Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

108.6m FM

Punkt for eran saddam hussein

opinion

Êraq Punkt for eran saddam hussein, formellt Republiken Irakär en republik i Mellanöstern i sydvästra Asien. Landet gränsar till Saudiarabien och Kuwait i söder, Turkiet i norr, Syrien i nordväst, Jordanien i väst och mot Iran i öst. Landet har en kort kustremsa i Persiska viken. Området kallades för Mesopotamien under antiken, och betraktas allmänt som en av de första civilisationerna.

Namnet Irak betyder "två ådror", vilket syftar på floderna Eufrat och Tigris. Det tillhörde länge Persien under de akemenidiskaparthiska och sassanidiska dynastierna och blev med upprepade mellanrum mål för romerska anfall. På talet ockuperades Irak av arabernasom skövlade den sassanidiska huvudstaden Ktesifon och lät anlägga den nuvarande huvudstaden Bagdad införa det nu helt dominanta islam i landet.

Under talet skövlades det av mongoliska styrkor under Djingis khan och dennes ättlingar, under vilket miljontals människor kan ha mist livet. Bagdad jämnades med marken och den Punkt for eran saddam hussein kalifen avrättades. Det mongolisk-turkiska inflytandet hävdes under talet och landet erövrades under tidigt tal av den osmanske sultanen Süleyman.

Området ockuperades stegvis av brittiska styrkor under första världskriget och förblev under brittiskt inflytande fram tilldå den brittiske lydhärskaren kung Faisal II dödades i en militärkupp ledd av Abd al-Karim Qasim. Under hans styre var landet en hård diktatur. Efter ett förödande krig mot grannlandet Iran — hamnade landet i en ekonomisk kris.

Dagens Nyheter

Oppositionsgrupper uppmanades ta till vapen mot Saddam Husseins regim, men grupperna fick inte militärt stöd utan slogs ned av regimen. Som orsak angavs innehav av massförstörelsevapen och — efter 11 september-attacken — förmodat stöd till al-Qaida. Beskyllningarna har inte kunnat bekräftas och betraktas av många som svepskäl. Genom ockupationen hamnade Irak i ett kaotiskt tillstånd där väpnade grupper bekämpar ockupationsstyrkorna och representanter för den nya politiska ledningen.

En demokratiskt vald irakisk regering tillträdde den Punkt for eran saddam hussein mars för att ersätta den interimsregering som tillsatts av den amerikanska ockupationsmakten.

De Natoledda styrkorna har blivit kvar i landet också efter att kriget betraktas som avslutat. Irak består av två huvudsakliga etniska grupper: Turkmen och Assyrier är två mindre minoriteter i landet.

Det bördiga landet mellan floderna Eufrat och Tigris var födelseplatsen för den mesopotamiska kulturen, formad av folk som sumerernababyloniernaassyrierna och kaldéerna. Det var i slutet av den så kallade Uruk -perioden det vill säga omkring f. Från och med denna tid kan den historiska utvecklingen följas genom skriftliga källor. Under större delen av talet f.

LEDARE: Punkt för eran Saddam...

Efter en period under vilken Parthien dominerade kom området att blomstra Punkt for eran saddam hussein sassaniderna som gjorde Ktesifon till rikets huvudstad. Ktesifon var på talet världens största stad och berömd för sina palats och bibliotek.

Under Abbasisderna flyttades kalifatet till den nya staden Bagdad nära forntida Babylon. Denna stad förblev, undantaget den period som följde på dess förstörelse av mongolernaden arabiska världens centrum tills det att den införlivades i Osmanska riket år Det nuvarande Irak Punkt for eran saddam hussein fram till formellt en del av Osmanska riket och bestod av de tre osmanska vilâyeten provinserna Bagdad, Basra och Mosul.

Under slutet av talet började Storbritannien intressera sig för Irak som en station på vägen mot Indien. Under första världskriget utspelade sig från strider i Irak. Osmanerna med stöd av tyska trupper tvingade general Charles Vere Ferrers Townshend att kapitulera vid al-Kutmen erövrades Irak helt av britterna, som Punkt for eran saddam hussein freden i Sèves erhöll landet som mandat enligt artikel 22 i Nationernas förbunds stadgar.

Namnet Irak kom från Irak Arabi eller Irak el-Arabi "arabiska Irak"vilket var namnet på det osmanska landskap som omfattade vilajetet Basra och södra delen av vilajetet Bagdad. Kungariket Irak bildadesoch emir Faisal valdes 23 augusti till kung. Författningen av 10 juli stadgade att Irak skulle vara en inskränkt monarki, ärftlig på svärdssidan inom Faisals familj.

Gränserna mot Turkiet reglerades genom ett fördrag i Nationernas förbund efter den så kallade Bryssellinjen, varvid större delen av vilajetet Mosul tillföll Irak. Gränsen mot Nadjd bestämdes genom en överenskommelse mellan Storbritannien och Ibn Saudoch fastställdes slutligen Iraks gränser mot Syrien. Irak försökte länge vinna full självständighet från Storbritannien, och genom fördrag, och lyckades man vinna allt större frihet, och efter att ha slutit ett nära alliansavtal med Storbritannien erhöll man självständighet.

Alliansen med Storbritannien brötsdå monarkin störtades och ersattes med en republikvilket också ledde till att landets kung Faisal II mördades samtidigt som landet slet sig loss från de brittiska kopplingarna.

Baathpartiet fick kontroll över landet och inledde en Sovjetvänlig politik som var fientlig mot Israel och Västmakterna. Saddam Husseins maktövertagande stöddes av USA och efter detta utvecklades en diktatur präglad av övergrepp gentemot all opposition, inte minst de irakiska kurderna. År gick Irak till attack på grannlandet Iran vilket ledde till det blodiga Iran—Irak-kriget fram tilldär Irak även använde stridsgaser mot iranska soldater och civila.

Efter kriget hade Irak stora skulder och Saddam Hussein beordrade ockupation av det rika grannlandet Kuwaitvilket utlöste Kuwaitkriget. Motiven till kriget var dels en konflikt om en oljekälla dels att Kuwait hade styckats bort från Irak efter kolonialtiden.

USA övergav efter detta sitt stöd åt Irak, och samlade en koalition av länder som gick till motanfall från Saudiarabien och befriade Kuwait. Irak utsattes för omfattande flygbombningar som förstörde landets infrastruktur. Koalitionen gick inte vidare in i Irak efter att den besuttit Kuwait, så Saddam Hussein satt kvar vid makten trots förlusten i Kuwaitkriget.

Därefter var Irak isolerat och utsatt för hårda internationella sanktioner. Stridsfrågan var Punkt for eran saddam hussein massförstörelsevapen ; Irak hävdade att de hade förstört sina massförstörelsevapen, medan USA och Storbritannien menade att de hade bevis för att Irak i hemlighet hade kvar dem.

Irakutredningen som lades fram i juli visade att underrättelser om massförstörelsevapen lades fram med för hög bestämdhet. Den 13 december greps Saddam Hussein. Efter att ha haft regeringsmakten i landet från den 21 april med Iraks styrande råd som rådgivande från den 13 juli överlämnade den av USA ledda alliansen den formella makten till en irakisk interimsregering tillsatt av den amerikanska civiladministrationen den 28 juni Den senare kunde dock inte fatta långsiktiga beslut, eftersom den bara skulle sitta kvar fram till valet, som var planerat att hållas den 2 januari men istället hölls den 30 januari Interimsregeringen hade inte heller befälet över de utländska soldater som var kvar i enlighet med en FN-resolution.

Val under ockupation strider mot gällande folkrätt. Efter parlamentsvalet den 30 januari tillträdde en irakisk övergångsregering den 3 maj Den första permanenta regeringen tillträdde den 20 maj Olika FN-organ kommer med regelbunden rapportering om den humanitära situationen i Irak.

I februari uppgav FN att fyra miljoner människor i Irak led brist på mat. I december rapporterade United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs att ett av fyra irakiska barn under fem år var kroniskt undernärt. I denna studie konstaterades att en fjärdedel av de intervjuade kvinnorna "Punkt for eran saddam hussein" daglig tillgång till rent vatten.

I mitten av var alla Iraks sjukhus öppna sjukvårdsbudgeten under Saddams tid var 16 miljoner dollar, nu är den miljoner dollar [1]. Enligt uppskattningar från FN har fler än specialistläkare flytt från Irak sedan kriget började och hundratals läkare har dödats. Många sjukhus i Irak är underbemannade och saknar nödvändig utrustning. Dessutom är säkerheten på sjukhusen ofta låg [ 15 ].

I spåren av kaoset efter Saddam-regimens fall har trafficking och speciellt handel med små barn ökat kraftigt i Irak.

Myndighetskällor samt hjälporganisationer rapporterar om att kriminella gäng inriktade på människohandel utnyttjar den rådande situationen med svaga och ofta korrupta myndigheter samt dåligt bevakade gränser.

Nästan alla skolor och universitet har öppnats. Iraks medier är inte längre censurerade. Kritiker till kriget har samtidigt hävdat att den tidigare ekonomiska situationen i Irak främst orsakats av FN: Iraks ekonomi var från tidigare ansträngd genom kriget mot Iransom började Den tidigare dåliga Punkt for eran saddam hussein i landet kan också förklaras med att kraftstationerna bombats av USA.

Majoriteten av dessa har nu återuppbyggts. Irakutredningen som lades fram i juli sade att underrättelser om massförstörelsevapen lades fram med för hög bestämdhet, att fredliga alternativ till krig inte hade uttömts, att Storbritannien och USA underminerade FN: Den väpnade konflikten fortsatte efter de utländska truppernas tillbakadragande, med USA som sista land Punkt for eran saddam hussein dra tillbaka sin trupper den 18 december Det irakiska inbördeskriget är i likhet med motsvarigheten i grannlandet Syrien en summa av flera olika konflikter mellan ett antal olika parter.

Där ingår Iraks shiadominerade regeringsunnitiska upprorsgrupper främst Islamiska staten och landets kurder.

Det mesta tyder på att...

Inbördeskriget har internationella kopplingar, genom att Iran stödjer shiiterna i Irak, Turkiet ger stöd åt irakiska kurder som en del i försöken att neutralisera maktambitioner hos turkiska och syriska kurder och landets regering får stöd av en internationell koalition ledd av USA. Genom Islamiska statens expansion har inbördeskrigen i Irak Punkt for eran saddam hussein Syrien vävts samman, med ett allas krig mot IS, parallellt med ett antal andra konflikter mellan olika parter.

Tabellen till höger ger en viss översikt över de olika parterna i de båda inbördeskrigen, samt deras allianser och direkta motståndare.

Irak har i hela sin historia som självständig stat, fram till nyligen, varit mer eller mindre en diktatur.

Partiets officiella ideologi byggde på arabisk enhet, frihet och socialism. Parlamentet bestod av platser, varav valdes genom allmänna val, och 30 tillsattes av presidenten.

Inga kandidater till parlamentet utanför Baathpartiet var tillåtna. Formellt styrdes landet av ett revolutionsråd som utsåg president och stiftade lagar tillsammans med parlamentet.

I praktiken hade presidenten all makt, han var premiärminister och överbefälhavare. Genom ständiga utrensningar stärkte Saddam Hussein hela tiden sin makt, och alla viktiga poster innehades av anhöriga och nära vänner till Hussein. Efter Kuwaitkrigets slut gulfkriget mot Saddam Hussein fick de oppositionella grupperna i de kurdiska områdena i norra Irak, som stod utanför Saddam Husseins kontroll, ett visst reellt inflytande.

De oppositionella grupperna i södra Irak som gjorde motstånd mot Saddam Husseins regim i samband med kriget slogs brutalt ner med många avrättningar Punkt for eran saddam hussein följd.

Det andra parlamentsvalet hölls den 7 mars ; se parlamentsvalet i Punkt for eran saddam hussein Efter parlamentsvalet i Irak valdes Nouri al-Maliki till premiärminister och till vice premiärminister valdes både Saleh al-Mutlaq och Rowsch Nuri Shaways.

Irak ligger i västra Asien och gränsar till Turkiet i norr, Syrien i nordväst, Jordanien i väster, Saudiarabien i sydväst, Kuwait i söder samt Iran i öster. De västra delarna av Irak är till stor del ökenmen området mellan de två stora floderna Eufrat och TigrisMesopotamienär fertilt.

Den norra delen av landet är till största delen bergigt. Där ligger Iraks högsta punkt, Rawanduzmeter över havet. Irak har en liten havskust vid Persiska viken. "Punkt for eran saddam hussein" kusten har de två floderna ett gemensamt lopp, Shatt al-Arab Arvand Rudsom tidigare till stor del bestod av träskland.

Flera av dessa områden dränerades på talet. Under Saddam Husseins era var det praktiskt taget omöjligt för shiamuslimer i väldet efter profeten Mohammeds död nådde sin höjdpunkt. Den första åtalspunkten mot Saddam Hussein gäller massakern i Dujail en hämnd för att kurder antogs hjälpa fienden under kriget mot Iran. Flera vittnade om att Saddam Husseins regim ökar trycket på oppositionella i exil. Den svenska regeringens ståndpunkt när det gäller USA:s planer på Även om era erfarenheter från hemlandet gör det svårt måste ni lita.

DU ÄR HÄR:

Bestallde david beckham mcdonalds

Umbro. Which future England player...

Nutidstestet v 52

Regarding - shanxi11xuan551.win Technology Analysing

Fajten kupp for proffsboxningen

Floyd Mayweather Jr är dock,...

Farre affarer i glesbygden

Det statliga driftstödet till daglivarubutiker...

Nyhetsflöde