Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

133.1m FM

Mjukisar i riksdagen

opinion

Blågula frågordemokratiextremisminvandringkulturpodradio 25 Comments ». Blågula frågordemokratiensamkommandeexpoextremismfilmgrundkursenhistoriaintegrationinvandringmotståndopinionpkpropagandariksdagensd Tagged: Centerpartietdebattdemokratiextremismfilmgodhetinvandringkulturmångkulturmotståndopinionpartierpkpropagandariksdagen"Mjukisar i riksdagen"självutplåningsvenskfientlighetsvenskhettolerans Tagged: Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress. Svenskar kan Eva Bergqvist Rysk musik Tal till s-kongressen. The Movement Något är skumt Kaplan: Ledarlöst samhälle Posted on september 4, by Jan Milld. Socialdemokratin i Sverige hade en gång ambitioner att bygga ett folkhem och en välfärdsstat. Nu brinner bilarna, Dan Eliasson har gjorts till rikspolischef och staten kan inte garantera medborgarna en grundläggande fysisk trygghet. Vi har inte ens Mjukisar i riksdagen nattväktarstat.

Inget riksdagsparti är längre vad det en gång bildades för att vara och inget av dem förmår ta politiskt ansvar. Sverige har varken en regering eller en opposition. Vårt land är ledarlöst. Det rör sig om ett "Mjukisar i riksdagen" systemfel. Hur kan vi nu uppnå ett nationellt tillfrisknande för Sverige?

Klart är att det finns ett samband mellan attityder och egenskaper hos oss svenskar i allmänhet idag och de företrädare som vi har fått. Om vårt ledarlösa samhälle handlar veckans bgfpod — här på SoundCloud och här på Youtube. En ovärdig allians Posted on juni 5, by Jan Milld. I själva verket är det en allians för angrepp och krig, för terror. Dessutom begränsar NATO inte sin verksamhet till europeiska breddgrader.

Ett exempel är kriget mot Libyenett afrikanskt land. Detta bombkrig pågick under ett halvt år, vilket säger något om det motstånd som NATO där mötte.

Här vill jag rekommendera en film, just utlagd på Blueshift: Som framgår av filmen var Libyen ett afrikanskt mönsterland, välskött och med social trygghet för sina medborgare. NATO slog sönder ett väl fungerande samhälle. Det var alltså för fem år sedan — idag Mjukisar i riksdagen jag ha valt  andra formuleringar på några punkter: Hursomhelst var det inte bristen på demokrati som föranledde NATO att angripa!

Diktatur och förtryck i ett land har aldrig varit ett problem för USA, så länge denna diktatur inte utmanar amerikanska intressen. Vapen Regimen i Tripolis var väl beväpnad, genom inköp av vapen från västländer. Har inte ett land rätt att försöka försvara sig? Ett annat motiv kan handla om valutaom Kadaffis planer på införandet av en gulddinaroch han ville notera sin oljehandel i guld, vilket kunde ha hotat petrodollarns ställning. Sverigedemokraterna I filmen konstaterar jag också att  medan Vänsterpartiet motsatte sig svenskt deltagande i USA: Metoderna kan skilja sig: Effekterna blir ändå likartade.

Splittring och otrygghet,  misär och raserade samhällen. En fortsättning på temat från förra bloggtexten — här om Sverigedemokraterna.

Med facit i hand känner jag nu tveksamhet till det agerandet. Partiet har utvecklats i fel riktning! Mikael Jansson hade suttit som partiordförande Mjukisar i riksdagen 10 år. Det var som han tog över efter Anders Klarström. En del grova överfall gjorde snart att SD under Jansson drog sig för att ordna offentliga möten.

Det blev inte mycket av utåtriktade initiativ från SD, inom Stockholmsdistriktet märktes detta. Mot denna passivitet växte i början av talet fram en opposition i framförallt Skåne-Blekinge.

Från Stockholm var vi några som anslöt oss. Till oppositionen hörde även SDU. Mikael Jansson satt alltjämt som ordförande.

Jag hade valts till partisekreterare.

Logga in på Dagens Nyheter

Det blev strider om allt och ständiga omröstningar, vilket förlamade styrelsearbetet. Som en naturlig väg bort från detta låsta läge framstod ett byte av partiordförande. Inför riksårsmötet kandiderade Jimmie Åkessonuppbackad av en väloljad kampanjorganisation kring SDU och Skånedistriktet.

På mötet tillhörde jag dem som pläderade för att Åkesson skulle väljas, men det var inte Mjukisar i riksdagen politiska skäl, utan därför att jag bedömde att han och kretsen kring honom — Björn Söder, Richard Jomshof och Mattias Karlsson — skulle ge de bästa förutsättningarna för en nystart av partiverksamheten.

Ett moment som talade i den riktningen var det goda samarbete Mjukisar i riksdagen jag tidigare haft med Björn Söder beträffande grundkursen. I motsatt riktning talade iofs det arbete som Kenneth Sandberg och jag bedrivit för ett punktsprogram kring invandringen.

Muslimer på två sätt i...

Entusiasmen för detta var påfallande begränsad från Jimmie Åkessons sida. Så strikt politiskt var det långtifrån självklart för mig att stöda Åkessons kandidatur. Men Jimmie Åkesson var en duktig debattör, vilket också hade betydelse.

När jag tittar på debatter...

Den talangen skulle tydligt märkas  i TV4-debatten med Mona Sahlinsom där mosades. Det framstår nu som ett misstag att ha låtit honom och hans krets få makten över partiet. Det hade varit bättre att antingen låta Mikael Jansson fortsätta eller att helt lägga ned partiet! En nedläggning skulle ha lämnat plats för framväxten av ett Mjukisar i riksdagen sverigevänligt parti.

På skärtorsdagen fick riksdagen propositionen...

Nu har SD genom sin existens kunnat blockera den möjligheten. Kenneth Sandberg och jag hade lyckats genomdriva ett ställningstagande för detta från riksårsmötetäven om Mattias Karlsson argumenterat mot. Vi fick majoritet för de 33 punkterna, så partiet stod bakom dem. Istället för att driva dessa krav talade SD-ledningen bara om att Sverige inte skulle ha mer invandring än våra grannländer.

I ett skede argumenterade man t. Inte heller gjordes någon distinktion mellan olika slags invandring. Man lyfte inte fram probleminvandringen från just Afrika och Västra Asien som något att helt stoppa. Denna återhållsamhet, i kombination med pk-demoniseringen av Sverigedemokraterna, skapade en politisk blockering. En total låsning följde, med en allt extremare svensk invandringspolitik.

Sverigedemokraterna förvandlades till en Mjukisar i riksdagen stoppklosssom i praktiken medverkade till en politik rakt motsatt den som partiet en gång bildats för att befrämja. Detta skulle inte ha inträffat, om partiledningen hade följt beslutet från Riksårsmötet Denna brist på politiska krav har gått hand-i-hand med ett övertagande av kulturmarxisternas språkbruk, världsbild och värderingar.

Grundkursens kapitel 7 hade utgjort ett angrepp på Expos människosyn och världsbild, men också grundkursen stoppades undan. Något annat material för medlemsskolning har sedan inte utvecklats. SD-ledningen söker gillande från fel håll — från just de krafter som är våra fiender, och i sin praktik gång på gång Mjukisar i riksdagen att så är fallet.

Varför gör man så?! Samtidigt har den nya ledningen med frenesi gjort sig av med bra krafter, genom återkommande uteslutningar. Jag har inte hört att man klargjort innebörden av det begrepp man här använder!

Inom partiet har skapats ett klimat av ängslighet och likriktning. Man förminskar sina medlemmar istället för att försöka få dem att växa. Det är lätt att bli svartlistad av motståndare och bli bedömd som belastande sällskap av mjukisar som i någon mån har tillgång till den offentliga scenen.

Jag kritiserar inte Mjukisar i riksdagen som försöker, och hittar kompromisslösningar, för att göra moraliskt eller taktiskt fel. Som i en diktatur är det svårt att hitta den optimala kombinationen mellan det önskvärda och det genomförbara inom systemets ramar. Också de som arbetar inom ramarna kan mer tänja på ramarna än de befäster dem. Det är lätt att man som rak radikal retar sig på den mjukes försiktighet.

Men jag tror de måste få tid att stegvis komma ut ur garderoben. Detta gäller dock knappast personer som odlar sin egen image genom hätska angrepp på mer radikala kritiker.

I sakfrågor har alla naturligtvis goda skäl att driva sin egen uppfattning mot andras, men i den aktiviteten ingår inte att delta i allmän mobbning för att ställa in sig hos makten.

Med den strategin blir stödet till mobbningen mer betydelsefullt än stödet till reformism. Hur mycket rösträtt skulle idag finnas i Sverige, om det Mjukisar i riksdagen tidigare förekommit möten och demonstrationer, opinionsbildning och organisering?!

Det senaste är ställningstagandet från Mattias Karlsson mot Folkets Demonstration. Vad blir logiken i detta? Offentliga möten bygger ju på att envar som vill komma för att lyssna får göra det! Dessförinnan tog SD-ledningen ställning mot Salemmanifestationerna.

Sedan uteslutningen av SDU, som arrangerat många demonstrationer. Man motverkar konsekvent en folklig aktivering och organisering, ställer sig i vägen för ett politiskt medvetandegörande. I linje med denna hållning har SD-ledningen även motarbetat distributionen "Mjukisar i riksdagen" invandringskritiska tabloider. Är det överhuvudtaget försvar av svenska intressen som står i fokus för Sverigedemokraternas verksamhet?

När jag tittar på debatter och andra sändningar från riksdagen slås jag alltid av att det är så. Senast redigerad av Mjukisen kl. #Norlen kan bli en utmärkt talman i riksdagen! Han verkar vara en mjukis av hans karisma att döma avseende KU.

Det behövs verkligen idag. Anna samlar in virkade mjukisar. 0. delningar Tidigare Söderhamnsbo tar plats i riksdagen: "Jag vill vara med och skapa något bättre".

MORE: Guide de tar plats i riksdagen for sverigedemokraterna

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde