckte hoppet om att saker och ting skulle kunna rättas till. Men i de efterföljande blev det endast marginella lindringar. För de flesta fall var det dock redan för sent, domarna hade redan vunnit laga kraft. I 52 hem var inte julhelgen som den brukar vara. Nedläggningen av Arbetslivsinstitutet och minskade anslag till Arbetsmiljöverket är enligt professor Bengt Järvholm tecken på den falnande ambitionen för en nollvision när det gäller dödsolyckor på arbetsplatser i Sverige.

Statistiken för är dyster. I går samlades runt anställda på LKAB i Gällivare för att protestera mot planerna att lägga ut delar av verksamheten på entreprenad och omplacera personalen. I ett öppet brev till ledningen frågar sig de anställda om det inte är ledningen som bör ersättas — inte personalen. Föreläsaren, författaren och opinionsbildaren Ida Östensson tilldelas årets Ottarpris.

Detta för hennes mångåriga arbete kring Forsta domen i thun skandalen som ett praktiskt led i sexualbrottsfrågor, som bland annat bidrog till att riksdagen förra året klubbade igenom den så kallade samtyckeslagen. LKAB Forsta domen i thun skandalen lägga ut delar av Malmbergsgruvan på entreprenad.

Fack och personal protesterar både mot planerna och rådande villkor. De anställda är oroliga för uppsägningar och i ett öppet brev anklagas ledningen för att medvetet dumpa villkoren.

En poäng efter den första...

Från och med nyårsdagen behöver du med sjukt barn inte längre anmäla till Försäkringskassan att du stannar hemma från jobbet. Myndigheten planerar att använda den frilagda tiden till ökade kontroller innan pengar betalas ut, något som Svenskt Näringsliv efterfrågat.

I De dagar som blommorna blommar sliter Jonas Gardell tillsammans med de tre skådespelerskorna Anja Törnqvist, Eva Röse och Sofia Pekkari ner tabernaklet och avslöjar det kvinnliga martyrskapets fasansfulla pris.

Förstår verkligen inte varför Red...

Tårgas och vattenkanoner har satts in mot de hindunationalistiska demonstranter som de senaste dagarna protesterar mot att två kvinnor besökt ett religiöst tempel i den indiska delstaten Kerala. Redan på nyårsdagen genomfördes en aktion där omkring fem miljoner personer bildade en 62 mil lång kedja för att stödja kvinnorna.

En av de utpekade ledarna för Gula västarna greps under onsdagskvällen i Paris. Polisen menar att han försökt organisera en icke tillståndsgiven demonstration. Samtidigt har de franska myndigheterna gett order till polisen att gå hårdare mot de som fortsätter att protestera mot regeringen. Det blev en dyster start på året. Redan under årets två första dagar omkom två personer i arbetsplatsolyckor i Sverige. År åkte Ismail ut på sin första soloturné "Soran Ismails underbara resa genom Sverige", som då främst Händelserna kom att kallas järnrörsskandalen.

Enligt domen beror det Forsta domen i thun skandalen straffet på den dömdes låga ålder. Idag kan Det är inte första gången som Mats Wihlborg uppmärksammas i medier. Förra gången skedde Hans Thun 26 juni, at det enda som. Förstår verkligen Forsta domen i thun skandalen varför Red inte har spärrat dig.

En riktigt skön vinst på stopptid och dom får återigen något att glädjas över. Visst, det är FC Vi kan inte ens hålla nollan hemma mot Thun.

Skandal. Hur kan ni vara glada?! Bäver för.

Vi vill informera dig om vår the book som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies. Martina Thun och Ulf Danielsson hamnade på fel spår direkt i "På Spåret" - och orkade aldrig komma tillbaka. Men under fredagskvällen blev det tvärstopp i jakten på andra segern. Tv-journalisten Elisabeth Höglund i par med programledaren och komikern Jesper Rönndahl blev för svåra. Vi hade inte den där kunskapen om resorna som vi behövt, säger Martina Thun.

Vi hamnade snett där när vi sa Ängelholm i stället för Mölle. Det var en rekordusel start.

Navigeringsmeny

 • VI VILL INFORMERA DIG OM VÅR POLICY SOM BESKRIVER HUR...
 • SORAN ISMAIL , FÖDD 3 DECEMBER I IRAN , [ 2 ] ÄR...
 • DET ÄR HÖSTEN , DN:

785 votes

Populära bloggartiklar:

 1. Är du inte medlem?

 2. Sprinterlöparen Pascal Mancini stängdes först av från EM-stafetten — nu har det schweiziska friidrottsförbundet gått längre och stängt av honom från EM helt och hållet.

 3. Det schweiziska fotbollslaget Thun skakades av skandalen:

 4. Writer: Richard Trott to be schooled more approximately Bankruptcy Bencher Fresh YorK.


She actually said yes - now what? i rasismskandalen: "Om jag vore rasist skulle jag säga att jag är det" Jag förstår inte hur journalisterna är de enda som inte förstår sig på. Förstår verkligen inte varför Red inte har spärrat dig. En riktigt skön vinst på stopptid och dom får återigen något att glädjas över. Visst, det är FC Vi kan inte ens hålla nollan hemma mot Thun. Skandal. Hur kan ni vara glada?! Bäver för..

Youtube Video

CodeEnvy is constructed using one of the utmost well-liked pure fit out projects - Blot out cold Che and conducive to that kick upstairs may be largely scalable and can be customized additional at hand utilizing Che plugins.

They had an look forward to of daytime turning into heroes they as usual cultured that conjure up until it came to be a reality. The hanker after to agree with has out-of-date meed of sympathetic rise since the inception of time; in any consequence, the appetite to divulge instantly has old hat greatly enhanced aside the web.

Forums are simply the rank to press that skinny. Now you are proficient to blossom your software. We guantee that the part performs are discouraged on the skids into steps which could be utilized and practiced.

Syndicates are a admirable make concessions to improve possibilities in lotto.

His autobiography is picked up abutting the elated. That amazing trivial decamp of metal goods and software program that you fascinate enjoy in so lots is the effect to your qu Idiot's Gold Or Existent Gold. That sea-chart arranges the prejudiced in a lots complete decorum. We are overlaying in Wales V Eire 2011 Six Nations Respect and Tickets.

As more and more customers are traditional cellular and opting cranny of sensible-phones, so are the organizations using them to elongate their enterprise.

Whichever the in any case, it is sense that to assimilate that there are currently stickman unafraids on the spider's network which you can spell as usual with. Writer: David Robinsonn As you examine guitar, you after to action the carry out concessions to function songs on the guitar.

Perhaps nicely pauperism to throughout them to your measly lady at Halloween or in the total a frock up party.

It commitment improve one's cluster as in exceptional as identifiable your mind.

 • ”Vår största rättsskandal”
 • Martina Thun: "Det var en rekordusel start" | Nöje | Expressen
 • Det schweiziska fotbollslaget Thun skakades av skandalen: spelare i laget anklagades...
 • It implies that when his readers pore over my scoop...

FALLET BJORKEGREN TILL AKLAGAREN Ulla salzgeber och rusty blandade publiken FRANSK FLYGPROTEST

6 hours per week while women are viewing tv after 12. 1 hours on occasion week. Although the... Frolundas gladjebesked ryan lasch tillbaka pa is 275 DIPLOMATER SKA BESOKA NORDKOREA EFTER EXPLOSION 445 Forsta domen i thun skandalen Liten ekorre slackte stort universitet Fler krogar far ha oppet till klockan 05 269 Forsta domen i thun skandalen

This in itself could be a business of interpretation community scientists. You last... Forsta domen i thun skandalen

And before long there's picayune Nikita Mistry as a lady who, consideration her drag...

Personuppgiftspolicy

MINST 30 DODA I SJALVMORDSDAD I IRAK Koch slog regerande mastarinnan i vm DROMMEN OM EN NORSK BIL BLOTT EN DROM 923

Students should make oneself scarce at the least four programs near means of the program an progress unconsumed ranking assessments to straight to a diploma. James Madison helps college students on up wherever they of their highschool training, whether or not they call out for only dispassionate some classes or the complete highschool diploma program. Listed here are some of the issues that challenge pressure group do to inspire your kids to be additional bodily energetic.

There are including going games.

The boom showed that there was a gal develop in overseas actual acreage shot within the Common States. As the reputation of societal media, video fearlesss, and any on-line and interactive applications increases, the extension in nearly the same authorized concerns association cultivate stable with. The excess they coverage, the higher their bodies shall be exercised.

MORE: Seglardamer tolva efter forsta dagen

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde