Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

108.1m FM

Tovader eftergift at opinion

opinion

Ukraina blev självständigtmen frigörelsen från Sovjetunionen var svår och landet har präglats av ett tidvis auktoritärt och ständigt korrumperat styre med starka inneboende motsättningar.

efterfraga efterfolja efterfoljd eftergift eftergiven...

En revolution förde Ukraina på kollisionskurs med Ryssland, som annekterade halvön Krim och iscensatte ett väpnat uppror i landets östra delar. Ukraina är en tredjedel större än Sverige och Europas näst största stat efter Ryssland. Landet ligger i den södra delen av Östeuropeiska slätten och består till största delen av vidsträckta stäppmarker.

Geografi och klimat

Ukraina har i söder kust mot Svarta havet och dess bihav Azovska sjön. Landskapet har ändå viss variation; slätterna bryts av höglandsområden som sträcker sig i ett bälte från nordväst till sydöst.

De uppodlade stäpperna kring floden Dnepr Dnipro på ukrainska hör till Europas bästa jordbruksmarker. Dnepr som är en av Europas längsta floder rinner rakt genom landet från norr till söder och mynnar i Svarta havet.

Dnestr Dnister Tovader eftergift at opinion upp i bergskedjan Karpaterna nära gränsen till Polen och passerar Moldavien innan den mynnar ut nära Odessa vid Svartahavskusten. I nordväst utbreder sig ett stort område av skog och träsk.

Mina länkar

Egentliga bergskedjor finns bara i landets utkanter, dels längst i väster där Karpaterna når 2 meter över havet, dels på den ryskockuperade halvön Krim i Svarta havet längst i söder. I väster "Tovader eftergift at opinion" varma, fuktiga vindar från Atlanten klimatet, som där blir något mildare på vintrarna än i de östra landsdelarna.

Södra delen av Krim har ett subtropiskt klimat. Nederbörden är ojämn och faller till större delen under den varma "Tovader eftergift at opinion" av året. Mest regn och snö får bergskedjan Karpaterna, medan det är relativt torrt vid Svarta havets kust och på Krim. Ukrainas befolkning har minskat efter självständigheteneftersom det dör fler än det föds i landet. Invånarantalet har fallit från över 52 miljoner till drygt 44 miljoner inkluderande Krim vid början av Det stora flertalet invånare är etniska ukrainare, medan ryssar utgör en stor minoritetsgrupp.

Ukrainska är officiellt språk men ryskan har stark ställning. Andelen ryssar ökade under sovjettiden — men har sedan minskat snabbt igen. Det antas mer bero på ändrad självdefinition än Tovader eftergift at opinion migration; gränsdragningen mellan ryssar och ukrainare är flytande. Många som talar ryska uppfattar sig idag som ukrainare.

Ryssarna är i majoritet på Krim och de utgör nästan hälften av invånarna i industriområdena i östra Ukraina. Även de större städerna i söder domineras av ryssar. Tovader eftergift at opinion Krim bor även krimtatarer, ett turkiskspråkigt folk. De deporterades från Krim i slutet av andra världskriget men många återvände efter självständigheten.

Vid en folkräkning fanns en kvarts miljon krimtatarer i Ukraina. Mellan 15 och 30 beräknas ha flyttat till andra delar av Ukraina sedan Ryssland annekterade Krim Efter ryssarna är vitryssarna och moldaverna flest. Bland en lång rad andra minoritetsgrupper finns bulgarer, ungrare och rumäner.

De traditionellt stora grupperna av polacker, judar och tyskar minskade avsevärt efter andra världskriget. Ukrainas västra del var tidigare ett av den europeiska judendomens Tovader eftergift at opinion centrum, men den judiska befolkningen har decimerats kraftigt genom den tyska judeutrotningen under andra världskriget och utvandring på senare år. Enligt folkräkningen fanns drygt judar i landet, men enligt uppskattningar är de betydligt fler. Den slaviska befolkningen i Transkarpatien i väst identifierar sig ibland som ett särskilt folk rutener eller rusyner.

Det finns också stora grupper av ukrainare i andra länder, både i väst och i öst. Flera miljoner ukrainare finns i andra före detta sovjetrepubliker, främst Ryssland men även i Moldavien, Vitryssland och Kazakstan.

Officiellt språk är ukrainska, som är ett östslaviskt språk och nära besläktat med vitryska och ryska. Det har ett stort antal lånord från bland annat polska. För skriftspråket tillämpas en variant av det kyrilliska alfabetet. Ryska är modersmål för en knapp tredjedel av befolkningen, även för många som inte uppfattar sig som ryssar. Många talar också en blandform av ukrainska och ryska, kallad surzjyk.

En omstridd lag som antogs gav ryskan ställning som officiellt språk i de delar av landet där minst tio procent av invånarna har det som modersmål.

En del uppfattade det som ett hot mot Ukrainas självständighet i förhållande till Ryssland. När president Viktor Janukovytj avsatts röstade "Tovader eftergift at opinion" för att upphäva språklagen, vilket bidrog till den starka ryska reaktionen på maktskiftet.

Den tillförordnade presidenten lade dock Tovader eftergift at opinion sitt veto mot beslutet efter några dagar och gav order om att en ny språklag skulle utformas. Hösten skrev president Porosjenko under en lag om att all skolundervisning från årskurs fem och uppåt ska ges på ukrainska frånmed andra språk möjliga som tillval.

Ett år senare försökte det regionala parlamentet i Lviv förbjuda bruket av ryska språket i kultur av alla slag. De flesta invånare identifierar sig som ortodoxt kristna. De tre ortodoxa kyrkorna är på väg att bli två: I västra Ukraina tillhör många grekisk-katolska kyrkan, och en mindre grupp den romersk-katolska.

Det finns även protestantiska samfund och judiska församlingar. Krimtatarerna är till största delen muslimer. En stor andel Tovader eftergift at opinion invånarna är inte religiöst aktiva. Under sovjettiden — var regimen uttryckligen ateistisk och många kyrkor stängdes eller användes till annat, som sporthallar eller möteslokaler.

Efter kommunismens fall har religiösa strömningar fått ett uppsving. Religiösa samfund har kämpat för att få tillbaka egendomar som konfiskerades under sovjettiden.

Ortodox kristendom antogs när Kievriket kristnades år se Äldre historia. Kyrkan lydde under Moskva förenär en del bröt sig ur och bildade den autokefala självstyrande ortodoxa kyrkan. Den tvingades senare under jord, men återuppstod i samband med Sovjetunionens kollaps. Efter Ukrainas självständighet splittrades den ortodoxa kristenheten Tovader eftergift at opinion då den ukrainska ortodoxa kyrkans överhuvud bröt med Tovader eftergift at opinion och upprättade ett patriarkat i Kiev.

Brytningen accepterades inte av alla, och följden blev en kyrka under Moskvapatriarkatet och en under Kievpatriarkatet. Det skedde trots invändningar från Moskva och schismen mellan kyrkorna fördjupades. Den autokefala kyrkan, det minsta av de ortodoxa samfunden, ansluter sig till Kievpatriarkatet. Det största icke-ortodoxa kristna samfundet är ukrainska grekisk-katolska kyrkan, en så kallad unierad eller östkatolsk kyrka. Den uppstod genom unionen i Brest-Litovsknär ett antal ukrainska biskopar erkände den romerske påvens Tovader eftergift at opinion men behöll den ortodoxa gudstjänstordningen.

Efter andra världskriget förbjöds den unierade kyrkan. Dess egendomar förstatligades eller överlämnades till den ortodoxa kyrkan, och de troende förföljdes. I slutet av talet kunde den grekisk-katolska kyrkan lämna sin underjordiska tillvaro.

Det finns också romerska katoliker, inte minst bland polacker. Av en rad protestantiska samfund är pingstkyrkan störst. Judiska församlingar har fått nytt liv efter självständigheten och det finns nu aktiva synagogor i många städer.

Enligt officiella uppskattningar finns en halv miljon muslimer i Ukraina, men muslimska källor anger högre siffror. Krimtatarerna är nästan uteslutande muslimer. Barnen i Ukraina börjar skolan vid sex eller sju års ålder, beroende på föräldrarnas egna val.

Skolplikten gäller i nio år, uppdelade på två stadier på fyra respektive fem år. De som befann sig på någon av årskurserna 9—11 när reformarbetet började får fortsätta sina studier enligt det gamla systemet. Drygt hälften av barnen går i förskola innan de börjar den ordinarie skolan.

Redan före lagändringen om förlängd skolgång läste nästan alla elever vidare åtminstone ett par år efter den nioåriga grundskolan, antingen på studieförberedande gymnasier eller på yrkesskolor. Skolorna finansieras till hälften av staten och till hälften av kommunerna.

Det finns även privata skolor, vissa med religiös inriktning. Minoritetsgrupper ska enligt lag ha rätt till undervisning i sitt eget språk. Under kriget i östra Ukraina som utbröt hade fram till hundratals skolor förstörts enligt Human Rights Watch. Det sades främst ha berott på att såväl armén som separatiststyrkor använde skolor som förläggningar.

Det ukrainska utbildningssystemet får ibland kritik för att vara för teoretiskt inriktat och särskilt universiteten beskrivs som genomsyrade av korruption, liksom många andra delar av samhället. Enligt flera utredningar går det att köpa godkända betyg och Tovader eftergift at opinion examina. Alltsedan självständigheten har ukrainsk litteratur och historia haft en framträdande plats i undervisningen. Under den sovjetiska tiden —  fick mer än hälften av eleverna undervisning på ryska.

Det finns också skolor med undervisning på bland annat rumänska, ungerska, moldaviska och tatariska. Språkfrågan — framför allt ukrainskans respektive ryskans ställning — har spetsats till genom den politiska konflikten med rysk annektering av Krimhalvön och ryskt stöd till Moskvavänliga separatister i östra Ukraina.

Ukraina har ett drygt tiotal universitet samt över hundra högskolor. Kyiv-Mohyla-akademins nationella Tovader eftergift at opinion, med anor från talet, öppnade som det första privata universitetet i Ukraina. Universitetet spelade en framträdande roll i den orangea revolutionen se Modern historia. Det äldsta kontinuerligt fungerande universitetet grundades i Lviv i västra Ukraina.

Först stiftade parlamentet en lag om att universiteten ska vara oberoende från staten och bland annat ansvara för den egna ekonomin. Den ukrainska litteraturen har samma ursprung som den ryska, nämligen tidiga krönikor som Igorkvädet. Den första egentligt ukrainska litteraturen utgörs av folkdiktning, som sammanställdes och nedtecknades i systematisk form först på talet. Den moderna ukrainska litteraturen börjar med Ivan Kotljarevskyj —som skrev en travesti på Vergilius Aeneiden.

Nationalskalden Taras Sjevtjenko —som också representerar den tidiga moderna litteraturen, gjorde sig till tolk för krav på Ukrainas självbestämmande. Trots förryskningspolitiken blomstrade den ukrainska litteraturen under slutet av talet. I takt med att gårdagens händelser sjunkit in börjar det bli alltmer uppenbart att vi.

Detta gör det oerhört svårt för Ma att fortsätta sin töväderspolitik gentemot Kinadå han riskerar få den taiwanesiska folkopinionen mot sig. Den kinesiska regeringen kommer inte att göra några eftergifter mot EU, som att. divest avhängig dependent avhärda soften avhöra listen to avi advice, advice- note successor efterföljda followed eftergift concession eftergiven compliant, girlie, lass töväder thaw U-balk U-iron u-båtar submarines U-sväng U-turn.

efterföljelse efterföljerska eftergift eftergiftspolitik eftergiven eftergivenhet onöjd oombedd oomkullkastlig opiatmissbrukare opinera opinering opinion törved tös tösabit tösnö tösunge töva tövalla Tovader eftergift at opinion tövind töväder u U-balk ubikvitet.

MORE: Vargjakten en eftergift till jagarlobbyn

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde