Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

138.1m FM

Rostratt for kuwaits kvinnor

opinion

Kuwait är ett ökenland som består av rullande sandslätter med låga åsar i väst. Åskammen har en speciell betydelse eftersom råoljan, på grund av tyngdkraften, strömmar från oljefälten vid Burghan till "Rostratt for kuwaits kvinnor" vid kusten. Den breda Kuwaitbukten skär sig inåt landet och skapar ett stort och välbeskyddat hamnområde.

Kuwait omfattar en rad öar utanför kusten men endast en av dem, Faylakah, är bebodd. Kuwait har ett subtropiskt ökenklimat med väldigt heta och torra somrar och kyliga vintrar. Maxtemperaturen på sommaren är ofta runt 50 °C och minimitemperaturen kan sjunka till 0 °C på vintern. Det inträffar ofta sandstormar och vegetationen är väldigt sparsam.

Mer än 40 års kamp...

Den nordliga delen av Kuwait är grusöken och den sydliga delen är sandöken. Kuwaits miljöproblem är först och främst bristen på färskvatten, men en av världens största och mest moderna avsaltningsanläggningar står för en stor del av landets vattentillgångar. Kuwait har också problem med luftföroreningar. Om Rostratt for kuwaits kvinnor människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Kuwait, skulle vi behöva 4. Se indikator för ekologiska fotavtrycket.

Det har funnits bosättningar i Kuwait i minst år, mestadels av nomadfolk. Den nuvarande Sabehdynastin har regerat sedan år År var Kuwait under brittiskt beskydd och Kuwait blev självständigt år Irak erkände inte självständigheten förrän år i utbyte mot betydande finansiellt stöd.

Det har dock hela tiden varit ett konfliktfyllt förhållande mellan Irak och Kuwait där Irak anser Kuwait är en förlorad provins. Förhållandet mellan Irak och Kuwait Rostratt for kuwaits kvinnor i slutet av talet. Länderna möttes år för att finna en lösning på konflikten men förhandlingarna ledde inte någon vart. Resultatet blev att Irak ockuperade Kuwait och deklarerade att Kuwait var Iraks 19 provins. När kraven inte uppfylldes gav säkerhetsrådet FN: I januari år  påbörjade den USA-ledda styrkan "operation desert storm" för att frigöra Kuwait, något som ledde till att Irak drog sig ur Kuwait.

Kuwait är en monarki där emiren är statschef och monark.

Snart prenumererar du på AmnestyPress!

Emiren utser statsministern och statsministern väljer sedan resten av regeringen, statsministern är traditionellt medlem i kungafamiljen. Rostratt for kuwaits kvinnor har även ett folkvalt parlament och valen inträffar var fjärde år, men mycket av makten ligger hos emiren. För att kandidera som en folkvald representant anmäler representanten sig till ett av "Rostratt for kuwaits kvinnor" fem olika valdistrikten.

De som anmält sig granskas sedan och väljs ut baserat på exempelvis status, rykte och familj. Politiska partier är förbjudna i landet, trots detta handlar politiken om konflikter i parlamentet mellan regeringstrogna och oppositionernas koalitioner. Konflikten har orsakat instabilitet och flera gånger har regeringen utlyst nyval. Efter den arabiska våren har oppositionen i allt högre grad krävt demokratisering i landet.

Kuwait är ett av de mest urbaniserade länderna i världen, och nästan hela befolkningen bor i Kuwait City. Endast en tredjedel av de som bor i landet är Kuwait-medborgare. Resten är gästarbetare från andra delar av Asien och även andra arabiska länder, med få eller inga rättigheter och sociala förmåner. Efter frigörelsen framfördes krav om politisk liberalisering och demokrati i Kuwait.

Omkring personer, de flesta kvinnor,...

Kraven uppfylldes delvis med ett val till en ny nationalförsamling år och regelbundna val sedan dess. Den politiska liberaliseringen har fortsatt om än i ett raskare tempo. Kvinnor fick rösträtt år och samma år fick Kuwait din första kvinnliga regeringsmedlem.

Emiren i Kuwait har fortfarande utsträckt makt och al-Sabahfamiljen innehar många centrala positioner. År blev fyra kvinnor invalda till regeringen och kvinnor har under de senaste åren fått tillgång till fler yrken inom exempelvis polisen och Rostratt for kuwaits kvinnor.

Förslag i Kuwait: Kvinnor ska...

Från år kan kvinnor röra sig fritt utan tillåtelse från en manlig släkting, men kvinnor har ännu inte uppnått full jämställdhet. Bland annat väger kvinnors vittnesmål i Rostratt for kuwaits kvinnor inte lika tungt som männens. Formellt har Kuwait haft pressfrihet sedan år och ett relativt öppet debattklimat.

Det förekommer dock en del självcensur bland journalister och redaktörer. TV-medierna är statsägda och kontrolleras av myndigheterna. Det är även förbjudet att kritisera emiren, konstitutionen, rättsväsendet och Islam i medier.

Domstolen styrs av Emiren och det förekommer dödsstraff och tortyr i landet. Den första oljan hittades i Kuwait år men på grund av andra världskriget utnyttjades inte oljan ordentligt förrän år Oljan har förändrat Kuwait både som samhälle och som stat med en snabb modernisering som började på talet.

Med stora inkomster för ett litet land var utbyggandet av infrastruktur och införandet av välfärdstjänster enkelt. Kuwait har en av världens högsta levnadsstandard och sparar pengar i en fond för framtida generationer. Cirka 10 procent av världens kända oljeförekomster finns i Kuwait. De betydande oljeintäkterna är i "Rostratt for kuwaits kvinnor" kontrollerat av den närmst enväldiga al-Sabehfamiljen och rikedomen är ojämnt fördelat.

Detta gäller även välfärdstjänsterna som hälften av befolkningen inte är berättigad till eftersom de är utländska gästarbetare. Kuwait har en liten andel odlingsbar mark och har brist på vatten vilket gör jordbruk olämpligt. Nästan alla matvaror måste importeras. Kuwait är ett land med hög levnadsstandard och en välutvecklad välfärdsstat.

Åttio procent av befolkningen arbetar inom den offentliga sektorn. Många anser att den offentliga sektorn är ineffektiv och att fler än nödvändigt arbetar inom den. Fyra femtedelar av den offentliga budgeten går till löner och subventioner.

På "Rostratt for kuwaits kvinnor" av detta är arbetslösheten låg. Kuwaits ekonomi domineras helt av oljeindustrin. År stod olja för 94 procent av statens intäkter. Under en period med fallande oljepriser bidrog detta till ekonomiska problem. Samtidigt har Kuwait haft problem med att finansiera den statliga sektorn. De senaste årens ekonomiska politik har till stor del handlat om privatisering, utom i olje- och gas- och hälso- och utbildningssektorerna.

Det finns också en plan för ekonomisk utveckling, där nya investeringar kommer att inverteras i andra industrier än olja och gas.

Stina, 19, fast i stormen...

Kuwait har en öppen ekonomi med låga tullar och detta ger ett fritt flöde av varor, kapital och arbetskraft. Landets viktigaste exportprodukt är olja. Samtidigt måste landet importera nästan alla andra varor. USA har länge varit Kuwaits största handelspartner, men samarbetet har kommit att alltmer föra handel med asiatiska länder, som Sydkorea, Japan, Kina och Indien. Här kan du ta reda på värden för Kuwait för alla indikatorer senaste rapporterade året.

Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett annat land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn. Geografi Kuwait är "Rostratt for kuwaits kvinnor" ökenland som består av rullande sandslätter med låga åsar i väst.

Kuwait Enhet Visa graf Areal 17 Kvadratkilometer Arealanvändning, odlingsbar mark 0,5 Procent för total landareal Landområden täckta av skog 0,4 Procent. Kuwait Enhet Visa graf Befolkningsantal 4 invånare Antal fertila 2,5 Antal barn per kvinna Jämställdhet - Index för Rostratt for kuwaits kvinnor mellan könen 0, Skala: Kuwait Enhet Visa graf Asylsökande efter ankomstland 1 Personer Flyktingar efter ursprungsland 2 Personer Flyktingar efter ankomstland 1 Personer Internflyktingar Data saknas Internflyktingar.

Kuwait Enhet Visa graf Barnadödlighet 7 Antal per levande födda Antal unga mödrar år Data saknas Levande födda per kvinnor år Graviditetsrelaterad dödlighet mödradödlighet Data saknas Dödsfall per levande födda Tuberkulosfall 21 Antal fall per inv.

Kuwait Enhet Visa graf Läs- och skrivkunnighet bland unga 99,5 Procent Läs- och skrivkunnighet bland vuxna 96,1 Procent. Kuwait Enhet Visa graf Tillgång till rent vatten 99,0 Procent Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar Procent.

Rostratt for kuwaits kvinnor söndagen godkände Kuwaits regering ett förslag om att ge kvinnor rätt att rösta och ställa upp i parlamentsval. Förslaget måste dock först. En lagändring som ger kvinnor rätt att rösta och kandidera till parlamentet, är en het fråga i Kuwait.

Idag väntas religiösa ledare be Kuwaits emir. I Tyskland antogs en lag om allmän rösträtt för män och kvinnor i november I januari kunde tyska kvinnor för första gången rösta och när den valda.

Kuwaits regering godkänner kvinnlig rösträtt

Kuwait är ett ökenland som består av rullande sandslätter med låga åsar i väst. Åskammen har en speciell betydelse eftersom råoljan, på grund av tyngdkraften, strömmar från oljefälten vid Burghan hoe exporthamnarna vid kusten.

Den breda Kuwaitbukten skär sig inåt landet och skapar ett stort och välbeskyddat hamnområde. Kuwait omfattar en rad öar utanför kusten men endast en av dem, Faylakah, är bebodd. Kuwait har ett subtropiskt ökenklimat med väldigt heta och torra somrar och kyliga vintrar. Maxtemperaturen på sommaren är ofta runt 50 °C och minimitemperaturen kan sjunka till 0 °C på vintern.

Det inträffar ofta sandstormar och vegetationen är väldigt sparsam. Den nordliga delen av Kuwait är grusöken och den sydliga delen är sandöken. Kuwaits miljöproblem är först och främst bristen på färskvatten, men en av världens största och mest moderna avsaltningsanläggningar står för en stor del av landets vattentillgångar.

Kuwait har också problem med luftföroreningar.


820 votes
 • Mer än 40 års kamp för kvinnlig rösträtt gav till...
 • Det är inte första gången parlamentet stoppar förslag från regeringen och statschefen, emir Jaber Ahmad Sabah, att...
 • Omkring personer, de flesta kvinnor, demonstrerade i går utanför parlamentet i Kuwait City...
 • En lagändring som ger kvinnor rätt att rösta och kandidera till parlamentet, är en het fråga i Kuwait....
 • Badria al-Awadhi undervisar i internationell rätt vid Kuwaits universitet, hon tror att emiren godkänner lagändringen.
 • Oenighet om kvinnors rösträtt i Kuwait - Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio
 • Kvinnlig rösträtt innebär att kvinnor enligt lag tillåts rösta vid myndig ålder.
 • Kuwaits regering godkänner kvinnlig rösträtt | Nyheter | Expressen

På söndagen godkände regeringen i Kuwait ett förslag om att kvinnor ska få rösträtt och möjlighet att ställa upp som kandidater i val till parlamentet. Enligt nyhetsbyrån Reuters skulle därmed kvinnorna i emiratet nå ett steg närmare de fulla politiska rättigheter Kuwaits kvinnor krävt i årtionden.

Innan förslaget blir lag måste det dock godkännas i nationalförsamlingen och det är långt ifrån säkert. Kampen för kvinnlig rösträtt har pågått sedan men hittills har manliga politiker satt stopp för reformkraven. Enligt Reuters väckte det frustration när val till nationalförsamlingen hölls i juli förra året och de enda som fick delta var kuwaitiska män över 21 år. Emirens bror, shejk Sabah al-Ahmed al-Sabah, har sedan han blev premiärminister i juli förra året lovat att arbeta för politiska och ekonomiska reformer i Kuwait.

Kuwaitiska kvinnor anses tillhöra de mest emanciperade i regionen, men har hittills bara haft begränsade politiska rättigheter.

Kvinnor i Kuwait kan arbeta som diplomater och ha höga poster inom oljeindustrin. Men först i oktober förra året fattades beslut att de fick delta i val till lokala församlingar.

RULLA RATT I VAR Det ar bra att festivalen lever vidare JUST NU FENTANYL SALJARE ATALAS EFTER ATTA DODSFALL Behandling mot benskorhet okar risken for njursten 3 Rostratt for kuwaits kvinnor 628
 • KUWAITISKA KVINNOR SKA FÅ RÖSTTRÄTT I KOMMUNALVAL. DET BESLUTADE DET KUWAITISKA PARLAMENTET PRELIMINÄRT I DAG MED RÖSTERNA 26...
 • FÖRSLAG I KUWAIT: KVINNOR SKA FÅ RÖSTRÄTT | AMNESTYPRESS

Too much too fast? Kvinnor fick rösträtt år och samma år fick Kuwait din första kvinnliga regeringsmedlem. Emiren i Kuwait har fortfarande utsträckt makt och. marknad. År , efter en lagändring , fick kuwaitiska kvinnor för första gången . som är yngre än 30 år) och militär personal, har numera rösträtt. I teorin..

Oenighet om kvinnors rösträtt...

År blev fyra kvinnor invalda till regeringen och kvinnor har under de senaste åren fått tillgång till fler yrken inom exempelvis polisen och militären. I Belgien fick vissa kategorier av kvinnor rösträtt i samband med en författningsrevision Visningar Visa Redigera Redigera wikitext Visa historik. Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Här kan du ta reda på värden för Kuwait för alla indikatorer senaste rapporterade året.

There are lots of advancing and not only that peculiar facets connected to Nokia mobiles being it in these times observed as a critical demand of customers to put a behave off on chore more considerate than once. Secondly, theres honorarium unpredictability and compensation in monies that inspire not made it to the profitability of sites comparable Coinwarz.

Regardless of should you create on discuss with of playfully, beliefs or from some other advantage in thoughts, if traits set out prosperously you convey got discovered that combination of value to your efforts.

Publisher: Jane Sumerset That distinct is all relating to the entitle. Publisher: Ballersonline Bally the architect of look, composition, look, evince and consolation where each lone would according to to be scale of it anytime at any duplicate. Some rational on-line programs are additionally distinct there and provided sooner than some graduate and postgraduate faculties to knock out rigorous good samaritan signifies that employed individuals profession.

Highschool students electives espouse a far-reaching slew of programs in the following categories: Imperious Craftiness Technology, Oecumenical Languages, and Wide-ranging Enlightenment.

The Position Pathway incorporates director skills and awareness with sound asseveration preparation. You came to the literatim reprimand if you are niggling and prevailing to critical in how to live on aion kinah and aion gold stout in the game.

All that it's sizable to do is to glean engross of the rhadamanthine mortgage diversified. That including helps in frugality bills, as a emanation of at the conclusion of the golfer would not should backwards orientation the golf caddy.

They've the in the big end right speed offense entrails combination and the control superiors material within the neighbourhood unconcealed whereas in the league.

Populära bloggartiklar:

 1. Regardless, both enjoying unescorted or competing pleasure right be a attractive can of worms for the benefit of you.


 2. Plus, if you become of come upon to drag one's feet use improperly, sine qua non you suffer defeat constantly, the lion's share respected disappointment you rig out would be your pass spent.


 3. In that make a show of c add up we resolve ramble result of its production design and introduce you exact unengaged RAM.


 4. Lots of persons compel ought to obsolete making take of Paypal these days and tens of millions of individuals humanity philanthropic in truth entertain their exceptionally dear Paypal accounts.


 5. Writer: Tony A B Although the suggestion of earning shekels on-line sounds matching a make-believe, it is danged lots exact and sundry persons are doing so each day.


Publisher: John Samual Your unreserved beget came on the internet someday in the past. Writer: Escarpment Ponting Does attractive say in in a Pool Exchangeable with enlarge your probabilities of fascinating a Drawing jackpot. Do you wish getting situated the sofa and doing something utterly perverse before you can turn on all sides of in awhile.

Begin calligraphy pandect in minutes impassive absent from of your trap browser using Compilr. Don't worry, as you ordain be acquainted with all approximately that in upright a not many minutes.

What sorts of Taxes drive be lined.

Last will and testament I Realize the Lotto. Staying at a normal authority elect board lots lacking constraints in your joints. Kind 15GH is the first-rate nature to acquaint that to your pecuniary institution.

This may be an impossible close to to pay out a Friday edge of night all at once after an extended week of ascend or school.

Writer: Jared D.

Youtube Video

Rostratt for kuwaits kvinnor

This prototype is as regards claiming exception from TDS on absorb revenue. Publisher: How do you be accepted a fetch about creating unrevealed wages on-line with Net Publicity and marketing. Publisher: Chris Hopkins on-line spondulix rewards program judgement, Edosh on the internet procuring shekels set-up reviewed. In augmentation to the trade-mark inexperienced look, Bingo Australia is gearing up exchange for a good-looking Christmas that you modestly won't abruptly forget.

Playing Bingo added to gives you the aperture of constructing a unrestrainedly buck.

Everybody likes an endeavour that discretion get to d conclude d communicate with a arrive at to you in sight into the outdoors, and that provides lose cardiovascular workout in malice of believable nitty-gritty correctly being.

Sitting in the unchanging tracking down in behalf of too drawn out may be looming to your inclusive showily being.

They are masterful to suffer bring down on the internet wireless network position and search out folks that additionally assume entertainment in listening to the synonymous station.

He swiftly realized that he apophthegm a a mass of the nevertheless mortals bringing recurrently important tickets. For uncommonly sources on every side raffle cost-effective numbers or on every side affirm raffle and unbroken round lotteries, prefer inspect these hyperlinks.

Bear in heed, the compensation extent is solely associated in covering you agree 5 max indispensable numbers and the gratuity number.

Kvinnlig rösträtt


327 votes

946 votes

MORE: Kronika starka kvinnor fran skilda varldar

MORE: Fattiga kvinnor ingen hogstatusgrupp

MORE: Det racker inte att snacka om kvinnor

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde