Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

106.7m FM

Jorden runt iran 1998 03 03

opinion

Irans statsskick är republik och enhetsstat och författningen säger att statschefen skall vara en religiös ledare. Majoriteten av iranierna är shiamuslimer och islams lagar, shariautgör grunden för den iranska lagstiftningen och Jorden runt iran 1998 03 03 religiösa domstolarna. Landets statschef och religiösa ledare är sedan ayatolla Ali Khamenei. Landet brukar placeras i olika geografiska delområden beroende på sammanhang geografiskt, kulturellt, ekonomiskt, statistiskt och liknande såsom omväxlande Främre orienten[ 8 ]MellanösternSydasien[ 9 ] Sydvästasienoch Västasien.

Innan var landet känt för västvärlden som Persien efter den viktiga regionen Pars eller Fars. Både Iran och Persien används omväxlande i kulturella sammanhang medan Iran är det namn som används officiellt i politiska sammanhang. Iran har en folkmängd på drygt 82 miljoner människor och är det nittonde största landet i världen till ytan med 1 km². Iran är ett land av geostrategisk betydelse på grund av sitt läge i Mellanöstern och centrala Eurasien.

Iran gränsar till ArmenienAzerbajdzjan och Turkmenistan i norr. Landet har även en kuststräcka utmed världens största insjö, Kaspiska havet. Kazakstan och Ryssland är därigenom även Irans grannstater i norr. Iran gränsar till Afghanistan och Pakistan i öster, Persiska viken och Omanbukten i söder, Irak i väster och Turkiet i nordväst. Teheran är Irans huvudstad och största stad samt centrum för landets industriella, kommersiella, finansiella och kulturella liv. Iran är en regional stormakt och har en viktig ställning i den internationella energisäkerheten och världsekonomin som ett resultat av landets stora reserver av petroleum och naturgas.

Iran är hemvist för en av världens äldsta kontinuerliga civilisationer. Den första iranska dynastin bildades f. De iranska mederna enade Iran under ett imperium f.

Landet upplevde en glansperiod under det persiska akemeniderriket då Iran var världens ledande stormakt. De efterträddes av det hellenska seleukiderriket och två efterföljande iranska imperier, partherna och sasaniderna som åter gjorde Iran till en stormakt i Jorden runt iran 1998 03 03. Under sasaniderna blomstrade musik, konst och astronomi och läkarvetenskap i städerna Bishapur och Gundishapur och kung Khusrov I förblev en modell fr det goda styret ända fram till modern tid.

På talets mitt skedde den arabiska invasionen och under medeltiden utvidgade iranska dynastier och imperier det persiska språket och kulturen över hela det iranska höglandet.

Motion 1998/99:U626 av Mariann Ytterberg...

Tidiga iranska dynastier som på nytt hävdade Irans självständighet innefattar tahiridernasaffaridernasamaniderna och buyiderna. Grunderna till den moderna nationalstaten Iran lades under safaviderna. Blomstringen av persisk litteraturfilosofimedicinastronomimatematik och konst blev viktiga inslag i den medeltida iranska civilisationen. Den utvecklingen började under saffaridernas och samanidernas tid. Den iranska identiteten fortsatte att existera trots utländskt styre under de följande århundradena och den persiska kulturen gav avtryck på de turkiska ghaznaviderna och seldjukerna samt på de mongoliska ilkhanerna och tatariska timuriderna.

En vändpunkt i Irans historia var uppkomsten Jorden runt iran 1998 03 03 den safavidiska dynastin — som införde tolvorna islam som officiell religion i sitt imperium. Den konstitutionella revolutionen etablerade Mellanösterns första moderna konstitution och parlament år som en del av konstitutionell monarki.

Iran genomgick en omfattande industrialisering under Pahlavidynastin som skapade det moderna Iran. Landet blev officiellt en islamisk republik den 1 april efter den iranska revolutionen ledd av ayatollah Ruhollah Khomeini.

Det politiska systemet i Iran, baserat på års Islamska republiken Irans konstitution, omfattar flera intrikata styrande statsorgan. Irans högsta maktinstans är den högsta ledaren. Islam är den officiella religionen och persiska är det officiella språket. Iran är ett land med många etniska och språkliga grupper som utgör majoriteten i deras regioner.

De flesta invånarna är perser, medan azerer, kurder, araber, mazandarani och lurer utgör stora minoriteter. Den äldsta kända "Jorden runt iran 1998 03 03" som omnämner perserna är en assyrisk inskription från c: Under de följande åren var perserna och mederna tidvis tributskyldiga till assyrierna.

Området Parsuash annekterades av Sargon av Assyrien omkring f. Så småningom kom mederna latin: Media; kurdiska; Mad, Medya att härska över ett självständigt mediskt rike kallat Medien och perserna blev undersåtar till dem. Akemeniderna var de första att skapa en centraliserad stat i Persiengrundad av Akaimenes Hakhamanishpersernas hövding omkring f.

Provinsen Anshan och dess efterföljare fortsatte att använda elamitiska som officiellt språk ganska länge efter detta även om de nya dynastierna talade det indoeuropeiska språket persiska.

Teispes ättlingar kan ha förgrenat sig i två dynastier, varav en härskade i Anshan, medan den andra styrde resten av Persien. Kyros II den store enade de båda rikena omkring f. Vid denna tid var perserna fortfarande tributskyldiga till det mediska riket under Astyages.

Från Wikipedia

Innan det storpersiska rikets födelse var mederna den politiskt och kulturellt dominerande makten i norra Iran och när Kyros gjorde sitt framträdande på talet f. Kyros den store enade dessa två indo-iranska folkstammar och störtade medernas siste härskare Astyages.

Han var Irans förste shah och räknas som grundare av det persiska riket. Han författade även historiens första urkund om mänskliga fri- och rättigheter Kyros cylinder. Dynastin kom att kallas akemenidernas efter Kyros förfader Akaemenes. Imperiet erövrade allt land från Indusdalen till nuvarande Bulgarien.

Kyros II samlade perserna och f. Då Persien övertog kontrollen över resten av Medien och dess provinser ledde Kyros de enade perserna och mederna i ytterligare erövringar. Slutligen kunde Kyros f. Efter denna seger blev han urtypen för en mild erövrare genom att utfärda Kyroscylindern: Det nådde sedan sin största utbredning under Dareios I. Han ledde arméer till Indus floddal och till Thrakien i Europa.

En straffexpedition mot Grekland stoppades genom slaget vid Marathon f. Hans son Xerxes I försökte också kuva grekerna och besegrade dem i slaget vid Thermopyle f. Akemenidernas rike var Jorden runt iran 1998 03 03 största och mest framgångsrika världen dittills hade skådat. Viktigare var dock att det var välorganiserat och effektivt styrt.

Parsis intresse ligger i att...

Dareios den store delade in sitt rike i 23 satrapdömen provinser övervakade av satrapereller guvernörer, av vilka många hade personliga band till shahen.

Han införde också systematisk beskattning för att få in skatt från varje provins. Dessutom övertog han Kyros II: En sak som övertogs från assyrierna var användandet av hemliga agenter, kända som Kungens ögon och öron, vilka höll honom informerad. Dareios den store förbättrade den berömda Kungsvägen och Jorden runt iran 1998 03 03 gamla handelsvägar, varigenom avlägsna delar av riket sammanbands.

De två mäktigaste muslimska länderna...

Det kan också ha varit han som flyttade landets administrativa centrum från Parsa Fars till Susanära Babylon och närmare rikets centrum. Perserna lät lokala kulturer fortleva enligt Kyros den stores modell. Detta var inte enbart bra för rikets undersåtar, utan tjänade i slutändan också akemeniderna, eftersom folken i riket då inte kände något behov av att göra uppror mot det persiska styret. Den akemenidiska politiken präglades av kosmopolitism och mångkultur på olika områden.

Under Artaxerxes I gjorde zoroastrismen sitt inträde i perserriket. Akemeniderna krossades slutgiltigen av Alexander den store år f.

kvinnliga konstnärer i dagens Iran...

Efter hans död grep den makedonske generalen Seleukos I makten i Persien och grundade det seleukidiska imperiet. Detta styrde under sin kulmen över ett lapptäcke av diverse folkslag från Bulgarien till Pakistan men krympte under trycket från romarna i väster och partherna i öster. Dessa utmanades av romarna som erövrade huvudstaden Ktesifon i nuvarande Irak ett flertal gånger från och med Trajanus regeringstid och som år lyckades tränga sig fram till den gamla akemenidiska huvudstaden Susa i nuvarande Iran.

Zoroastrismen, som sedan Kyros tid varit dominant, blev absolut statsreligion. Under talet invaderas Persien av arabiska beduinstammar och landet underställdes det muslimska kalifatet.

Araberna islamiserade landet och förbjöd persiska språket att användas i statsförvaltningen under år. De arabiska kalifaten, umayyader och därefter abbasider stod sig tills talet då buiderna tog makten och Jorden runt iran 1998 03 03 kalifen i Bagdad. Iran styrdes av inhemska kungahus Jorden runt iran 1998 03 03ziyarider [ 16 ]tahiridersaffaridersamanider och turkiska dynastier ghaznaviderseljuker fram till då mongolerna erövrade Iran under ledning av Khubilai khans bror Hülegü.

Bagdad raserades och Hülegüs ättlingar ilkhanerna grundade det federativa kungadömet Ilkhanens rike, formellt underställt storkhanen i Kina. Riket gick under på talet, återupprättades av den mongoliskinspirerade turken Timur Lenk för att sedan åter falla samman efter hans död omkring år Det safavidiska riket upprättades men trängdes tillbaka i väst av de osmanska turkarna under talet.

Persien lyckades emellertid hålla sig självständigt från de britter som senare lade beslag på Indien, Pakistan och Irak ända in på talet. Här finns några väl kända, forntida platser, som haft stor betydelse i Irans och Persiens historia:. Iran upplevde två stora revolutioner under talet. Den första revolutionen, den så kallade konstitutionella enqelab-e mashruteh revolutionen skedde — och har haft en avgörande roll för resten av seklet. Den andra revolutionen är den så kallade islamiska revolutionenett folkligt uppror med stark antiimperialistisk paroll.

Den konstitutionella revolutionen resulterade i att Iran fick Mellanösterns första moderna demokratiska konstitution.

Navigeringsmeny

Den styrande regenten Muzaffar al-din Shah Qajar gav efter för konstitutionalisternas krav, men kort därefter, tillutkämpades en strid mellan efterföljaren Mohammad-Ali Shah Qajar som hade starkt stöd av Kejsardömet Ryssland och Storbritannien å ena sidan och konstitutionalisterna å andra sidan. Shahen gick segrande ur denna strid men konstitutionen stod fast. I praktiken kom dock konstitutionen inte att tillämpas av Qajar-dynastin. Men många av de ideal som konstitutionen eftersträvade förverkligades under Pahlavidynastinmed Reza Shah Pahlavisom ledde landet från fram till Han genomförde en rad moderniseringsreformer i Iran, centraliserade administrationen och införde sekularism.

Under nazismens framtåg började Reza Shah alltmer motsätta sig britternas dominans. När Storbritannien skulle placera trupper i Khuzestan -provinsen protesterade han, vilket ledde till att Storbritannien tillsammans med Sovjetunionen ockuperade landet Jorden runt iran 1998 03 03 tvingade bort Reza Shah samt ersatte honom med hans son Mohammad Reza Shah Pahlavi.

I enlighet med den iranska konstitutionen från Jorden runt iran 1998 03 03 shahenMohammad Reza Pahlaviatt utnämna parlamentets premiärministerkandidat, dr Mohammad Mossadeqtill premiärminister. Mossadeqs regering genomförde det parlamentet tidigare fattade beslutet att nationalisera oljan.

Nationalisering och expropriering av oljefält och oljeraffinaderier ledde till Abadankrisen. Överlevarna i ett förstört Paris lever under jorden vid Chaillot. kriget och väver ihop intervjuer, statliga dokument och deras resekrönika; ISBN läsaren huvudfigurerna och ett antal relaterade karaktärer i kampanjer runt jorden. Scientific American article about nuclear near-misses, dated November Ser på Sverige från fjärran 9 maj, at .

Är mycket nyfiken på hur Israel,denna lilla klick på jorden. . Deras fiender, dvs. alla islamska länder runt omkring dem som inget hellre vill Möjligheterna till kontroll var dock borta efter att FN i december drog tillbaka sina vapeninspektörer i brist. De två mäktigaste muslimska länderna i Mellanöstern är Iran och Dessa fick dock ingen större spridning runtom i Iran – endast runt 15 av.

MORE: Stokigt valborgsfirande pa manga hall i sverige

MORE: Ovisst om irans energiprogram

MORE: Maradona brukade strunta i traningarna

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde