Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

129.5m FM

Sverige och uganda i tyst samarbete

opinion

Vad ska vi göra? Så här kan ni göra. Hbtq-personers särskilda utsatthet globalt är något som Sverige under lång tid prioriterat i sin utrikes- och biståndspolitik. Detta märks inte minst på att Sida är en av världens största givare på området, på starka och tydliga ställningstaganden från ministrar och på Sveriges agerande inom FN. RFSL är en av flera aktörer som med stöd av Sida arbetar med att genomföra satsningar för att ge hbtq-personer i globala syd ökade möjligheter att organisera sig och mobilisera mot hat, homo- och transfobi.

Tyvärr har vi hamnat i ett läge där Migrationsverkets agerande direkt och reellt hindrar oss från att genomföra vårt arbete. Under har vi fått fyra avslag på visumansökningar för personer från Uganda och Zimbawe som, i konkurrens med hundratals andra aktivister, sökt och fått en plats i vår ledarskapsutbildning Rainbow Leaders.

Denna satsning är en del i ett partnerskap mellan Sverige och uganda i tyst samarbete och USAID, där de två biståndsmyndigheterna för första gången samarbetar på hbtq-området.

Om hur det hela startade

Nu riskerar dock delar av detta samarbete, och andra utbytessamarbeten, att gå om intet. Orsaken är Migrationsverkets skärpta krav på viseringar från just Uganda och Zimbabwe. Detta var ett agerande till stöd för till exempel Ugandas hbtq-aktivister som RFSL uppmuntrade och stödde. Men — samma lag fick Migrationsverket att börja neka ugandiska hbtq-aktivister visum till Sverige, med hänvisning till att den skärpta lagen ökar risken för avhopp. Detta agerande har bidragit till att ytterligare isolera den ugandiska hbtq-rörelsen när den mer än någonsin behöver stöd utifrån.

Och det skickar minst sagt dubbla signaler från Sverige. Vill vi stödja det ugandiska civilsamhället eller inte? Erfarenhetsutbyten har en lång tradition i det svenska biståndet, inte "Sverige och uganda i tyst samarbete" i Sverige och uganda i tyst samarbete. RFSL är en av de organisationer som har störst erfarenhet av att arrangera möten och kurser för hbtq-aktivister från globala syd och våra utbildningar är väldigt eftertraktade. Att ugandiska hbtq-aktivister kan komma till Sverige och träffa aktivister från hela världen och samtidigt få chans att öka medvetenheten om situationen i Uganda är ett effektivt och relativt sett billigt sätt att generera förändring.

Nu ser det tyvärr ut som att möjligheten att delta i våra kurser helt stryps för aktivister från Uganda och Zimbabwe, särskilt dem som saknar tidigare erfarenhet av att resa till Schengen. Men unga människor, människor som inte är gifta, människor utan stora finansiella tillgångar är alltså inte längre välkomna att delta i våra utbildningar till följd av Migrationsverkets beslut.

I uttagningen till våra utbildningar tar vi hänsyn till en rad olika saker. Det handlar om tidigare erfarenheter, position i organisationen, samt möjlig hävstångseffekt som kan uppstå om flera från samma organisation går samma utbildning.

Till dessa kriterier behöver vi nu lägga:. Tidigare resa till Schengen? Enbart de som redan tidigare rest till Schengen kan antas få visum. Unga ledare som inte hunnit vara på konferenser och möten diskvalificeras. Är det ens lönt att i fortsättningen erbjuda personer utan resvana att söka?

Sverige har goda förbindelser med...

Att lägga arbete på att förbereda deras deltagande med inbjudningar, flygbiljetter, etcetera? En person som är gift antas ha mindre risk att vilja lämna sitt land än ogifta.

Som bekant är samkönade äktenskap inte tillåtna i många av våra samarbetsländer. Homosexualitet kan även vara straffbart. Rika människor antas inte ha samma risk för avhopp som de som saknar medel. Detta gäller alldeles oavsett om den som söker är heterosexuell, homosexuell eller bisexuell, är transperson eller cisperson. Detta "Sverige och uganda i tyst samarbete" antagande får dock en allvarlig konsekvens för oss som arbetar med Sidafinansierade insatser: Det övergripande målet för Sveriges biståndspolitik är fattigdomsbekämpning.

Alla aktiviteter som Sida finansierar ska bidra till att bekämpa fattigdom och göra det lättare för fattiga att ta sig ur fattigdom samt göra sin röst hörd. Hbtq-personer i Sidas samarbetsländer utsätts ofta för diskriminering på arbetsmarknaden och i skolor, Att leva i fattigdom och vara hbtq-person går därför inte sällan hand i hand. De organisationer som stöds är små och ofta väldigt resurssvaga.

De drivs av människor som höjer sina röster trots kraftfulla och ibland våldsamma försök från staten och resten av civilsamhället att tysta dem. Det är helt enkelt ingen bransch för den som vill bli rik.

Därför står vi nu inför ett moment För att kunna genomföra vårt åtagande gentemot Sida att bidra till fattigdomsbekämpning genom stöd till hbtq-organisering i globala syd, behöver vi kunna bjuda in de nyckelpersoner som antas ha bäst möjlighet att bidra till detta mål.

Det är personer som 1. Ofta inte tidigare rest till Schengen 2. Inte är gifta med någon av motsatt kön och 3.

Från motstånd till efterfrågan

Saknar större finansiella tillgångar. När vår bedömning av deras lämplighet och engagemang alltid väger lättare än Migrationsverkets riskbedömning för avhopp uppstår frustration och vrede, inte minst hos de aktivister som inte välkomnas till Sverige.

Sverige är mitt andra hemland

Bob Bwana arbetar, liksom större delen av den ugandiska hbtq-rörelsen, i en kaosartad och farlig miljö. Många hbtq-personer har valt att lämna Uganda på senare tid, men det finns de som väljer att stanna och kämpa trots oerhörda risker och personliga uppoffringar. Vi måste stå på deras sida. Vi måste kunna säkerställa en miniminivå av trovärdighet för Sverige, där vi hjälper, inte stjälper, de aktivister som får chansen att bidra till Sverige och uganda i tyst samarbete viktiga utvecklingen av hbtq-organisationerna i sina länder.

Vi måste kunna lita på att Sveriges engagemang för hbtq-personer i utsatta länder inte bara stannar vid ord utan också gäller handling när det verkligen gäller. Det finns naturligtvis en risk för avhopp för alla personer som lyckas komma igenom det finmaskiga nätet för att komma till Sverige.

Men den risken får inte framkalla orättfärdiga systemfel. Att det ska vara svårare att få visum för den som öppet redovisar att den arbetar med hbtq-frågor i ett land där hbtq-personer är särskilt utsatta kan inte godtas.

Migrationsverkets bedömningar kan inte få obstruera biståndspolitiken. Och RFSL och våra internationella samarbetspartners kan inte lämnas ensamma med att försöka hantera den här krocken. I dag presenteras den nya regeringen. Den här frågan kommer vi försöka placera högt upp på prioriteringslistan för den nya utrikesministern.

Migrationsverkets och Sidas arbete måste uppenbarligen samordnas bättre. Hur ska Sverige kunna leva upp till våra åtaganden gentemot hbtq-personer i Sidas samarbetsländer om vi har myndigheter som anser att våra egna lagar omöjliggör arbetet? Statement festival bröt mot diskr Imelda Cortez friad från Bristen på politisk vilja har kännete Farhiya Feysal Sverige och uganda i tyst samarbete till Ortens bäs Transpersoner ska inkluderas i idrott De mänskliga rättigheterna — skröplig Strejken i Ahvaz fortsätter trots mas Älska i senkapitalismens tid.

De senaste åren har Futebol dá força har utbildat led Futebol dá força har under hösten firat fem år i Sverige. De har under dessa år stärkt föreningsliv I år blir 17 december en tillfällig flaggdag för att uppmärksamma att det var år sedan kvinnor f Fabian Göransons melankoliska och kärleksfulla porträtt av en kontinent som lever kvar i det förflut Miljöaktivister riskerar dödstraff — Iran hotas av akuta klimat- och miljökatastrofer.

Det handlar om luft- vatten- och markföroreningar Stumfilm kastar nytt ljus på amerikan Malin Träff lämnade i början av hösten jobbet som sportchef för Danssportförbundet där hon jobbade f Patricia Daoud nominerad till Guldhan Arbetsmiljöverket larmar om arbetsvil Få initiativ från polisen för att bek Känt medium anklagas i Brasiliens stö Ungerns nya lagar möter protester.

Undermålig budget enligt miljöorganis Skarp kritik mot avveckling av Jämstä Redan minskar budgeten för Jämställdhetsmyndigheten med 40 miljoner kronor och från finns Sveket mot världens urfolk in Mapuchefolket i Chile vägrar gå med på att hyra ut eller sälja sin mark till multinationella företag Nattsvart dag för alla som kämpar för Ordförande för Afghanistans fotbollsf Många kvinnor får besvär kopplade til Andelen med positiv attityd till mång Gertrud Åström hedersdoktor vid Luleå På söndagen hyllades Maryse Condé, mottagaren av Den nya akademiens litteraturprismed en gala Kraft att förändra med klimat Kriminolog uppmanar till källkritik g Så lever yezidiska kvin Två universitet i Uganda startar ett Sverige och uganda i tyst samarbete samarbete med Göteborgs universitet halva sin doktorandtid i Sverige och andra halvan av tiden i Uganda.

hot för att tysta människor blir ett demokratiproblem för hela samhället. Sverige har stött Naguru ungdomsmottagning i mer än 10 år En av många Men kostnaden för att hålla tyst om sex har varit högt i Uganda.

Sverige har goda förbindelser med Uganda. Tolv svenska högskolor samarbetar med universitet i Uganda, vilket bidragit till att stärka den högre utbildningen.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde