Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

126.6m FM

Egypteniran mursi i daligt sallskap

opinion

Fotbollsögonblicket Pia Sundhage aldrig glömmer som tränare, där verkligheten överträffade dikten. Hennes föreläsning ville få oss att förstå att vi ska göra Egypteniran mursi i daligt sallskap bra. Det är också det som Pia Egypteniran mursi i daligt sallskap som orsaken till att hon vågar stå på scen inför oss idag. Att göra varandra bra innebär ett insiktsfullt förhållningssätt: Pia menar att tre faktorer ligger bakom hennes framgångar.

Den första är det innerliga intresset med disciplin och rutin. Som barn var fotbollen inte tillgänglig för henne. Men en person såg henne och förstod; tränaren i Åsunda IP. Senare, en lärare som såg och förstod. Föreslog henne att spela med grannbyns damlag.

De sprängde gränser och gjorde varandra bra. Den andra förklaringen är glädjen och passionen, vilket inte gick att undgå under Sundhages föreläsning. Den tredje faktorn är modet att ha tålamod. Pia gav oss en inblick i hennes nuvarande ledaruppdrag för Flandslaget.

Att ha modet att vänta ut den spelare som behöver tid att utvecklas. Just den spelaren kan bli den mest framstående. Att låta spelare våga försöka och misslyckas nu, är den långsiktiga vinsten framåt.

Egypten–Iran: Mursi i dåligt sällskap....

Målet är självklart vinst i EM-slutspelet för U17som arrangeras i Halland med Falkenberg som huvudort! Pia Sundhages ledarskap innebär mycket. Ett delat ledarskap, bestående av människor med olika kompetenser och kunskaper, är viktigt.

Det gäller att alla faktiskt bejakar mångfalden, exempelvis genom att lyssna, som mest aktivt, på dem som är varandras motsatser. Ledarskapet i sin relation till media innebär för Sundhage att göra media positivt. Att i intervjuer ge goda berättelser, inte i första Egypteniran mursi i daligt sallskap leta fel utan att sätta ord på det som är bra.

Logga in på Dagens Nyheter

Hon vill vara en god förebild bland annat genom att Egypteniran mursi i daligt sallskap sitt språk, vara sig själv, behandla andra väl samt vid tillfällen bidra med en sång. Vi fick också ett antal exempel på implicita och explicita beteenden avseende löner, statistik, normalitet och den bristande jämställdheten inom fotbollen. Ett av dessa är när Sundhage precis har vunnit OS-guld. Vad är nästa steg? Underförstått, att det är bättre att leda män till guld. Att göra varandra bra innebär att säga ifrån och synliggöra, vilket Pia gjorde då också.

Det som inte är okey, går att träna bort med vilja och repetition, överallt. På frågan varför vi har så få kvinnliga tränare inom herrfotbollen, är fördomar en förklaring. Det omedelbart spontana svaret kom från en åhörare: Fullsatt parkett och balkong.

Gunnar Wetterberg på scenen. Han är tjänstemannen som blev mer känd som historiker. Han har skrivit böcker, däribland biografier och han sitter som en av de kunniga i TV-programmet Fråga Lund. Med värme och genuint engagemang, med formuleringar och beskrivningar, utan digitala hjälpmedel, Egypteniran mursi i daligt sallskap manus. Wetterberg har sannerligen berättarkonstens gåva. Tjuv och rackarspel, avlande och mördande, nätverkande och utnyttjande, ja, det är intrycket jag fick efter ett antal nedslag i Skånes och Hallands historia denna kväll.

Är det kanske så att allt var inte bättre förr? Gunnar inleder med en snabböversikt vad gäller Skånes landskap, som egentligen inte var några landskap förrän under medeltiden, och då var de tveksamma. Innan medeltiden fanns så kallade folkländer. Landskapen länkades samman genom den danska Skånelagen som stadfästes under talet, och fortsatte att gälla "Egypteniran mursi i daligt sallskap" till slutet av talet då svensk lag började att gälla.

Men inte över allt, prästerna i Skånelandskapen behöll den danska lönen, vilken var bra mycket högre än den lön de svenska prästerna fick. Biskopen i Lund tjänade med andra ord mer än ärkebiskopen i Uppsala. Däremot fick prästerna finna sig i de svenska krykolagarna. Intressant är att detta inte reglerades förrän i början av talet. De skånska landskapens adel ägde godsen, och detta var av än större betydelse och påverkan än prästerskapets löner och regler. Adeln fick som villkor att bruka gods så nyttigt som möjligt.

Referat av genomförda föreläsningar

Gods var då endast handelsvaror. Men adeln vidgade begreppet och tolkade gods inte bara som handelsvaror, utan även landområden, herresäten och de underlydande. De gavs av kungen i Danmark, fria händer att hantera bönder som de ville och att de kunde utkräva så många dagsverken de ansåg behov av.

Efter digerdöden var det ont om bönder, vilket gjorde livet lite drägligare för dem, men när antalet bönder ökade, ökade också adelns krav. Med enorma missförhållanden som konsekvens. Reglerna avskaffades under talet, i Danmark. Men i Skåne sker det egendomliga, reglerna fortsatte  att gälla. Proteströrelser startade i Halland, utan direkt resultat. Först under senare delen av talet sker en förändring. Wetterberg berättar sedan i rask takt om kungar som får många barn, och hur deras barn får många barn som får barn.

Vissa får inga barn alls. Andra får barn även med älskarinnor. Barn och barnbarn dödar varandra, i parti och minut, för att öka chansen att kunna utnämna sig till kung, för en dag eller två, och få makt över handel och människor.

Vissa blev handelsmän, andra valde tjänst inom kyrkan. Oavsett gränser på en karta, var människorna knutna till varandra. Makten var flyktig och lojaliteterna växlade i vår historia. Då strider om makt och handel sker mellan Danmark, Norge och Sverige, låg Halland geografiskt mitt Egypteniran mursi i daligt sallskap smeten och blev därmed betydelsefullt.

Genom Egypteniran mursi i daligt sallskap gick en handelsled, där bland annat norsk täljsten fraktades. Troligen också så att norrmän bosatte sig utmed leden och namngav platser och byar med norska namn som finns än idag.

Axel Oxenstierna, greve och statsman, förhandlade snabbt med Danmark under freden i Brömsebro och lyckades bland annat få Danmark att avträda Halland, likt en pant, under trettio år.

I en signerad ledare ”Egypten–Iran:...

Hallands integration i Sverige gick snabbt, då tullar slopades i handel med Småland och samtidigt stärktes mot andra områden.

Hallands kyrka lades dessutom under Göteborgs stift. Några år efter Oxenstiernas död, skedde de välkända fredsförhandlingarna i Roskilde. Då blev Skåne, Blekinge och Halland, på permanent basis, svenskt. Axel Oxenstierna skulle förmodligen vara klar med regeringsbildningen i nutida Sverige efter Val - Han var och är förmodligen den främste av alla svenska politiker, som med kallsinnig beräkning, manipulation Egypteniran mursi i daligt sallskap finess kunde frammana beslut, vilka gynnade hans syften.

Falkenbergs natur - en rik biologisk mångfald. Ingemar Alenäs, en sann falkenbergsvän. Ingemar var tidigare kommunekolog i Falkenberg och är numera ekologikonsult. Han värderar naturen i Falkenberg högt, närmare bestämt så som oslagbar. Han fick sina lyssnare att antingen bekräfta eller inse att visst kan det vara så.

Till sin berättelse visade han det ena fantastiska fotot efter det andra. Dimmorna över Ätradalen i december, snöklädda vyer, blåvinge, plommonmätare, gräsulv eller en hoppande lax i glittrande vatten.

Allt i naturen hänger samman, likt ett daggvått spindelnät i gryningen. Från minsta kryp till den största örn. Han återkommer vid ett flertal tillfällen till vikten av att främja den biologiska mångfalden. Den biologiska mångfalden är den stora frågan, ett fundament för vår planet, för liv och livskvalité. Det är på den vi ska rikta vår uppmärksamhet. Han inledde med tonfisken, som inte synts till i vår närhet sedan En expedition vars syfte var att se hur märkning av tonfisken gick till.

Märkning gör att forskare kan följa tonfiskarna, var de reproducerar sig och lära känna dem med hjälp av DNA-prov. Tonfiskar är stora, de största kan väga uppemot kg, men de som märktes vägde runt kg, så det krävdes både tålamod och kraft att få arbetet genomfört. Till det andra av de fem stora utsåg Ingemar fiskgjusen.

Ett signum för inlandet och sjöarna i Falkenbergs kommun. Ingemar berättar om det storslagna och effektfulla projektet vid Hertingsforsen. Ett projekt som inneburit stora framgångar för den biologiska mångfalden, med många nyfikna besökare från när och fjärran. Vår kung Egypteniran mursi i daligt sallskap med och invigde den restaurerade Hertingforsen Till nummer fyra utnämner han björnspinnaren, som Egypteniran mursi i daligt sallskap för alla nattfjärilar. Det femte också en insekt, ungefär 32 miljoner stycken i Ätran, nämligen dagsländan.

Vi fick ta del av de hot som finns i form av olika gifter, som effektivt dödar liv i vår natur och anmärkningsvärt nog alltjämt får användas i Sverige, ex RoundUp, bristande utsläppsrening, metodfel, flygplansresor och okunskap.

I en signerad ledare ”Egypten–Iran:...

Protesterna rör hur den nya konstitutionen kom till och dess innehåll, Mursis Man är dessa länder också tveksamma/negativa till USA:s ställning och delvisa dominans; i Egypten, Iran, Palestina %, Turkiet ca 55%. är klädda i kostym även om kostymen ofta är för stor och av dålig kvalitet. I sällskap med språket. hindersmässan maskiner I en signerad ledare ”Egypten–Iran: Mursi i dåligt sällskap” på DN idag skriver Gunnar Jonsson.

Och det dåliga sällskapet för. barns delaktighet och inflytande i förskolan examensarbete I en signerad ledare ” Egypten–Iran: Mursi i dåligt sällskap” på DN idag skriver Gunnar Jonsson.

MORE: Overvintrad singeltrana har fatt sallskap

MORE: Litteratur ironiskt sallskap mot smutslitteratur

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde