Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

106.7m FM

Valdet forlamar fornuftet

opinion

Vi som lever måste berätta historien, skriver Åsa Linderborg i sitt slutsvar i debatten om världskriget. Den 30 januari i år skrev jag 31 ord som fick den svenska borgerligheten att gå ut i en tre månader lång strid: Att vi ska vara tacksamma att det var Röda armén och inte fascisterna som vann.

Hans grundläggande ståndpunkter är ändå tydliga. Hur den siffran står sig i ljuset av nyare vetenskaplig forskning vore värt en egen diskussion. Josef Stalin uppskattade samarbete med nazisterna, menar han vidare. Med andra ord menar Fröberg Idling, i likhet med de andra borgerliga debattörerna, att Sovjet under Stalin var en lika ondskefull regim som Tyskland under Hitler.

Hans slutsats, som han försiktigtvis undviker Valdet forlamar fornuftet öppet artikulera, blir då att det var hugget som stucket vilken sida som vann Valdet forlamar fornuftet världskriget. Den kontrafaktiska koalitionen Hitler — Churchill — Roosevelt hade inte varit sämre än verklighetens segerkoalition.

Jag har svårt att tro att de miljontals judar och romer som överlevde förintelsen uppfattade Röda arméns seger som att de undsluppit pestdöden för att i stället bli totalförlamade. Inte heller tror jag att den uppfattningen delas av de tiotusentals eller hundratals miljoner ryssar, polacker och andra folk i öst som antingen skulle ha förslavats eller hungerdödats om Hitler segrat det var hans uttalade mål med Generalplan Ost.

Det sovjetiska väldet i Östeuropa efter präglades, bland mycket annat, av diktatur och ofrihet, men att likställa nivån på det förtrycket med Hitlers framfart blir en grotesk historieförfalskning. En detalj i sammanhanget: Det foto som illustrerar Valdet forlamar fornuftet Idlings artikel är taget i Gulaglägret Vorkuta.

Det var specifikt för trotskister, där fångarna arbetade ihjäl sig i kolgruvorna. Stalins kritiker var ofta röda, vilket liberalerna ofta glömmer bort.

Om Expressen vill ge en erkänsla åt dessa trotskister, så gärna för mig. Men till historien hör, att trots sitt motstånd till Stalin stödde trotskisterna ovillkorligt Röda armén under kriget.

Om man vill understödja sin poäng med en illustration, ska man välja den med större omsorg. Ingen har påstått att Röda armén enbart var en befriare, men Sovjets dominans över det efterkrigstida Östeuropa förändrar inte betydelsen av att ha krossat nazismen. Lika lite förminskar det amerikanska angreppskriget mot Vietnam — vars slut vi också firar Valdet forlamar fornuftet dagarna — USA: Med andra ord tycks han mena att drivkrafterna för vissa var att kämpa för demokrati och för andra att slå vakt om sin diktatur.

Om inte annat så på denna punkt förtjänar Fröberg Idling att beskrivas som liberal i dålig mening. Problemet med denna yxiga uppdelning är att en diktator Valdet forlamar fornuftet på samma sida som en demokratiskt vald president och premiärminister, vilka i sin tur härskade över högst antidemokratiska kolonialvälden.

Hur Fröberg Idling än vill tolka historien — det här är fakta. Den kontrafaktiska trojka som jag hänvisat till i debatten — Hitler, Churchill och Roosevelt — är alls inte otänkbar. Alla tre var militanta antikommunister som gärna hade sett Sovjet krossas en gång för alla.

Den geopolitiska rivaliteten dem emellan kom dock att väga tyngre. Ingen har förnekat att Hitler och Stalin var diktatorer, och som såna satans mordiska. Men lika sant är att både Churchill och Hitler var imperialister och rasister, liksom Valdet forlamar fornuftet Roosevelt. Churchill deltog i kampen mot Hitler för att rädda det diktatoriska — ja, faktiskt diktatoriska — och blodsbesudlade brittiska imperiet.

Han var visserligen framröstad av britterna, men folken i kolonierna var inte välkomna till valurnan. Ingenstans i det efterkrigstida Östeuropa möter man en sån nivå på barbariet som i brittiska Kenya på talet.

Den högste ansvarige för den terrorn de första åren var Churchill. Att britternas insatser i kriget skulle handla om demokrati, omsorg om små nationer, kultur, upplysning eller vad som helst ädelt är egennyttigt självskryt om de egna motiven.

Men trots de övriga aktörernas onekligen elakartade syndaregister Valdet forlamar fornuftet Hitler och Nazityskland stod i en särklass. Just därför var det rätt Valdet forlamar fornuftet som vann andra världskriget.

Det är på den här punkten som debatten om andra världskriget har ideologisk betydelse. De nutida krig som borgerligheten stödjer motiveras alltid med att demokratier ska bekämpa diktaturer. Med andra världskriget som fond vill de placera USA i hjälterollen då som nu. Här skiner också igenom samma gamla rädsla för arbetarrörelsen och socialismen.

Då som nu är borgerligheten rädd att det folkliga missnöjet med den krisande kapitalismen ska slå över i vänsterradikalism.

Personuppgiftspolicy

På sitt snirkliga och indirekta sätt anklagar Fröberg Idling mig och Jan Guillou för intellektuell ohederlighet. Han har inget att säga om de historieförfalskande debattörer som, stick i stäv med den vetenskapliga forskningens mittfåra, vill göra Hitler och Stalin lika ansvariga för andra världskrigets utbrott. Han säger heller inget om dem Valdet forlamar fornuftet vill Valdet forlamar fornuftet ned, förtiga eller rent av förneka Röda arméns krigsavgörande militära insats.

Eller om dem som programmatiskt menar, att om Putin säger att jorden är rund så måste man av princip hävda att den är platt. I stället för att våga satsa sig själv och sitt eget jag gör han anspråk på att företräda det sunda förnuftet på det sätt som utmärker den hegemoniska liberalismen i vår tid.

Kanske handlar den här debatten i grunden just om detta; oförmågan att ta ställning. Fine, men inte heller den beteckningen ursäktar löskokta analyser. Det låter sig sägas, men vilken blir den praktiska slutsatsen? Måste man inte ta ställning för någondera sidan i ett sådant fall?

fall kunna tolkas som förlamande...

Eller Valdet forlamar fornuftet man vända bort blicken och sucka: Varför skola mänskor strida?. Den enda rimliga hållningen är den rakt motsatta. Die Toten mahnen uns. Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik. Debatten om Andra världskriget. Om cyklisters utsatthet för kränkningar, hot och våld i massbilismens tidevarv som han, men känt handen förlamas av den upproriska trötthet, som han kände nu – och låtit den existerar naturen och förnuftet sida vid sida och Rousseaus.

Ledare: Våldet förlamar förnuftet. Publicerad...

seger som att de undsluppit pestdöden för att i stället bli totalförlamade. Det sovjetiska väldet i Östeuropa efter präglades, bland mycket gör han anspråk på att företräda det sunda förnuftet på det sätt som utmärker. människans drivkraft framställer Hobbes förnuftet som en svag talang.

Våldet förlamar förnuftet. Ledare Vapenvilan...

Likväl, att bevarande av egendom, &ed och enhet, så är att på nytt tillgripa våld i opposition mot lagarna just med förlamar landets utveckling mot välstånd: Inte nog.

MORE: Amanda bjorkman politiker maste sluta gissa om hedersvaldet

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde