Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

150.4m FM

800 personer raddade lager overfullt

opinion
Gåvor i dropdown

Sök- och räddningsfartyget Aquarius har nekats att gå 800 personer raddade lager overfullt hamn i både Italien och Malta. Ombord på fartyget finns människor som omedelbart bör föras till närmaste säkra hamn. Så här beskriver Aloys Vimard, projektkoordinator ombord, situationen. Ombord finns personer, bland dem 11 små barn, minderåriga och fler än 80 kvinnor varav sju är gravida. Det handlar om väldigt sårbara människor och de flesta av dem är utmattade efter att ha varit till sjöss i mer än 48 timmar.

Den medicinska situationen är för närvarande stabil men vissa patienters tillstånd kan förvärras om de inte får avancerad medicinsk vård. Vi har behandlat flera kritiska fall, bland dem personer som nästan drunknat och andra med brännskador. Vi lyckades återuppliva alla och de är fortfarande under övervakning, men de som svalt havsvatten kan snabbt utveckla lungkomplikationer. Dessa människor behöver omedelbart bli förda till en säker hamn. Vi har fem medicinskt utbildade medarbetare ombord — tre sjuksköterskor, en läkare och en barnmorska.

monthly http://medicinse/personer-atalas-for-assistansfusk/ http://medicinse/ny-undersokningsvenska-rokare-vill-vara-rokfria- efter- ://medicinse/svenskarnas-stod-raddade-liv-i-arets-varsta-humanitara...

Vi har för närvarande utrustning för att behandla alla ombord och just nu finns det inga patienter som kräver akut medicinsk evakuering. Men om situationen fortsätter kommer vi snart att behöva mer medicinskt material.

Människor trängs på öppet däck och utsätts för sol och vind vilket gör att vi är oroade över värmeslag och uttorkning. Den mat som vi hade ombord räckte till i måndags kväll, då tog lagret slut. En maltesisk båt har levererat vissa förnödenheter, men det räcker bara 800 personer raddade lager overfullt en måltid.

Ombord på Aquarius finns just...

Spanien har erbjudit oss en hamn, men det är en resa som tar upp till fem dagar. Vi är inte ett passagerarfartyg och uppmanar därför närmaste säkra hamn att ta emot oss. Vi är mycket öppna gentemot alla ombord.

Det är viktigt att de förstår vad som händer. Vi har sagt till dem att vi är en humanitär organisation, att vi inte kommer att ta dem tillbaka till Libyen under några omständigheter, utan att vi kommer att föra dem till en säker hamn. Det bästa scenariot vore om de italienska myndigheterna gör sitt jobb och respekterar internationell sjörätt.

Det skulle innebära att vi tilldelades en hamn så snart som möjligt och alla undsatta människor kunde överföras till en säker plats. Det värsta scenariot är att vi får stanna här till sjöss utan instruktioner med oroliga människor ombord på en överfull båt. Vi är extremt oroade över hur svårt det har blivit att utföra livräddande sök- och räddningsinsatser till sjöss.

Vi utför ett humanitärt arbete som helt enkelt handlar om att rädda liv och att föra människor till en säker plats. Europas avskräckande politik har medfört att antalet människor som kommer till Europa sjunkit avsevärt. Men under sommarmånaderna när vädret förbättras märker vi att fler båtar lämnar de libyska stränderna.

Detta händer redan - vi undsatte över personer på bara en natt och i söndags fick vi veta att det fanns flera båtar i nöd på internationellt vatten. Vi vet också att ett italienskt flottfartyg idag har över personer ombord som de nyligen undsatte.

Människor ombord på Aquarius frågar oss varför vi 800 personer raddade lager overfullt rör oss, vad som händer. En man hotade med att hoppa överbord. Han sa att han var rädd att han skulle skickas tillbaka till Libyen, och att han hade förlorat förtroendet för oss. Människor börjar bli desperata. Läs mer om vårt sök- och räddningsinsats på Medelhavet. Flyktingar, migranter och asylsökande fortsätter att dö på Medelhavet.

Nu tvingas vi ändå avsluta vår sök- och räddningsverksamhet med fartyget Aquarius. Vi fördömer det beslut som juridiska myndigheter i Italien fattat om att begära att 800 personer raddade lager overfullt och räddningsfartyget Aquarius tas i beslag. Anklagelserna är ogrundade och den föreslagna åtgärden saknar helt proportioner.

profilo-servis.info - -tva-lager-i-samhallet-de-radikala-och-mellanmjolken T 00Z...

Samtidigt har rutten över Medelhavet aldrig varit så dödlig som nu. Hur kan vi låta människor drunkna utanför Libyens kust?

Logga in på Dagens Nyheter

Räddningsfartyget Aquarius tvingas avbryta sitt arbete på Medelhavet samtidigt som flyende människor fortsätter att drunkna. 800 personer raddade lager overfullt din röst för hjälparbete och delta i vår namninsamling, så vi kan fortsätta rädda liv till sjöss. Du är här Vårt arbete Nyheter och bloggar "Människor börjar bli desperata" "Människor börjar bli desperata".

Det värsta scenariot är att vi får stanna här Vi har fem medicinskt utbildade medarbetare ombord — tre sjuksköterskor, en läkare och en barnmorska. Vi är extremt oroade Vi är extremt oroade över hur svårt det har blivit att utföra livräddande sök- och räddningsinsatser till sjöss. Ombord på Aquarius finns just nu personer, som vi undsatt på Medelhavet. Den mat som vi hade ombord räckte till i måndags kväll, då tog lagret slut. till sjöss utan instruktioner med oroliga människor ombord på en överfull båt.

Vi vet också att ett italienskt flottfartyg idag har över personer. I vissa läger har jag kontrollerat fångarnas dagliga portion och funnit den motsvara. berättar, att man i lägret förlade de sjuka i tält, då sjukavdelningen var överfull. Folkes kolonn kunde i denna första omgång ta personer. . räddade ”Thielbeck”, ca fångar, räddade ”Athén” ca profilo-servis.info - -tva-lager-i-samhallet-de-radikala-och-mellanmjolken T 00Z profilo-servis.info personer-i- weekly profilo-servis.info -overfullt.

Räddningsfartyget är överfullt. Besättningen på...
DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde