Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

111.1m FM

Monika rincks oversattare maste ha skrattat ihjal sig

opinion

Search the history of over billion web pages on the Internet. Full text of " Svensk vitterhet It nas survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country.

Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. Marks, notations and other marginalia present in the original Monika rincks oversattare maste ha skrattat ihjal sig will appear in this filé - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public Monika rincks oversattare maste ha skrattat ihjal sig we are merely their custodians.

Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. We also ask that you: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us.

We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help. Please do not remove it. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed.

Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner any where in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. About Google Book Search Monika rincks oversattare maste ha skrattat ihjal sig mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences.

You can search through the full text of this book on the web at jhttp: Det är en del av ett projekt för att göra all världens böcker möjliga att upptäcka på nätet. Den har överlevt så länge att upphovsrätten har utgått och boken har blivit allmän egendom. En bok i allmän egendom är en bok som aldrig har varit belagd med upphovsrätt eller vars skyddstid har löpt ut.

Huruvida en bok har blivit allmän egendom eller inte varierar från land till land. Sådana böcker är portar till det förflutna och representerar ett överflöd av historia, kultur och kunskap som många gånger är svårt att upptäcka. Markeringar, noteringar och andra marginalanteckningar i den ursprungliga boken finns med i filen. Det är en påminnelse om bokens långa färd från förlaget till ett bibliotek och slutligen till dig.

Riktlinjer för användning Google är stolt över att digitalisera böcker som har blivit allmän egendom i samarbete med bibliotek och göra dem tillgängliga för alla. Dessa böcker tillhör mänskligheten, och vi förvaltar bara kulturarvet. Men det här arbetet kostar mycket pengar, så för att vi ska kunna fortsätta att tillhandahålla denna resurs, har vi vidtagit åtgärder för att förhindra kommersiella företags missbruk.

Vi har bland annat infört tekniska inskränkningar för automatiserade frågor. Vi ber dig även att: Om du forskar i maskinöversättning, text igenkänning eller andra områden där det är intressant att få tillgång till stora mängder text, ta då kontakt med oss.

Vi ser gärna att material som är allmän egendom används för dessa syften och kan kanske hjälpa till om du har ytterligare behov. Ta inte bort den. Förutsätt inte att en bok har blivit allmän egendom i andra länder bara för att vi tror att den har blivit det för läsare i USA. Huruvida en bok skyddas av upphovsrätt skiljer sig åt från land till land, och vi kan inte ge dig några råd om det är tillåtet att använda en viss bok på ett särskilt sätt.

Förutsätt inte att en bok går att använda på vilket sätt som helst var som helst i världen bara för att den dyker upp i Google boksökning. Skadeståndet för upphovsrättsbrott kan vara mycket högt. Om Google boksökning Googles mål är att ordna världens information och göra den användbar och tillgänglig överallt.

Google boksökning hjälper läsare att upptäcka världens böcker och författare och förläggare att nå nya målgrupper. Du kan söka igenom all text i den här boken på webben på följande länk http: Sjuttiotalet fick i Sverige sin litterära betydelse genom den bryt- ning, som då började mellan gam- malt och nytt, mellan ef t er klang s- idealismen och realismen.

Det var en strid som fortgick under åttio- talet, fördes med en utomordentlig våldsamhet och ägde en stor räck- vidd. Anne Charlotte Leffler skref anonymt under mer än tolf år. Denna hennes författarverksamhet i det tysta omfattade en novell- samlinghennes första arbete och fyra skådespel Monika rincks oversattare maste ha skrattat ihjal sig ämnen från nutiden.

Genast var hennes rykte stadgadt, och hon nämndes från denna tid näst Strindberg såsom »det unga Sveriges» främsta förmåga. Hon utvecklade en liflig alstringskraft under det följande årtiondet, hennes lifs sista, skref berättelser, några skådespel — ett af dessa i samarbete med sin väninna, professorn i matematik i Stockholm Sonja Eovalevski, hvars biografi hon äfven gifvit — och ett par romaner.

Sysselsatt med utarbetandet af ett större arbete, romanen Trång horisont, dog hon plötsligt Kännetecknande för hennes konst är lugnet, behärskningen, måttan.

Liksom sina meningsfränder ställer hon problem un. Hvad hon ville ge, var just bil- der »ur lifvet», ooh allvar och sanningskärlek prägla skildringarna. Hennes utveckling visar emellertid ökad värme och rikare fantasi, men bröts, innan hon hann harmoniskt sammansmälta dessa nya egen- skaper med sin ungdoms temperament af snabb, skarp iakttagelse och säker analys. Trots en smula torrhet och teoretiserande äro hennes berättelser i sitt slag att räkna till vår vitterhets bästa.

De bäras af stor människokännedom, en öppen blick för tidens spörsmål, en omutlig rättskänsla och ett allvarligt, lefvande intresse. Stilen är fast och klar, det är enkelhet och nästan stränghet of ver hennes framställning. Någon gång lämnar hon de stora konflikterna — ty det är oftast en personlighets kamp för utveckling, frigörelse, lycka, tro som hon berättar — för att endast ge en liten situationsbild, och då märker man lättast, att det fanns både vekhet och humor vid sidan af sa- tiren och lifsallvaret i hennes lynne.

Sanna kvinnor kr. Efterlämnade skrifter I — II, Aib. Leffler3 kr. Ja ja, ni få väl se, ni få väl se. Det var tidningen Aftonbladet som först föreslog att ut- sträcka frökentitelns bruk, så att den fick ersätta »mamsell». Hon nickade med det gamla darrande hufvudet och smålog. Vi höra inte till de människor, som ha tur här i världen, inte. Ånej, man skall förstå att skuffa sig fram, om man skall komma någonstans, men det kan inte Gusten.

Tur och otur — det är ett mycket dumt uttryck, som kan passa för hedningar, men inte för kristna människor.

Vi veta ju, att det är en kärleksrik Gud som styr våra öden. Men mamma är som ett barn, som ingenting vet om hur det går till i världen. Det låg en viss mild frid öfver hennes väsende. Den hade först kom- mit med den höga ålderdomen.

Länge nog hade hon varit som Amalia, missnöjd, bitter, alltid klagande öfver världens orättvisa och öfver sitt och sina barns tunga, glädjelösa lif. Hon hade ej varit en af de naturer, som lätt underkasta sig — en orolig, verksam själ, full af otillfredsställda, men aldrig slocknande förhoppningar. Men nu var hon öfvrer 80 år, och lifvet började visa sig för henne som ett landskap i skymningsstunden, då de små tillfälliga linjerna underordna sig och synas oväsentliga, Monika rincks oversattare maste ha skrattat ihjal sig endast de stora dragen framträda.

Bara Gusten fick pastoratet — det var egentligen det enda hvilket nu låg henne riktigt om hjärtat, där hon satt mild och fredlig i en länstol med sin stickstrumpa. Midtemot henne vid fönstret hade Amalia sin plats. Därifrån var den lifligaste utsikten nedåt torget, och därför skulle Amalia sitta där, ty det roade henne så mycket att se på de förbigående.

Där gamla fru Muurmeister satt, såg man endast uppåt gränden, och hon hade valt den platsen, när de flyttade dit. Amalia tog emot arbeten från »Handarbetets vänner» 1. Hon sydde mycket väl och hade äfven en liten talang att rita mönster. Vid det andra fönstret, som vette helt och hållet åt gränden, satt den äldsta af »flickorna», Hilda, som redan fyllt sina 60 år, men dock var den skickligaste arbeterskan af dem alla tre. Hilda var litet låghalt 1 Ett sällskap i Stockholm med syfte att främja det kvinnliga handarbetet så- Monika rincks oversattare maste ha skrattat ihjal sig i estetiskt som ekonomiskt afseende stiftadt Där- för hade hon också redan i ungdomen, då de andra fladdrade oroligt om- kring och hoppades på sagans förtrollade prins, lugnt intagit sin plats i lifvet bland de obemärkta arbetsmyrorna.

Hon försörjde sig med att brodera på lakan och näsdukar. Det betalade sig ganska bra, och som hon var ytterst flitig, var det förnämligast på hennes inkomster som hela familjen lefde.

Monika Rincks översättare måste ha...

Att brodera i färger, det är nästan som att måla — jag kallar det inte för handarbete, jag kallar det för skön konst. Om det blå borde vara ytterst i kanten eller det röda, om det gröna borde tagas i den ljusare nyansen eller i den mörkare? Men dessa förmiddagars färg- studier betalade sig icke.

Magnus William-Olsson

Jetta, lilla Jetta, som ännu var ung och barnslig med trippande gång, rosiga kinder och de nättaste små fötter — Jetta, hon skulle na- turligtvis gifta sig. Men i afvaktan härpå hade hon nu i 20 år sysselsatt sig med att måla, icke med garner som Amalia, utan med verkliga färger. Hos henne hade familjens konstnärliga anlag riktigt utvecklat sig. Då hon var 17, 18 år — d.

Ja, hade Jetta velat då, så hade hon nu varit fru till en stor konstnär, som fick sälja sina taflor i Paris — det var åtminstone Amalias öfvertygelse. Men Jetta hade alltid något så förnämt tillbakadraget i sitt sätt emot herrarne — enligt Amalias uppfattning. Men herrarne sade, att hon var sipp, och att ingenting är odrägligare än sippa fruntimmer.

EmeUertid hade Jetta användt sin lilla talang på många olika sätt. Nu satt hon vid ett stort hvitt slagbord midt på golfvet och målade små blomrankor, fåglar och fjärilar på gratulationskort, som hon fick sälja i boklådorna.

Hon målade vanligtvis helt och hållet på fri hand och hade en förunderligt fin blick för naturens sanna former och färger. Men lång- samt gick det, ty Jetta var ytterst ordentlig. Om du forskar i maskinöversättning, text igenkänning eller andra områden där Huruvida en bok skyddas av upphovsrätt skiljer sig åt från land till land, och .» Monika rincks oversattare maste ha skrattat ihjal sig inte skall moster själf ha besvär», invände öfverstinnan, som var litet Nu måste jag hålla mig för skratta.

Han hade hört talas om dem, som svultit ihjäl. till omfamningens frånvaro introducerar Monika Rinck på svenska. ) är verksam som författare och översättare.

De måste Monika rincks oversattare maste ha skrattat ihjal sig skrattat ihjäl sig ibland, till exempel när de översatte dikten ” Das kapitale schaf” – med dess bräkande läten. Monika Rincks översättare måste ha skrattat ihjäl sig. Mediespråkets metaforflora blir allt torftigare. Sanningssökandets verktyg tycks till.

MORE: Avskalad lukather gor sig bast 2

MORE: Ung man stacks ihjal i mellerud

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde