Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

119.2m FM

Knapp for visselblasare

opinion

Den här webbplatsen använder webbkakor Cookies för att kunna utvecklas och ge dig en bättre användarupplevelse. Genom inställningar i webbläsaren kan du välja att neka webbplatsens användning av kakor.

För snart tre år sedan...

Det är viktigt att utredningar inte tar för lång tid vid en visselblåsning, både för den som blir utpekad Knapp for visselblasare för den som anmält, poängterar In-Anna Knutsdotter, interncontroller i Göteborgs stad.

Stora rubriker upptog Göteborgstidningarnas förstasidor åren och Några chefer inom Göteborgs stad hade tagit emot mutor och handskats vårdslöst med offentliga medel. Det blev upptakten till att en visselblåsarfunktion inrättades i Göteborgs Stad. Visselblåsarfunktionen kom till stånd efter beslut i kommunfullmäktige och var en del av en större genomgripande handlingsplan.

Göteborgs Stad var tvungna att agera, att städa upp och göra beslutsfattandet transparent. Korten skulle upp på bordet och anmälare av oegentligheter skulle skyddas. Så tillkom visselblåsarfunktionen i Göteborgs Stad med nästan Knapp for visselblasare Visselblåsarfunktionen är en kanal för anställda och förtroendevalda att kunna anmäla misstankar om allvarligare oegentligheter som rör personer i ledande ställning.

En knäckfråga när visselblåsarfunktionen skapades har varit anonymitetsskyddet för den som blåst om missförhållande. Risken för identifiering av visselblåsaren kan medföra bestraffning.

Lotta målade knappar i tonåren,...

En hög personlig kostnad för den enskilde minskar benägenheten att visselblåsa. Att av rädsla för bestraffning tvingas tiga om upptäckt korruption eller maktmissbruk ger en dålig arbetsmiljö med ryktesspridning och otrygghet.

Hur ser anmälningsprocessen ut? För...

För att tillförsäkra visselblåsaren anonymitet så har Göteborg Stad ett webbformulär som kan skickas in anonymt. Vid allvarligare fall av misstänkta oegentligheter, stöld eller mutbrott anlitar Göteborgs Stad en extern part för utredningen, den norska konsult- och revisionsfirman BDO.

De gör en värdering Knapp for visselblasare inkomna tips och ger en rekommendation om fortsatt hantering.

Senaste artiklar

Om bedömningen görs att det finns misstanke om brott Knapp for visselblasare polisanmälan in. I dessa fall sker fortsatt utredning inom ramen för polis och Knapp for visselblasare arbete.

Ett exempel på en visselblåsning som anmäldes under september och som fick konsekvenser, var ett tips om en rekrytering som pekade på att en stadsdelsdirektör var inblandad.

BDO kom fram till att det inte hade skett några Knapp for visselblasare, men man hade inte följt rekryteringsordningen. Det fanns formella brister. När BDO gjorde intervjuer av de anställda uppdagades frågor kring ledarskap och arbetsmiljö vad gällde den högsta chefen, och de såg att här fanns en kultur där det inte sågs som så viktigt att följa gällande riktlinjer och regelverk.

Samma dag som BDOs rapport blev offentlig så fick stadsdelsdirektören avgå. När nämnden fick rapporten och därmed svart på vitt så blev det en pusselbit i deras övervägande om vilket ledarskap de ville ha, säger In-Anna Knutsdotter. Sedan funktionen tillkom i Göteborg har det skett visselblåsningar. "Knapp for visselblasare" år har det skett 36 anmälningar, varav 24 under det sista halvåret. Hantering, överväganden och utredningar måste göras, säger In-Anna Knutsdotter.

Hon menar att anmälningar av mindre allvarlig karaktär ska gå den vanliga vägen genom linjeorganisationen, till chefen eller chefens chef. Anmälningar som rör förhållandet mellan anställd och arbetsgivare kan också anmälas till facket.

De anmälningar som inte har behandlats som visselblåsningar men som kommit in under året är till exempel frågetecken kring inköp och rekrytering, frågor kopplat till arbetsmiljö, rökning på arbetstid, för långa kafferaster, schemaläggning, berusning i arbetet och Knapp for visselblasare av stadens fordon.

Få visselblåsningar är av så allvarlig karaktär så att de blir föremål för "Knapp for visselblasare" granskning. Teoretiskt så ser det enkelt ut, men det är svårare att få det att fungera i praktiken. Det är känsliga frågor Knapp for visselblasare handlar också om människors integritet. Funktionen får inte missbrukas till ogrundade anklagelser eller bli en kanal för allmänt missnöje. Man behöver tänka igenom behovet noga. Det finns både för- och nackdelar, men visst finns det ett viktigt signalvärde i att dessa frågor tas på allvar, säger In-Anna Knutsdotter.

Fördelar kan vara att oegentligheter på en arbetsplats uppdagas som annars inte skulle ha kommit fram. Nackdelarna är att en stor del av visselblåsningarna inte har den Knapp for visselblasare som krävs utan ska hanteras i linjeorganisationen istället. Enligt In-Anna Knutsdotter får utredningarna inte ta för lång tid. Att vara utpekad är en väldigt svår situation att befinna sig i. Det starkare skyddet innebär att arbetsgivaren blir skadeståndsskyldig om han eller hon utsätter en visselblåsare för repressalier.

Repressalier kan vara till exempel försämrade förmåner, utfrysning på arbetsplatsen eller avsked. Lagen omfattar både anställda och inhyrd personal. Lagen har fått kritik för att den är svår att tolka, och för att det för en anställd kan bli svårt att avgöra när den verkligen skyddar.

Åsa Fahlén som är förbundsordförande i Lärarnas Riksförbund tycker att reglerna kring visselblåsarfunktionen är oklara. Det är svårt för den enskilde att veta om missförhållandet är tillräckligt allvarligt för att utgöra grund för en visselblåsning, menar hon.

En visselblåsarfunktion kan vara bra om den ger garantier för anonymitet och tillgång till sakkunnig hjälp, tycker Åsa Tillberg, förbundsjurist på Vision. Men också hon menar att det kan vara svårt för Knapp for visselblasare anställd att avgöra vad som enligt lagtexten är ett allvarligt missförhållande.

Meddelarskyddet och Lagen om anställningsskydd är exempel på regler som redan idag är tänkta att skydda anställda som slår larm. Här hittar du Lagen om stärkt skydd för visselblåsare. Här kan du läsa mer om visselblåsarfunktionen i Göteborgs stad.

De flesta tips som kommit in i Göteborgs stad handlar om misstankar om felaktig hantering vid rekrytering och upphandling, och tipsen gäller särskilt misstänkta jävssituationer. Om du känner att din opartiskhet kan ifrågasättas — tänk på det här:.

Vad vore julen utan julmat? I det nyrenoverade köket på Sahlgrenska universitetssjukhuset ser man till att de patienter som måste tillbringa julhelgen på sjukhuset inte går miste om julens smaker. Sexuella trakasserier kan förekomma på alla sorters arbetsplatser. Det visade Metoo-uppropen hösten Nu finns ett digitalt verktyg till hjälp för att förebygga sexuella trakasserier.

På filmmusikalisk tidsresa till Melika...

Verktyget har tagits fram av…. En ny arbetstidsmodell som ska ge återhämtning och mer variation. Det prövar Södra Älvsborgs sjukhus.

På en avdelning har sköterskorna schemalagd kompetens­utveckling och Knapp for visselblasare utveckling upp till 20 procent av…. I det nyrenoverade köket på Sahlgrenska universitetssjukhuset ser man till att de patienter som måste Arbetstider med tillräcklig återhämtning.

De fyra läkare som avslöjade...

Det är en komplex fråga när heltid ska bli norm i välfärden. Alla ska kunna leva på sin lön. Men hur få ihop heltid till alla på ett vettigt sätt? På en avdelning har sköterskorna Få in mer rörelse på jobbet — ta möten till fots! På Östra sjukhuset i Göteborg finns tips på fina promenader Åhus vårdcentral satsar på återhämtande aktiviteter. Riskbedömningar, filtar i soffan i Knapp for visselblasare och vinsten med att ha en bra arbetsmiljö — sånt pratar Enköpings chefer och Har ni många Knapp for visselblasare medarbetare i er verksamhet?

Stor omsättning på chefer? Eller dålig kommunikation i arbetsgruppen? Tillåtande arbetsklimat, möjlighet att diskutera med kollegor och utrymme för att utveckla arbetet. Arbetsgivare som erbjuder det har stora chanser Nu börjar säsongen med vinterkräksjuka och influensa. Ny forskning visar "Knapp for visselblasare" vinterkräksjukan troligen sprids via luft.

Tidigare har man trott Hur skapar Knapp for visselblasare bra arbetsmiljö i aktivitetsbaserade kontor?

I en ny kunskapssammanställning ger Institutet för stressmedicin i Göteborg konkreta råd Suntarbetsliv drivs av de fackliga organisationerna i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona. Ledarskap och organisation Skydd för visselblåsare i Göteborgs stad. Medarbetarnas arbetsmiljö viktig för nämnden Ett exempel på en visselblåsning som anmäldes under september och som fick konsekvenser, var ett tips om en rekrytering som pekade på att en stadsdelsdirektör var inblandad.

Alla anmälningar går inte vidare Sedan funktionen tillkom i Göteborg har det skett visselblåsningar. Vill du rekommendera funktionen till andra? Viktigt Knapp for visselblasare skyndsam handläggning Enligt In-Anna Knutsdotter får utredningarna inte ta för lång tid. Svårt för anställda avgöra vad man ska vissla om Åsa Fahlén som är förbundsordförande i Lärarnas Riksförbund tycker att reglerna kring visselblåsarfunktionen är oklara.

Här hittar du Lagen om stärkt skydd för visselblåsare Här kan du läsa mer om visselblåsarfunktionen i Göteborgs stad. Du som är chef - tänk på det här vid rekrytering och upphandling! Om du känner att din opartiskhet kan ifrågasättas — tänk på det här: Rådgör med din chef om hur ni ska hantera situationen. Involvera fler kollegor när det gäller känsliga moment av bedömningskaraktär. Se till att det finns objektiva bedömningar som leder fram till fattade beslut. Dokumentera så att det går att följa hela processen.

Jan Vejstad, 17 januari Visselblåsarfunktionen kom till stånd efter beslut i kommunfullmäktige och var en del av en större genomgripande handlingsplan. De fyra läkare som avslöjade Paolo Macchiarini kan inte vänta sig någon ursäkt från det sjukhus som anmälde dem och hotade med.

Lotta målade knappar i tonåren, vintern när hon var 16 fick hon en beställning på knappar till Guteglass. För det tog hon 10 kr.

DU ÄR HÄR: