Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

145.2m FM

Svante oberg ny chef for ki

opinion

Nu utreds medlarnas roll återigen. Resultatet kan bli en medlare med Svante oberg ny chef for ki makt, till exempel att uppskjuta konfliktåtgärder. Förra året misslyckades den av regeringen tillsatta arbetsrättskommissionen — bestående av representanter för arbetsmarknadens parter och ledd av Svante oberg ny chef for ki Teliachefen Tony Hagström — med att lägga något förslag om förändringar av arbetsrätten. I slutet av maj fick arbetsmarknadens parter därför ett nytt uppdrag av biträdande arbetsmarknadsminister Ulrica Messing: Resultatet av de förslag och yttranden som lämnades in är en ny utredning, ledd av Svante Öberg, tidigare sekreterare i finansdepartementet och nu chef för statliga Konjunkturinstitutet.

Svante Öberg ska i första hand fundera över om ökad makt ska ges till förlikningsmannainstitutet det vill säga medlarna. Han ska även komma med förslag på en förbättrad lönestatistik samt undersöka möjligheterna till en bättre samordning av avtalen i dag gäller avtalen under olika långa perioder och har skilda sista dagar. Det är femte gången sedan som medlingen utreds. De tre första kom på och talen och deras förslag ledde inte till några förändringar av gällande regler. En arbetsrättskommitté blev klarkonflikutredningen kom med två betänkanden i mitten på talet och den så kallade Seregardska utredningen efter utredaren Ingvar Seregard.

Utredning nummer fyra var löneförhandlingsutredningen som föreslog en riksmedlare med större befogenheter. Han skulle bland annat kunna skjuta upp varslade stridsåtgärder en vecka. Förslagen genomfördes dock inte den gången heller.

Nu är det alltså dags igen, men Svante Öberg har knappast något lättare uppdrag än tidigare utredare. Det finns, precis som i arbetsrättskommissionens arbete förra året, klara motsättningar mellan arbetsmarknadens parter. Dessutom finns hos flera intressenter motstånd mot skrivningarna i Ulrica Messings direktiv och därmed misstänksamhet mot hennes syfte med utredningen.

Heliga principer Svante Öbergs uppgift berör ett par närmast heliga principer på den svenska arbetsmarknaden: I några av de yttranden om lönebildningen som kom till Ulrica Messing i mars och i de direktiv som Svante Öberg fått finns tankar på införandet av en medlare som ska kunna gå in och skjuta upp konfliktåtgärder och att tvinga parterna att kalla in medlare.

Av och till har det också förts fram önskemål om en organisation av dansk eller norsk modell; där statsmakterna kan gå in och förbjuda konfliktåtgärder och där en riksmedlare kan besluta om hur uppgörelsen ska se ut.

Svenska arbetsgivareföreningen, Saf, säger till exempel i sitt yttrande att medlaren måste få ökade befogenheter och att sympatiåtgärder måste förbjudas.

Väx som chef i det...

Landstingsförbundet och Kommunförbundet vill ha ett tvång på medling, att medlaren ska få rätt att skjuta upp varslade stridsåtgärder och att varseltiderna ska förlängas i dag är de en vecka.

Löntagarorganisationerna betonar samtliga att regering och riksdag inte ska lägga sig i löneförhandlingarna — dessa är en fråga enbart för arbetsmarknadens parter.

Succén fortsätter!

Samtidigt kan LO ändå tänka sig medlare med större befogenheter och föreslår att detta ska utredas, ett förslag som regeringen alltså har följt. Det som nu händer är att Svante Öberg genomför sin utredning. Enligt regeringens direktiv ska den vara helt klar senast den 30 novemberdet vill säga efter nästa riksdagsval i september När det gäller medlarnas roll och befogenheter sägs att förslag ska  komma snarast möjligt.

Vilken röntgenteknik är bäst för kvinnan, ger mest tillförlitligt resultat och lägst strålning för fostret? Röntgensjuksköterskan Erika Phexell forskar på olika sätt att göra bäckenmätningar. Sahlgrenska lägger ner sin tillnyktringsenhet. I fortsättningen är det akuten eller polisens fyllecell som gäller för de som är fulla eller narkotikapåverkade och behöver tas om hand. När psykiatrisjuksköterskan Jenny Borgesand fick beskedet sade hon upp sig i protest.

Akuten på lasarettet i Enköping har stängts sedan man fått "Svante oberg ny chef for ki" ett misstänkt fall av ebolasmitta. Patienten är isolerad och personal som träffat patienten har tagits om hand. Nu ifrågasätts sambandet mellan antidepressiv medicin och ökad fallrisk som setts i tidigare studier. En ny svensk studie visar nämligen att det inte är medicinerna i sig som ökar fallrisken utan den bakomliggande sjukdomen. Vårdförbundet och Region Halland har kommit överens om en ny arbetstidsmodell där barnmorskorna jobbar mindre under höst, vinter och vår mot att de jobbar mer på sommaren.

Från årsskiftet har vårdgarantin skärpts. Nu har alla patienter rätt att få en första medicinsk bedömning inom tre dagar. Den behöver inte längre alltid göras av en läkare, utan av en person med legitimation inom vården — som en sjuksköterska. Den gamla beteckningen landsting finns inte längre kvar i någon del av Sverige. Vid årsskiftet omvandlades de sista sju landstingen till regioner.

På hemsidan KomHIT flykting kan vårdpersonal gratis ladda ner enkla verktyg för att kunna  kommunicera med personer som inte pratar svenska.

Här går det också att göra egna bildstöd som passar den specifika verksamheten. Sjuksköterskan Ingela Jakobsson har varit med och tagit fram några av de olika bildstöd som finns idag. Att alla sjuksköterskor på iva i Torsby sade upp sig i protest blev Vårdfokus mest lästa artikel på webben under På andra plats hamnade artikeln om att Vårdförbundet kräver 10  kronor mer i månaden.

Se hela Svante oberg ny chef for ki här! Risken för förväxling är stor när patienterna hela tiden får nya namn på sina läkemedelsförpackningar. Använd i stället ett entydigt substansnamn för läkemedel som får bytas ut mot varandra på apotek. Det föreslår Vårdförbundet tillsammans med företrädare för läkare, apotekare med flera.

Vårdförbundets kongress beslutade i somras att höja medlemsavgiften med 30 kronor i månaden. Det är fyra år sedan avgiften höjdes senast. Sjukhusläkarföreningen på Sahlgrenska kräver Svante oberg ny chef for ki politikerna löser de stora problemen med brist på vårdplatser — och nyckeln är att skapa en arbetsmiljö som gör att sjuksköterskorna vill stanna.

Det skriver överläkare Jan Brun i en debattartikel i dag. Tofflor som både förebygger fall och värmer äldres frusna fötter vann stipendiet Queen Silvia Nursing Award på 50  kronor. Bakom idén står Sara Nyström som studerar till sjuksköterska vid Linköpings universitet.

Karensdagen har slagit hårt mot de som råkat bli sjuka när de haft ett långt arbetspass på obekväm arbetstid.

Nu ersätts karensdagen av ett karensavdrag på 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning. Ska bemanningskrisen i vården kunna lösas måste de erfarna få upp sina löner — Svante oberg ny chef for ki. I sitt yrkande inför nästa års avtalsförhandlingar kräver Vårdförbundet 10 kronor mer i månaden till "särskilt yrkesskickliga" i alla yrkesgrupper.

"Svante oberg ny chef for ki" har frågat några medlemmar i Vårdförbundet vad de tycker om de avtalskrav som presenterades i dag. De gör tummen upp för ökad lönespridning — men det finns en viss oro för hur man ska kunna bedöma vem som är "särskilt yrkesskicklig". Förhandlingschefen på Sveriges kommuner och landsting, SKL, vill inte kommentera "10 kronors frågan", men är nöjd med att fack och arbetsgivare är överens om att kompetensförsörjningen är vårdens största utmaning.

När svenskarna på julafton slår sig ned i soffan för att se Kalle och hans vänner på TV minskar plötsligt antalet nödsamtal till kraftigt. Som mest har de minskat med en fjärdedel. Men de senaste åren har effekten avtagit. Statens medicinsk-etiska råd vill att regeringen tillsätter en oberoende granskning av de medicinska åldersbedömningar som görs på unga människor som söker asyl i Sverige.

Som första sjukhus i Sverige har Akademiska sjukhuset i Uppsala installerat en robot för beredning av cytostatika.

Orsaker till den starka produktivitetsutvecklingen

Det ska förhoppningsvis gynna både patientsäkerheten och arbetsmiljön. En sjuksköterska kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg för att inte ha undersökt och följt upp en kvinna på ett äldreboende som senare fick föras med ambulans till akuten.

Att arbetsbelastningen var mycket hög påverkar inte myndighetens bedömning. Utredaren Kenth Nauclér vill att utbildningarna ska anpassas till vårdens behov. Vårdförbundet befarar att förslaget urholkar specialistsjuksköterskans professionsutveckling.

"Erkänt stor kompetens och kapacitet"

Regeringens utredare anser inte att en specialistexamen för röntgensjuksköterskor ska införas i högskolan. Vårdförbundet och Svensk förening för röntgensjuksköterskor är missnöjda. Sverige har tagit ett nytt steg för att införa avancerade kliniska specialistsjuksköterskor, Svante oberg ny chef for ki regeringens utredning.

Några finns redan på Övertorneås hälsocentral. På 20 år har antalet specialistsjuksköterskor inom kirurgi och medicin minskat med två tredjedelar. Men många kommer att vilja stanna i Vårdförbundet, tror Sineva Ribeiro. Vare sig det gäller chefer eller försäkringskassan ser sig Cecilia Levin som patientens guide genom sjukskrivningen. Hon är nybliven rehabkoordinator. Årets vårdchef vågar utmana och drivs av lusten att utveckla — gärna genom att se möjligheterna i det lilla. Röntgensjuksköterskan Erika Phexell forskar på olika metoder.

Studenter behöver bli en i teamet och själva få svara på hur de lär sig bäst. Det säger Årets studenthandledare, sjuksköterskan Charlotte Olsson. Vi använder kakor cookies på webbplatsen. Läs mer om kakor på Vårdfokus. Vårdfokus ges ut av Vårdförbundet. Tidningen Vårdfokus har en självständig ställning. Kontakta oss Prenumerera Lediga jobb Nyhetsbrev.

Vårdfokus nr 6, Klicka här för att komma till Vårdfokus Facebooksida. Du kanske också vill läsa.

direktören Svante Öberg som särskild...

Hon söker bästa sättet att mäta gravidas bäcken. Ökad chans till lyckad IVF med ägg. Sjuksköterskor slutar efter besked om nedläggning Sahlgrenska lägger ner sin tillnyktringsenhet.

Misstänkt ebolafall — akutmottagning stängd Akuten på lasarettet i Enköping har stängts sedan man fått in ett misstänkt fall av ebolasmitta. Inte medicinerna som ökar fallrisken vid depression Nu ifrågasätts sambandet mellan antidepressiv medicin Svante oberg ny chef for ki ökad fallrisk som setts i tidigare studier.

Nytt avtal ger barnmorskor kortare arbetstid Vårdförbundet och Region Halland har kommit överens om en ny arbetstidsmodell där barnmorskorna jobbar mindre under höst, vinter och vår mot att de jobbar mer på sommaren. Beskrivningen gäller Konjunkturinstitutet, KI och chefen Ingemar Hansson som tar allt mer Det publika började under Svante Öbergs tid och vi har fortsatt på den vägen.

I debatten om "jobless growth" (tillväxt utan nya jobb) skyller vissa på. direktören Svante Öberg som särskild utredare. Som utredningens . Riksdagskommittén skall bl.a.

göra en allmän utvärdering av den nya budgetprocessen. c) Svante Öberg informerade om inkomna remisser. d) Svante k) Per Håkansson, stabsavdelningen, informerade om riksdagsstyrelsens.

MORE: Systemchef surnar till 2

MORE: Moderna chefer kan inte stava

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde