Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

110.5m FM

Hinkvis med bilder

opinion

I flera fällor i mellersta Norrland har Skogsstyrelsens fångat granbarkborrar som ligger på rekordnivåer. Det visar de första rapporterna sedan skadeinsekten nu börjat svärma i Sverige. Därmed ökar risken för skador på stående skog. Den insekt som skogsägare kanske fruktar mest har Hinkvis med bilder svärma i södra Sverige och längs med Norrlandskusten, visar fångsterna i dom fällor som Skogsstyrelsen har över hela landet.

Men det som oroar mest är mängden barkborrar som fångats i fällor i två områden i mellersta Norrland.

Clownen Rickard tar makten med...

Är Hinkvis med bilder mer än 10  barkborrar i en fälla per säsong bedöms risken som stor för angrepp på granskog. I till exempel fällorna som finns i Norra Furuberg, en mil väster om Hassela, togs drygt 11  barkborrar per fälla bara under förra veckan.

Aldrig tidigare har så många fångats längs med norrlandskusten. Skogsägare och skogsbruket bör hålla koll på om skogen blir angripen, se om det finns kraftig kådning med små ingångshål på stammar där granbarkborren kan ha tagit sig in.

”När jag skickade en bild...

Nedanför trädet kan det också finnas ett mörkt gnagmjöl, som ett grovkornigt kaffepulver. Detta är spår efter skadeinsekten. Skogsägaren måste också ta reda på färska vindfällen och avverka angripen skog så snart som möjligt för att minska riskerna att granbarkborren breder ut sig. Svärmningen i Sverige satte igång på allvar när senaste värmevågen kom. Västernorrlands län förutom Örnsköldsvik, större delen av norra Gävleborg samt sex berörda kommuner i Jämtland, är fortfarande klassat som bekämpningsområde.

Populationen i Götaland bedöms vara i skapligt i balans, men det gäller för skogsägare att vara Hinkvis med bilder även där. Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle.

Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt.

Bild • Jun 15, CEST...

Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden. Abonnera på våra pressmeddelanden. Stormen Alfrida fällde minst skogskubikmeter skog visar Skogsstyrelsens första övergripande inventering.

Ska hålla i 100 år

Hårdast drabbat är Stockholms län. Skogsstyrelsen gjorde rätt som begränsade en avverkning i Västra Götaland eftersom det finns en spelplats för tjäder i närheten. Det visar en dom från Mark- och miljööverdomstolen som kom i dag.

Domstolen skriver att det allmänna intresset av att skydda fortplantningsmiljöerna för tjädern i det här fallet väger tyngst. Även nästa år kommer skadorna av granbarkborre på skogen i Sydsverige att ligga på årets rekordnivåer. Blir sommaren torr och varm kan skadorna femdubblas. Det visar nya beräkningar. Därför bildas Hinkvis med bilder en krisgrupp tillsammans med skogsbruket för att om möjligt begränsa skadorna.

Som en direkt konsekvens av underlagen till riksdagens budgetbeslut tidigare i veckan, har Skogsstyrelsen inlett avvecklingen av Hinkvis med bilder Naturnära jobb. Den landsomfattande inventeringen av nyckelbiotoper upphör och anslaget för ersättning till markägare för formellt skyddad skog förväntas minska. Jämställdhetsarbetet inom skogssektorn går för sakta, till och med bakåt inom några områden.

Canons nya fotoskrivare SELPHY CP...

Det visar den första stora utvärdering som gjorts av jämställdhetsstrategin som togs fram och som presenteras på den nationella skogskonferensen i Upplands Väsby i dag.

Samtidigt lägger Skogsstyrelsen Hinkvis med bilder 30 förslag på åtgärder för att få skjuts på arbetet. Det finns mer att göra kring frågor om likabehandling, diskriminering och jämställdhet inom skogsnäringen.

Det visar inte minst uppmärksamheten kring metoo och slutavverkat. Efter en framgångsrik satsning inom Skogsstyrelsen finns nu nya verktyg framtagna för alla arbetsgivare som vill förbättra sitt arbete med jämställdhet och mångfald. I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation. Nils Frank, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, Gävleborgs distrikt, Niklas Åberg, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, Västernorrlands distrikt, Peter Newman, Skogskonsulent, Norra Jämtlands distrikt, Gunnar Isacsson, ekolog, expert insekter och skogsskador, Skogsstyrelsen, 31 04 Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 93 Skogsstyrelsen Vallgatan 8 Jönköping 93 00 http: Skogsstyrelsen — en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle.

Följ Skogsstyrelsen Abonnera på våra pressmeddelanden. Minst skogskubikmeter Hinkvis med bilder av Alfrida 4. Naturnära jobb avvecklas och inventering av nyckelbiotoper upphör Nu finns nya verktyg för bättre jämställdhet i skogen Bild • Jun 15, CEST Ladda ner högupplöst bild Skriv ut hinkvis med bilder med hjälp av smarta, kreativa och lättanvända SELPHY CP Canons nya fotoskrivare SELPHY CP och SELPHY CP gör det enklare än någonsin att förvandla dina bilder till professionella utskrifter.

Med pastellfärger och bärhandtag ser Canons nya skrivare Selphy CP Hinkvis med bilder precis som en hink för barnen att leka med. Tanken är att man ska.

MORE: Goda forebilder ska locka studenter

MORE: Dagens bilder den 1 augusti

MORE: Tjejer hangs ut med nakenbilder i facebookgrupp

DU ÄR HÄR:

Tungt ar for saab automobile

Relaterade artiklar

Radioaktivitet funnen pa flygplan med sverigetrafik 3

miljarder-kronor-har-den-schweiziska-regeringen-avsatt-for-nya-stridsplan/ profilo-servis.info hamna-pa-i- profilo-servis.info gripsholm/...

Han ar vard en plats i elitloppet

”Kan bara älska honom”

Nyhetsflöde