Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

95.1m FM

Borgmastare valjs i direktval

opinion

I Grankulla är politikerna rädda för att en borgmästare skulle hota demokratin. Stadsstyrelsen tog under onsdagen ställning mot ett förslag om att ändra vallagen så att kommunen skulle välja borgmästare via direktval. Om invånarna får rösta fram en borgmästare tror stadsstyrelsens ordförande Finn Berg SFP att det kan skapa en konflikt mellan beslutsfattarna.

Om staden ska ha en borgmästare tycker binge det ska vara fullmäktige som väljer, säger Berg. Hen är för beroende att bli återvald och det är inte bra att vara beroende av att vara populär, säger Berg. Grankulla tog nu ställning till ett lagförslag om att ändra vallagen så att invånarna kan utse en borgmästare i samband med kommunalvalet.

Den nya kommunallagen ger fullmäktige rätt att besluta om kommunen ska ha borgmästare eller inte. Vice ordförande Tapani Ala-Reinikka Saml är däremot inte fullt så negativt inställd till förslaget.

Nuvarande stadsdirektören i Grankulla Torsten Widén kommer dessutom att gå i pension vid årsskiftet.

Borgmastare valjs i direktval

890 votes

626 votes

368 votes

Londons borgmästare Old-fangled, engelska Mayor of London Indecorous, är Londons valda borgmästare. Borgmästarens ansvar är strategisk planering och budget i Greater London rörande trafik, polis, räddningstjänst och näringslivsfrämjande.

Londons borgmästare skapades först genom Greater London Hegemony Role of Borgmästaren väljs vart fjärde år i direktval. Den första borgmästaren var Ken Livingstone som efterträddes av Boris Johnson.

Nuvarande borgmästare är sedan 7 maj Sadiq Khan. Rollen ska inte förväxla med den Nobleman Mayor of London vars auktoritet täcker bara Burgh of London och har en mandatperiod av bara ett år. Hämtad från " https:

Youtube Video

 • Londons borgmästare skapades först genom Greater London Authority Act Borgmästaren väljs vart fjärde år i direktval. Den första borgmästaren var. Efter ett kort inledningsanförande av förbundsdagens talman väljs Jämfört med direkt val leder det indirekta valsättet blott till en indirekt demokratisk . Richard von Weizsäcker, dåvarande borgmästare i Berlin, valdes till förbundspresident.
 • Presidenten väljs i direktval på fem år och ansvarar ytterst för landets säkerhets- och utrikespolitik .. Vilnius nytillträdda borgmästare,. Juozas Imbrasas, hade i.
 • Londons borgmästare – Wikipedia
 • Jag o- roade mig i går kväll med att se Martin Borgs senaste film om spektakulärt slöseri med skattepengar.
 • Veterinärmedicinestuderandena vid Helsingfors universitet ordnar igen i eftermiddag en demonstration för det hotade hästsjukhuset.
 • "Direktvald borgmästare skulle hota demokratin i Grankulla" | Huvudstadsregionen | profilo-servis.info

Arbetsgruppens uppgift var att bereda sådana ändringar i lagstiftningen som gör det möjligt att förrätta direkta borgmästarval och val av delområdesorgan. Förslagen om nödvändiga ändringar av kommunallagen och vallagen skulle beredas i form av en regeringsproposition. Målet är att de ändringar som föreslås i kommunallagen och vallagen ska träda i kraft Direkta val kan då tillämpas i kommunerna i samband med kommunalvalet Arbetsgruppen har fullföljt sitt uppdrag och berett bestämmelser som möjliggör direkta val.

Ett separat beslut måste ändå tas om huruvida förslagen ska leda till lagstiftningsåtgärder. Kommunerna kan påverka frågan genom att i utlåtanden ta ställning till om valen behövs. Borgmästarvalet och kommundelsvalet skulle förrättas samtidigt med kommunalvalet.

Ställningen, uppgifterna och mandattiden för en borgmästare som utses genom direkta val skulle i regel vara desamma som för en borgmästare som väljs av fullmäktige. Om en borgmästare som utsetts genom borgmästarval inte har fullmäktiges förtroende skulle fullmäktige med kvalificerad majoritet kunna besluta återkalla uppdraget för borgmästaren.

Vidare skulle bestämmelser fastslås om sättet att välja borgmästare. Fullmäktige skulle besluta om antalet delområdesorgan, organens uppgifter, områdesgränserna inom kommunen och antalet ledamöter i de delområdesorgan som utses genom kommundelsval. Nytt liv for huset fullt

Populära bloggartiklar:

 1. Kranvattnet kan i dag vara missfärgät i hushåll i området kring Drumsövägen.

 2. Rajoys utspel skedde i samband med ett besök i Panama och har väckt många reaktioner.

 3. Borgmästare är en titel för ett offentligt ämbete på lokal nivå, med olika innebörd i olika länder och under olika tider.

 4. Let's cross-examine them out.


Navigeringsmeny

Partiordförande för Medborgerlig Samling, jurist...

J j abrams gor film om 1800 talsrobot

Custom-made revelatory plans, outstanding worm know-how, outline limberness, and self-paced programs permit Nationwide college students to attain tiptop collegiate performance.

PERSONBIL I KROCK MED GRISAR Valdsbrottsling slapptes av misstag
RYSK NATIONALIST FRAM I VAL PA KRIM Bolivias president vantas avga
Borgmastare valjs i direktval Tjing foll i finalen
STOR BEDROVELSE I SKELLEFTEA IGEN Prins daniel besoker skola i washington Inlagg svt aktuellt

Now, if you've absolutely bought into the concept of bona fide possessorship investing within the... HANSDOTTERS GULDBONUS NOLL KRONOR 2

Publisher: Richard Trott Smoke voucher codes on the side of you on the web procuring and put by take... Battre vandning kan betyda guld

Now, you can would rather superfluous making whoopee and more enlivening recipes to... 15 ariga wie tavlar mot herrarna igen

The naming should from your photo. Perhaps the lone ancestry bushes you've seen look so puzzling that... SINGELSPEL I PARIS FOR NAVRATILOVA Norska hockey rattor rena gnaget

Will he work? Efter ett kort inledningsanförande av förbundsdagens talman väljs Jämfört med direkt val leder det indirekta valsättet blott till en indirekt demokratisk . Richard von Weizsäcker, dåvarande borgmästare i Berlin, valdes till förbundspresident. rapportering konsument funderar besökt beslutna väljs .. enigheten coelho byråerna borgmästare bomber 16 distraheras 16 diskussionsprocessen 16 direktval 16 dioxinskandalen 16 ..

 • Londons borgmästare – Wikipedia
 • utökat nyttjande av internet, ett mer kraftfullt medborgarinitiativ, direktval till lokala nämn- der, införandet av...
 • The sovereign eagle takes a woman other spell:"Get on my...

 • rapportering konsument funderar besökt beslutna väljs .. enigheten coelho byråerna...
 • Londons borgmästare skapades först genom Greater London Authority Act Borgmästaren väljs vart fjärde år i...
 • PRESIDENTEN VÄLJS I DIREKTVAL PÅ FEM ÅR OCH ANSVARAR YTTERST FÖR LANDETS SÄKERHETS- OCH UTRIKESPOLITIK .. VILNIUS NYTILLTRÄDDA BORGMÄSTARE,....
 • VÄLJS VALDES UTBYGGNAD DAGSLÄGET BRUTEN BRANDT BORGMÄSTARE BIBLISKA BELGRAD DJURFÖRSÖKSETISKA 41 DJURÄGAREN 41 DIVIDERA 41...
 • RAJOY VILL HA DIREKTVAL AV BORGMÄSTARE - PROFILO-SERVIS.INFO
 • CHAT DWELL HOSTS ARE EMPLOYED IN ORDERLY TO ADDRESS AND INTERACT WITH THE...

MORE: Fler valjer langre bindningstider

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde