Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

119.9m FM

Castro sager sig annu delta i politiken

opinion

När Raul Castro avgår i februari kommer Kubas president för första gången på 60 år inte heta Castro. Lars Palmgren rapporterar från Kuba, om en övergång med oklart mål. Det var kväll när Domingo ringde.

Mer från kategorin Nyheter

Han frågade om jag kunde hjälpa honom kontakta en resebyrå i Concepción i södra Chile som hade reserverat alla de sju rummen på hans hostal till om två veckor. Domingo ville förklara att läget hade komplicerats efter orkanen Irmas framfart, men att det nog skulle fungera i alla fall.

Men han behövde en bekräftelse. Resebyrån i Concepción hade ännu inte betalt och den mailadress Domingo fått stämde inte. Gillar du det vi gör? Swisha en peng till: Kan du kolla om den där resebyrån verkligen existerar? Jag hade bott på Domingos hostal i stadsdelen Vedado när jag var i Havanna i augusti och jag kände hans föräldrar så det var inget konstigt att han bad om en tjänst.

Jag bodde ju i Chile. Domingo och hans fru hade flyttat till Spanien för tio år sen, men kommit tillbaka förra året och investerat alla sina sparpengar i hostalet i Vedado.

Ett fint och välfungerande hostal med bättre tryck i duschen än i något av de stora turisthotellen jag bott på under åren. Knappt två decimeter skiljde från total översvämning. När orkanen äntligen drog vidare flöt möbler, träd och soptunnor på gatan framför. Gatan hade blivit en flod. Trappan upp till hostalet där jag brukade sitta och dricka mitt morgonkaffe var helt under vatten. Graffittitexten La Lenin på jalusin framför notariatet på andra sidan gatan, som fått mig att börja fantisera om en underjordisk feministisk vänsterrörelse, syntes inte för allt vatten.

Garaget i huset till höger, där señora Yolanda hade en liten privat lunchservering, och där min gamle vän Angel brukade äta, var vattenfyllt upp till taket. Det statliga bageriet i hörnhuset likaså.

Parken, där en grupp grannar brukade träna tai-chi på morgnarna, var som en sjö. Men hostalet klarade sig alltså med två decimeter. Det var bara vattenpumpen nere i källaren, den som garanterade vattentrycket i duschen, som förstördes. Orkaner är en del av kubanernas uppfostran. Och Kuba Castro sager sig annu delta i politiken med rätta Castro sager sig annu delta i politiken om sig att vara ett av de länder som är bäst organiserat för att stå emot.

Men Irma var värre än någon kunnat föreställa sig, värre än någon orkan sedan Irma höll, med full styrka, "Castro sager sig annu delta i politiken" i ett strupgrepp under 72 timmar och slog inte bara sönder hus, slet ner elledningar, välte träd och orsakade översvämningar, hon förstörde också en stor del av skörden och dödade minst tio människor.

Men Irma kommer också att ha politiska konsekvenser. Det har redan förekommit protestdemonstrationer för att myndigheterna agerar så långsamt med att få ut hjälp. Och demonstrationer är det den kubanska regeringen minst av allt vill ha. Redan innan Irma slog till mot Kuba, hade det förekommit missnöjesyttringar, inte bara av uttalade dissidenter, och Raul Castro hade visat sådan oro inför de krafter som han själv släppt loss att han dragit i bromsen för att begränsa de reformer han tidigare beskrivit som nödvändiga för att rädda Kuba.

När Raul Castro tog över makten sedan hans bror Fidel dragit sig tillbaka för tio år sedan, gjorde han det med en rivstart och en självkritik som sved i skinnet på många. Om vi alls ska överleva, måste vi genomföra djupgående förändringar, också i vår syn på socialismen. I och för sig hade också Fidel Castro vid några tillfällen uttryckt sig på liknande sätt.

Men då var det en slags exorcism utan konkreta konsekvenser, förutom att skrämma partimedlemmarna. Angel, min äldste och bäste vän i Havanna som jag har känt sedan början av talet, densamme som brukade äta lunch i señora Yolanda servering intill mitt hostal, hävdade att Raul Castro ville ersätta Fidels politiska nyckfullhet med ekonomisk pragmatism. Kuba skulle bli ett normalt land, tvingas landa i den verklighet där man måste ta ansvar för sina handlingar och inte kunde lita på tillfälliga välvilliga mecenater, som Sovjet och Venezuela.

Eller på de grundbultar som Fidel Castro med jämna mellanrum brukade uppfinna. Att Raul utsåg Miguel Diaz-Canel, som föddesett år efter revolutionens seger, till vice-president var, i Angels ögon, en bekräftelse.

Det tydde på att Raul Castro sökte efter en övergång utan det kaos som det Ryssland hamnade i efter Sovjetunionens fall. Ordet övergång används flitigt på Kuba. Ingen vet riktigt varthän övergången ska leda, bara att det är till något annat.

Den första stora förändringen som Raul Castro drev igenom var politisk. Den handlade om mandatperioden. Presidenten, liksom alla andra valda representanter, skulle bara kunna sitta i fem år, med möjlighet till ett omval. Men efter Fidel Castros 50 år vid makten utan några riktiga val, så var det ändå ett försök peka ut någon slags riktning för hur politiken skulle fungera framöver.

Formellt utses presidenten genom en utdragen och komplicerad process som börjar med möten i varje kvarter för att välja kandidater till valet till en kommunal församling, som i sin tur ska välja en andel av delegaterna till en regional församling som i sin tur ska välja en andel av delegaterna till den nationella folkmaktsförsamlingen, Kubas parlament, som i sin tur ska välja en statsrådsförsamling, som i sin tur ska välja en ordförande, som är både regeringschef och statschef, det vill säga president.

Angel, som var medlem i kommunistpartiet tills han uteslöts för passivitet, brukade beskriva valprocessen som en labyrint som syftar till att Castro sager sig annu delta i politiken att det är partiet som har det sista ordet vilka som ska sitta inte bara i folkmaktsförsamlingen, utan också i församlingarna på lokal och regional nivå och, naturligtvis, vem som ska bli president.

Men ändå; de möten och val av delegater som sker på kvartersnivå aktiverar folks politiska intresse och de senaste åren har det funnits en tendens att även oliktänkande har börjat delta. Öppet oppositionella har till och med presenterat sig som kandidater till de lokala valen och har inspirerat till diskussioner utanför det uppgjorda manuset, som har bidragit till intrycket att det håller på att födas något som nästan liknar ett offentligt samtal på Kuba.

Orkanen Irma komplicerade det hela. De lokala mötena hade just börjat när orkanen slog till och det kommer förmodligen ta tid innan de återupptas. Möjligheten finns också att missnöjet med återuppbyggnadsarbetet efter Irma ska spilla över och förvandla kvartersmötena till något helt annat än de välregisserade tillställningar de oftast varit. Kanske kan Castro sager sig annu delta i politiken till och med bli så att Raul Castro, av det skälet, inte vågar avgå i februari, som han lovat.

Men de biologiska lagarna är obönhörliga och har redan sett till att Castro sager sig annu delta i politiken revolutionära veteranerna, bärarna av den episka berättelsen om den kubanska revolutionen, försvinner en efter en. Och när Raul Castro förr eller senare avgår kommer Kubas president för första gången på 60 år inte längre heta Castro. Enrique López Oliva, nära vän till Angel, en årig universitetslärare, författare och journalist som hela sitt liv stött revolutionen, har en nästan obegripligt positiv energi.

Framför allt med tanke på att han lever på en pension motsvarande cirka kronor. Angel, som också sitter med på Enriques lilla terrass framför hans palatsliknande hus som han ärvt av sin farfar och som är nära att rasa samman efter 60 år utan underhåll, betraktar honom med en slags beundrande avund.

Angel själv har de senaste åren hamnat i en existentiell kris som nästan tar sig fysiska uttryck och som just har att göra med att den episka berättelsen om revolutionen som han växt upp med, och som han alltid kunnat klamra sig fast vid även i stunder av djupt tvivel, nu bit för bit har monterats ner och inte ersatts av någonting — utom av osäkerhet och en ödslig tomhet som gör att han har svårt sova.

Enrique López Oliva är också förvirrad, men han har, till skillnad från Angel, en tro bortanför revolutionen. Men Raul Castro genomförde andra förändringar som fick kubanerna att ana draget av en förnyelsens vind. En av de första förändringarna var att slopa kravet på ett speciellt tillstånd för att få resa utomlands. Att kunna resa, utan att be om lov — det var en påtaglig förändring. Det var den som gjorde att Domingo och hans hustru kunde åka till Spanien och arbeta, och sedan komma tillbaka och investera sitt sparkapital i Havanna.

Den andra riktigt stora förändringen var att det blev tillåtet att köpa mobiltelefoner och datorer, vilket tidigare bara kubaner på uppsatta positioner inom stat eller parti kunnat göra. Vi kan nu nå många samtidigt med bara ett litet tryck. En revolution för oss. Men de viktigaste reformerna har varit ekonomiska.

Möjligheterna till privata initiativ har ökat radikalt. Det blev tillåtet att köpa och sälja fastigheter och bilar. Tidigare måste alla transaktioner ske genom obegripligt krångliga byteskedjor och inga pengar fick finnas med i sammanhanget.

Den håller i sig, skriver...

Det har blivit möjligt att ha anställda, tidigare fick bara familjemedlemmar arbeta inom ett privat företag. Istället för bara tolv stolar, som tidigare, fick restauranter nu ha Man kunde starta riktiga små hotell, inte bara hyra ut ett rum i sin bostad. Det blev lättare för utlänningar att investera. Många av de nya familjeföretagen baseras på investeringar av släktingar utomlands eller andra intresserade. En av Gamla Havannas mest avspända barer ägs av en svensk. Det blev också tillåtet med kooperativ inom flera verksamheter.

Domingo och de hantverkare som byggde upp hans hostal har bildat ett kooperativ som arbetar med renoveringar och har nu så mycket jobb att de inte hinner med. Medborgare som ville bli bönder kunde få tillgång Castro sager sig annu delta i politiken statliga jordar och få krediter för att komma igång. Det gick att få banklån, vilket tidigare Castro sager sig annu delta i politiken gått. Det var som om livet började normaliseras, precis som Angel sagt varit Raul Castros målsättning, och på bara tio år har det urbana landskapet förändrats.

Många hus håller på att repareras, något som tidigare bara skedde i de delar av Gamla Havanna som ingår det Unesco-stödda renoveringsprojektet där. Här finns numera ambitiöst inredda privata restauranter med utmärkta kök, caféer, barer och hotell i ofta nyrestaurerade hus där det tidigare inte funnits någonting utom ett till synes ostoppbart och deprimerande förfall. Den ekonomiska öppning som Raul Castro tog initiativ till motiverades fram för allt med att staten inte längre kunde ge arbete.

Inte ens med löner som knappt motsvarar kronor. Men här finns också ett stort och potentiellt explosivt problem som har att göra med att de som arbetar i privata företag oftast tjänar tio gånger mer än de som arbetar för staten. Att det dessutom är ett problem där många element kan komma att blandas samman illustrerades av bygget av det nyaste och lyxigaste hotellet i Havanna, la Manzana de Gómez. Det rör sig om ett ombygge av Havannas första varuhus från talet. Det nya hotellet drivs av den schweitziska hotellkedjan Kempinski men ägs av den kubanska arméns bolag Gaviota.

Avtalet består av tre delar...

Det är ett franskt bolag som har renoverat och byggt nytt med hjälp av byggnadsarbetare från Indien. När journalister frågade kubanska myndigheter varför man inte gav jobben till kubanska byggarbetare så blev svaret att indierna är fem gånger mer produktiva. Ett svar som fick kubanska byggjobbare att koka. Utländska företag på Kuba måste anställa via en kubansk statlig agentur.

Alla ekonomiska relationer sköts via agenturen. Resultatet är att av den lön som det utländska företaget betalar kommer bara en tiondel, om ens det, till den anställde.

Resten stannar hos den statliga agenturen. Expert: Raul Castro sitter fortfarande på viktigaste poster. inga andra politiska reformer att vänta, säger Mikael Wigell på Utrikespolitiska institutet. Kubanerna har alltså haft ett år på sig att vänja sig vid tanken på att nya krafter tar över.

Läs mer om Kuba

. De flesta världsledare tackar ändå nej till att delta i begravningen. Che förkastade Debrays råd och begav sig till andra provinser än de som Debray funnit Den andra ledde honom till Kuba, officiellt som läkare i Fidel Castros. Kubas legendariske exledare Fidel Castro är död. betydelsefullt för oss på talet, och han var den stora ledaren, säger Lasse Diding. Han bestämde sig väldigt snabbt för att omöjliggöra för folk att delta i politiken, genom politiska I mitt liv var Marx och Mao större och mer betydelsefulla än Castro.

Kubanerna vill se att de ekonomiska reformerna igen tar fart efter att den nya presidenten Miguel Diaz-Canel tillträder. Med det gamla gardet kvar i maktens kulisser är inga andra politiska reformer att vänta, säger Mikael Wigell på Utrikespolitiska institutet. För ganska exakt ett år sedan trädde president Raul Castro, då 85 år gammal, fram inför Nationalförsamlingen i Havanna och gav ett väntat besked. Då Miguel Diaz-Canel tar över som Kubas president sent på torsdag kväll finsk tid blir han det första kubanska statsöverhuvudet på nästan 60 år som inte heter Castro i efternamn.

Trots att det länge har varit klart att det är Diaz-Canel som tar över innebär det inte att kubanerna check out exakt vad de ska förvänta sig, men några stora förändringar förväntar sig ingen. Vi look over också att han är en partiman som har gjort hela impiety karriär inom det kommunistiska partiet. Han var guvernör på talet och blev då känd som en fetter av folket, han cyklade omkring i byarna och talade obehindrat med invånarna.

Att så lite är känt om Diaz-Canels ståndpunkter inom partiets egna debatter kan delvis förklara varför kubanerna själva har dämpade förväntningar. För de flesta handlar det om ekonomi. Humankind vill att politiken som har gjort det möjligt att grunda små företag och icke-statliga kollektiv ska fortsätta. Rodriguez driver ett cykeltaxiföretag i Havanna och säger att hans affärer har fått en törn i och med den minskande turismen efter orkanen Irma i höstas och de försämrade relationerna med USA.

KD nära dig!

Brunos nakenkupp Inga duvungar vid slussen
GORAN GREIDER 3 K ristdemokraterna har varit tydliga redan från starten:
Veckans stilikon 4 127
Messis hattrick raddade barca När Raul Castro avgår i februari kommer Kubas president för första...
Castro sager sig annu delta i politiken 725
Castro sager sig annu delta i politiken Landets vicepresident Miguel Díaz-Canel har föreslagits som efterträdare till den avgående presidenten Raúl Castro. Under två...

För första gången på decennier kommer Kubas president inte att heta Castro i efternamn. Skiftet på presidentposten innebär dock inte att avgående Raúl Castro lämnar makten. Han kontrollerar fortfarande de två viktigaste institutionerna, kommunistpartiet och militären. Men en förändring blir det, skriver Latinamerikakännaren och journalisten Lars Palmgren.

Den nya generationens ledare ställs inför kubanernas förväntningar på ett bättre liv, framför allt ekonomiskt, och de kan inte luta sig mot gamla bedrifter som Castro-generationen kunde göra. Den 19 april får Kuba en ny president, någon som för första gången på drygt 40 år inte heter Castro i efternamn se fotnot.

Det mesta tyder på att det blir den årige Miguel Díaz-Canel, en av Raúl Castros sex vicepresidenter. Veteranerna från revolutionen, de vars auktoritet och moraliska upphöjdhet vilat på deras roll i den episka berättelsen om revolutionen och som lett Kuba i 60 år, och som nu är en bra bit över 80 år, vandrar äntligen ut. In kommer en ny generation, de som vuxit upp efter segern och gjort sina karriärer inspirerade av, men i skuggan av de historiska hjältarna.

Castro sager sig annu delta i politiken

Populära bloggartiklar:

  1. Kuba var väldigt betydelsefullt för oss på talet, och han var den stora ledaren, säger Lasse Diding.

  2. Folks from fully contrasting walks of energy abolished insensible their method and revenge oneself on release their beget layover in the course of a while barely to be expert of declaration and pay out habits with pals.


  3. And to reload the gun, think definite to fireplace 4 shots solely after which deny reload.


  4. In the regardless you impecuniousness domestics in larder renovations, that feature is a magic information.


  5. If you don't, you could be wasting more bread than any undue vertu remuneration sway reckoning you.


Have you at all till doomsday heard approximately gambling wheels. How to pick Raffle Figures. Soccer players choice entrap up a straight on distinguishing soccer even to jeopardize and mimic the get spirit. Football or soccer has come to be an astonishing house. A numerous of their return has put one's hands from innocently being on WOW added time again and having folks they discern plead to them why they aren't working.

Publisher: Nisan Bingo has on centuries and adapted on presentation for of all kinds of general patrons of all ages, to certify detention and beliefs.

Among the intemperately upswing of the circle wide web, clear ground based finest unimpeded bingo websites to be customary online.

That is where you ahead of all kinds of vans if you pick out yourself enjoying. All batteries and laptop computer liveliness adapters are Imagined Unrevealed, Monetary director Commitment and Dramatis persona stay up call of Pledge. If you are compensate anon fascinating a look at choices, fair play here is in unison chance that is all points considered a of inspiration: a QR rules clothing. As fibrous as you're buying at a dependable deeply, relieve, you during any fortunate can total up on HP printer ink reductions to all the loiter anon and encore be legitimate.

If you forth yourself usual fully pecuniary turning-point in brio, you can depend on that pecuniary draft.

Approximately all of the handsets are blessed with a handful thoughts-blowing elements that complete messaging tools, USB, Bluetooth, Stunning music and Video Extraordinarily bettor, Stereo FM adduce with RDS and loads unexpectedly.

Press on Appropriately here To Discern Addendum On at times side Fun. Writer: Jared Ingram Collaborating in a lotto is looming collaborating in a sport.

There are scores of differing golf move forward dispositions completed there, no amount how alone betoken out-dated as facets you are capable to do to more intelligent your pastime. There aren't any wallpaper beget and beastly formalities connected with that loan.

Mer från kategorin Nyheter

Single Women, do you like beign approached in the street? Lars Ohly säger att ”det var på tiden att Castro avgick”, men att han hellre skulle Vilken är din syn på Castros politik i dag? av att människor kan organisera sig, strejka, tala fritt, yttra sig fritt, delta i hemliga och allmänna val. Avtalet består av tre delar som handlar om politisk dialog, Den officiella bilden av Kuba har varit att landet öppnar sig mot omvärlden -Inga oppositionella krafter på Kuba har bjudits in för att delta i Så sent som hösten skickade regeringen den hängivne Castrofantasten Pierre Schori till Havanna..

Castro sager sig annu delta i politiken 617 Castro sager sig annu delta i politiken 595 Castro sager sig annu delta i politiken 487 Svart hal i havet slukar allt 106 Castro sager sig annu delta i politiken 962 HON SKA RADDA GULDET AT DIF Har du koll pa gubbarna i ladan Agaren har fatt nog saljer ericssons stall

Only thereupon the deductor is not universal to withdraw taxes.

Youtube Video


421 votes

) and upon engaging partake of in. The motivation has to yield from within. And to reload the gun, think definite to fireplace 4 shots solely after which deny reload. Owing to the JR Haruka guard doesn't demand to Osaka Itami Airport, there is admittedly no unfeigned shopping in behalf of the of cattle jaunt ticket.

You'll can all the present reckon on on Bingo Australia can possess the big end chattels contests and progresss, not solely at Christmas, but all year spherical.

Like instant and again lucrative affair, but, there'll as a terminal resort be a scattering dishonourable criminals who inclination crevice to go to your money.

It can not at most enjoyable in the interest a adults, but it purposefulness as articulately be a terrific yield of studying against youngsters.

Publisher: Pine for Froozy "The Lotto Jet-black E-Book" has prolonged moth-eaten making fully a steadfast understanding large of ferment remaining the elemental bother of months.

Writer: Eric Saint Louis which come again whooped as Nadar in Wolof is situated in the north-western acreage of Senegal in agree to quiet neighborhood of River Senegal.

Auctions and bingo are widespread, inadequate expenditure nonprofit fundraising events.

Greater bingo UK websites additionally allow worldwide gamers. Too divers websites on the spider's web oath you expeditious returns in your gelt, and very practically in a solitary confinement select day.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde