Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

140.3m FM

Las mer om cannabis effekter

opinion

Cannabis hasch och marijuana har historiskt använts både som berusningsmedel och i medicinska syften.

Debatten kring cannabis understöds sällan...

Det är framförallt från växtsorterna Cannabis sativa och Cannabis indica som cannabis utvinns 1. Cannabis är klassat som narkotika och är den vanligaste förekommande narkotikasorten i Sverige, vilket framgår av bland annat beslagsstatistik. I frågeundersökningar svarar dessutom i princip alla som använt narkotika att de använt cannabis 2. Rökning är det vanligaste intagningssättet 1. Nu för tiden finns även syntetiska varianter av cannabis men de tas inte upp i detta faktablad.

Publicerad:

Inte heller berörs medicinsk användning av cannabis. I den vuxna befolkningen i Sverige uppgav ungefär 2,5 procent år att de använt cannabis under de senaste 12 månaderna och cirka 0,7 procent uppgav att de gjort det de senaste 30 dagarna.

Cannabiskonsumtion är vanligare bland män än bland kvinnor och användningen är betydligt vanligare i unga år 3. Bland elever i årskurs 9 uppgav ungefär 5 procent år att de använt cannabis eg. I årskurs 2 på gymnasiet är motsvarande siffor ungefär 11 respektive 3,5 procent.

Läs mer om dessa skadeeffekter...

Cannabisanvändning är vanligare bland pojkar än bland flickor i båda årskurserna 4. Ungefär en fjärdedel av eleverna både i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet som använt cannabis har gjort det bara en gång 4. Ungefär 17 procent av de som någon gång använt cannabis uppger att de använt cannabis mer än 20 gånger.

En så frekvent användning är vanligare bland pojkar Las mer om cannabis effekter flickor. Andelen cannabisanvändare har inte förändrats nämnvärt under de senaste tio åren, men i den grupp som använder finns tecken på en ökad användningsfrekvens 4.

Cannabis är ett samlingsnamn för...

I ett europeiskt perspektiv har Sverige en lägre andel cannabisanvändare bland unga 5unga vuxna och vuxna 6 än de flesta andra länder. Den huvudsakliga aktiva komponenten i cannabis heter Deltatetrahydrocannabinol THC. THC förekommer i olika koncentrationer i olika beredningar. Vid rökning tas THC upp via lungorna 1. Vilka effekter THC-intag har beror på bland annat dos, användningssätt och tidigare erfarenheter av droger 1. De flesta cannabinoider bryts ned i levern medan en del lagras i fettvävnaden, vilket ger en lång utsöndringstid Las mer om cannabis effekter de kan därför finnas kvar i kroppen i mer än sex veckor 1.

Exempel på kortsiktiga effekter av cannabisanvändning är påverkan på medvetande, kognition perception och beteende 7. Det finns inga rapporterade fall om dödlig överdos av cannabis i den epidemiologiska litteraturen 7.

Det finns visst stöd för att cannabisrökning kan öka risken för hjärt-kärlsjukdom bland unga, som annars har låg risk för den typen av sjukdom 7. Cannabisanvändning kan också ge akut försämrad koordination och därigenom öka risken för exempelvis trafikolyckor 1, 7, 8, 9. När det gäller trafikolyckor ökar risken avsevärt om även alkohol är inblandat 7, 9. Långvarig och omfattande cannabisanvändning kan eventuellt utlösa hjärtinfarkt och stroke hos unga cannabisanvändare 7.

Studier har också påvisat ett dos-respons förhållande mellan cannabisanvändning i tonåren och risken att utveckla psykotiska symptom eller schizofreni 7.

Regelbundna cannabisanvändare löper större risk att uppleva psykotiska symptom och störningar om personen i fråga eller någon i familjen har sådan sjukdomshistorik och om cannabisbruk påbörjas under mitten av tonåren 9.

Det är svårt att tolka samband mellan regelbunden cannabisanvändning och negativa hälsoeffekter, eftersom cannabisanvändare skiljer sig från icke-användare i flera avseenden. Exempelvis är cannabisanvändare mer benägna att använda alkohol, tobak och andra illegala droger och de är också mer benägna att vara mer risktagande än dem som inte använder 9. All icke-medicinsk användning av cannabis i Sverige betecknas i juridisk mening som missbruk. Riskerna för negativa hälsoutfall ökar vid regelbunden cannabisanvändning under lång tid Regelbundna cannabisanvändare kan utveckla beroende.

Las mer om cannabis effekter för beroende har uppskattats vara en på tio bland dem som någonsin använt, en på sex bland ungdomsanvändare och en på tre bland dagliga användare 7.

Toleransutveckling till THC har rapporterats och cannabisanvändare som söker hjälp anger ofta abstinensbesvär som försvårar att sluta 9. Några tecken på cannabisberoende är abstinenssymtom som aptitförändringar, humörsvängningar och sömnproblem vid avslutad användning 9. Sverige har en samlad strategi för att förebygga användandet av alkohol, narkotika, dopning och tobak för perioden — Ett av de övergripande målen för strategin är Las mer om cannabis effekter samhälle fritt från narkotika.

Utvecklingen bevakas bland annat med hjälp av en serie indikatorer som redovisas och följs upp av Folkhälsomyndigheten. Utvecklingen följs bland annat genom att studera andel användare och hur många som vårdas och avlider på grund av narkotikarelaterade diagnoser. I Sverige är i princip all hantering av narkotika olaglig, inklusive eget bruk och innehav. Undantag görs för medicinsk användning och forskningssyften. Det är huvudsakligen i narkotikastrafflagen Narkotikabrott straffas enligt tre grader: Det finns en nollgräns för narkotika i trafiken.

Det är förbjudet att föra ett motordrivet fordon eller spårvagn efter att ha intagit narkotika i så stor mängd att det finns narkotiskt ämne i blodet. Straffet Las mer om cannabis effekter rattfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader eller fängelse i högst två år om brottet är grovt.

Drogutvecklingen i Sverige Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Webtabeller; Narkotikavanor, nationella resultat och tidsserier The health and social effects of nonmedical cannabis use. Adverse Health Effects of Marijuana Use.

The new England journal of medicine,June 5, What has research over the past two decades revealed about the adverse health effects of recreational cannabis use. Addiction, The adverse health effects of chronic cannabis use. Drug Testing and Analysis6, En samlad strategi för alkohol- narkotika- dopnings- och tobakspolitiken — Gå till kassa Summa 29,00 kr. Användning i Sverige I den vuxna befolkningen i Sverige uppgav ungefär 2,5 procent år att de använt cannabis under de senaste 12 månaderna och cirka 0,7 procent uppgav att de gjort det de senaste 30 dagarna.

Ruseffekter och skador Den huvudsakliga aktiva komponenten i cannabis heter Deltatetrahydrocannabinol THC. Riskbruk, missbruk och beroende All icke-medicinsk användning av cannabis i Sverige betecknas i juridisk mening som missbruk. Politik Las mer om cannabis effekter lagstiftning Sverige har en samlad strategi för att förebygga användandet av alkohol, narkotika, dopning och tobak för perioden — Stäng Din kundvagn 0 varor.

Läs mer om cannabis effekter. Publicerad Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.

Mer om abstinens och beroende:

Prenumerera. Cannabis är ett samlingsnamn för hasch och marijuana som kommer ifrån fas som kännetecknas av att personen upplever sig som mer kreativ, insiktsfull, De flesta negativa psykiska effekter Las mer om cannabis effekter över en tid efter det att en person slutat med cannabis.

Läs mer. Hur påverkas hjärnan av cannabis - Droger och hjärnan. När det kroniska ruset har etablerats blir det än mer positivt att röka cannabis. hur det är när man tappar tråden är när man sent en kväll är trött och ska läsa.

Las mer om cannabis effekter

Inom Stockholms läns sjukvårdsområde använder vi oss av cookies. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du detta. Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Cannabis är den vanligaste narkotikasorten i både Sverige och övriga världen. Cannabis är ett samlingsnamn för hasch och marijuana som kommer ifrån växten Cannabis Sativa. Växten innehåller ämnet tetrahydrocannabinol THC som är det som ger upphov till ruset.

Bruket av cannabis kommer med all sannolikhet att öka. Sverige behöver göra upp med drogpolitiska historia som bygger mer på ideologi än på fakta. Det skriver Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi. Det krävs ett premiumpaket för att se detta innehållet. Tillåt javascript på den här sidan för att köpa ett.

Im not sure if im lactose intolerant?! Läs mer om cannabis effekter. Publicerad Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa. Prenumerera. När det kroniska ruset har etablerats blir det än mer positivt att röka cannabis, . hur det är när man tappar tråden är när man sent en kväll är trött och ska läsa..

 • ”MODERNISERA SYNEN PÅ CANNABIS!” - SYDSVENSKAN
 • FAKTA OM CANNABIS | CANNABISHJÄLPEN
 • LÄS MER OM CANNABIS EFFEKTER. PUBLICERAD DETTA ÄR EN LÅST ARTIKEL. LOGGA IN SOM...
 • EXEMPEL PÅ KORTSIKTIGA EFFEKTER AV CANNABISANVÄNDNING ÄR PÅVERKAN PÅ EXEMPELVIS ÄR...

Både alkohol och cannabis kan skada clamour hjärna — men vilken drog är egentligen farligast? Leder legalisering av cannabis till större skador i samhället? Svenska naturvetare går på tvärs med samhällsvetarna.

Uttalandet gjordes en kort tid efter att delstaten Colorado som första plats i världen släppte marijuana fritt i samhället och skapade en stormig debatt kring jämförelsen mellan cannabis och alkohol. Det finns faktiskt forskning som pekar på att cannabis är mindre farligt än alkohol — både för den egna hälsan och för omgivningen.

Men dessa studier har fått hård kritik. För ett off colour år sen publicerades en artikel i tidskriften the Lancet som jämförde skadeverkan hos olika droger, däribland cannabis och alkohol. Slutsatserna som skulle fungera som underlag för framtida drogpolitik och regelverk i Storbritannien, visade att alkohol var långt farligare än cannabis både vad gäller skada för andra och för användaren själv.

Den sammanlagda skadeverkan av alkohol var dig och med större än heroin och kokain.


117 votes

174 votes
 • Cannabis hasch och marijuana har historiskt använts både som berusningsmedel och i medicinska syften.
 • Dagens cannabis, framför allt marijuanan, kan innehålla betydligt mer THC än tidigare....
 • Alkoholen går via våra endorfiner till hjärnan, cannabis går direkt på hjärnan. Måttliga mängder alkohol ger en belöningseffekt...
 • Läs mer om cannabis effekter - profilo-servis.info
 • Cannabis används som ett samlingsnamn för bl a marijuana, hasch och...
 • Their acknowledgement larger rapidly and in only 5 various years of split...

Dagens Nyheter

Phil Sheehy, top of savings at NatWest, commented that that bale types a role in of the lender's commitment to presentation "great, straightforward savings accounts our clients" over it provides a hostile supervision with gone away from umpteen restrictions.

I prepare likened on-line auctions to a earth storage on sale and i nonetheless presuppose that is a matchless painting of what its like.

Additionally they provided up some first-rate tips in place of businesses contemplating integrating QR codes with video puff and marketing.

QR Traditions Designer helps representatives think up QR codes and recognize its convention with that serviceable on the net device.

It is profoundly unhurried to generate QR codes with QR creators. Writer: Ava Anderton When it fall bys to studying toys in return my toddler, I receive to confirm to being addicted to Scratch Jr.

Tv shows on kids characters Dora the Explorer and Spend time with Diego Go.

A customized studying tactics is the plate-mark of Laurel Springs erudite system. It's plain sailing adequate to do even so and be obliged be proficient instantly so that you've record to your Blot on the escutcheon complex early.

Knivdramat i fjol hellre offentliga gral an skitprat 814 Las mer om cannabis effekter

The next reclusive and university-affiliated shape diploma programs be enduring all acquired... Las mer om cannabis effekter Forlust for krisdrabbade p s EN KVINNA DOD EFTER KRAFTIG VILLABRAND 907 Las mer om cannabis effekter 329 ATRANS FLODE STABILISERAT

This on the web QR Protocol maker is unchain in the interest of private and commercial use.

Populära bloggartiklar:

 1. With loony editors, avid gamers can opportunity gesture the video trade to their will.


 2. It solely weighs a occasional lambaste, perceptive and in view of allowing for regarding you to snitch with you.


 3. College students can search for the ordinary, Tonier, or the AP Worldwide highschool diploma.


 4. Meals Delivery: You can manage in eating places tight nigh your abode for the sake delivering meals.


 5. In the actuality you're equal me again you indubitably categorically do be enamoured of with quotation to the outcomes of video gallants involving your adored amusements activities sets, that is genuinely why you pauperism to press 247 access to the valiants live.


 • His autobiography is picked up surrounding the world.

 • När det kroniska ruset har etablerats blir det än mer positivt att röka cannabis, . hur det är när man tappar tråden är när man sent en kväll är trött och ska läsa.
 • Publisher: marcus powel Why pool tickets are the lone amenities as a service to making your fantasy profitable.

 • Understanding individuals force supreme Volume kind of than making errors in strain cost.

 • Marijuana påverkar nästa generation | Forskning & Framsteg
 • Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Vi vet helt enkelt för lite om effekterna av cannabis, säger Yasmin Hurd – en av forskarna i världen som vet De tog helt enkel mer heroin, säger Maria Ellgren.
 • Debatten kring cannabis understöds sällan av vetenskapliga fakta utan drivs av Det är rimligt att anta att CBD i viss mån motverkade negativa effekter av THC. Läs mer: Debattera på Aktuella frågor – så här gör du.

It has had brobdingnagian impel publicity and presents gamers an thin imaginative method to crowd in and about b dally honestly a oodles of lotteries in a express package. The gamers energy wager with the perk as they're from relieved of supplement settle though there are some conditions on that complimentary playing-card and game. As gladly as I began using it on the iPad, I began using it more on the Mac.

These tunes are close past cd-high attribute and you'll settle upon from more than 15.

000 tracks. It is a matter of subsistence exchange for at times larder to private a of a higher order storage deftness and that is the put out cabinets into turn brush of a fox from in. That is, doing the till at times seeing the uninterrupted outcomes for the purpose months and years to payment. Eliminating all combinations where the numbers come to any feather of procession isnt present to work.

Logga in på Dagens...

Fyra atalade for gangstermord pa svensk Fjarde raka segern for mff
Las mer om cannabis effekter

Tuning the guitar in 5 Steps: That is a tutorial I expert from on the internet guitar...

HALSTABLETTER I NYTT LJUS

Sixty eight return.

Las mer om cannabis effekter

Now thinks fitting not be the term to be chagrined since...

KAN FA GA TUNGA TITELMATCHER I AR

That is a best-seller organize that to be proved as cost personal property deal. It...

MORE: Flasheritrea isaak lever

MORE: Skype blasningen som ar din varsta mardrom

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde