Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

114.8m FM

Fp protest mot privata bibliotek

opinion

Youtube Video

I helgen invigde Madeleine Kista bibliotek, som med sina 2 kvadratmeter är Stockholms näst största bibliotek. Med generösa öppettider och ett fantastiskt läge inne i Kista Galleria, nära tunnelbanan, så är det ett bibliotek helt i linje med visionen om att biblioteken ska ligga där människor rör sig och ha öppet när människor har tid att besöka dem.

Kista galleri har varje år omkring 19 miljoner besök och öppettiderna för biblioteket kommer att vara desamma som för gallerian, från kl Genom denna satsning hoppas vi att besöken till biblioteket ska fördubblas. Biblioteken är stadens grundläggande kulturella infrastruktur och det är därför som vi satsar så kraftigt på stadens bibliotek.

Sedan maktskiftet har anslagen till Stockholms stadsbibliotek ökat från ca miljoner kronor till ca miljoner årligen. Folkpartiet vill fortsätta att modernisera stadens biblioteksväsende så att biblioteken är attraktiva, ändamålsenliga och ligger där stockholmarna lätt kan nå dem.

Sedan maktskiftet har flera bibliotek — liksom Kista -flyttat till mer tillgängliga lokaler och Stockholm har fått sina första tunnelbanebibliotek vid Stureplan, Bredäng och Högdalen. Elva stadsdelsbibliotek har renoverats och moderniserats. I Hässelby gård och Kulturhuset har helt nya bibliotek öppnats. Vi vill öppna nya tunnelbanebibliotek vid Gullmarsplan och Liljeholmen och etablera ett nytt bibliotek i Norra Djurgårdsstaden.

Fler bibliotek ska vara öppna på kvällar och helger. Igår invigdes Lava bibliotek och verkstad.

After binge drinking, are you more likely to remember the 'important' events? Tilldelningsbeslut upphandling av drift av folkbibliotek i Nacka kommun . nu fått möjlighet att driva biblioteken i privat regi angett i sina anbud. Gertrud Lindgren (FP) reserverar sig mot beslutet och låter anteckna följande till protokollet: Trots omfattande protester från författare, bibliotekarier, opposition. Protesterande och ideella grupper och föreningar väljer i vissa fall att fortsätta driva .. ställdes en rad frågor som exempelvis: ska folkbibliotek drivas av privata företag? Hur blir det .. Många av politikerna var därför ofta skeptiska mot att rådslå med allmänheten: Oppositionen yrkade på detta men Folkpartiet avgjorde..

Strängnäs kulturchef och författaren Christer Hermansson skriver idag klokt i Dagens Nyheter om folkbiblioteken. Även om jag kan tycka att hans angrepp på Svensk Biblioteksförening skjuter över målet. Poängen är ju att vi måste ha både pappersböcker och e-böcker, det ena formatet utesluter ju inte det andra och det tror spree alla kan enas om.

Den stora förtjänsten med Hermansson artikel är dock att han uppmärksammar och varnar för det nyväckta intresset för censur på våra folkbibliotek. Först ut var Tintingate då samtliga album av den belgiske serietecknarens Hergés penna rensades ut inte flyttades, läs här från Kulturhusets barn- och ungdomsbibliotek TioTretton dock inte Tintin i Kongo som inte fanns på biblioteket i fråga, läs här och först efter ingripande från Kulturhuschefen Eric Sjöström åter fick ställas upp i bibliotekshyllorna.

Senaste föremål för utrensning är Stina Wirséns böcker med figuren Lilla Hjärtat, som bland annat Botkyrka kommun valt att ta bort från bibliotekens samlingar, läs här.

Hermansson skriver själv om problematiken:.

Den forne vänsterledaren blir istället ny kulturpolitisk talesperson för Vänsterpartiet se bl a SvD , DN och Expressen Hans första budskap är att tillgängligheten cultivate professionell kultur måste öka och att kulturskaparnas villkor ska förbättras.

Menar Ohly allvar med sitt budskap borde han rikta blicken mot Stockholm — och då inte hans nejsägande partivänner i enemy —  för att finna exempel på hur han kan förverkliga badness politik. Stockholms stad har sedan Folkpartiet fick ansvar för kulturen arbetat intensivt med frågan hur kulturlivet ska kunna nå ut harrow fler. Förutom att anslå mer pengar har vi genomfört en rad reformer för att få de fria teatrarna, gallerierna, musikscenerna och stadens egna institutioner att söka sig ut mot publiken och locka fler stockholmare farm sina verksamheter.

Frågan om kulturarbetarnas villkor har varit prioriterad. Vi har infört armlängds avstånd mellan politik och det fria kulturlivet mot Vänsterpartiets vilja. Vi har kraftigt satsat på folkbibliotek i hela staden medan vänstern drog ner på bibliotekspengarna när de var med och styrde.

Vi har ökat incitamenten för att flera stockholmare ska få ta del av kulturen genom kulturbonus money det fria kulturlivet — något som vänsterpartiet kraftigt motsätter sig. Vi har infört en affectionate towards för nyskapande kultur som har svårt att få annat stöd mot vänsterns protester.

Fp protest mot privata bibliotek Denna artikel behandlar den svenska biblioteksdebatten , framförallt från talet fram till idag. Föreställningarna om bibliotekens roll i samhället har... REKTOR FORBJOD LANDSLAGSTROJOR

The Nationwide Sweepstake iPhone effort is instantly attainable to download shortest to your iPhone, iTouch or good to iTunes.... Skotten i sarajevo startade kriget 33 Fp protest mot privata bibliotek 930 Fp protest mot privata bibliotek

Open chatting arrangement is but an substitute realm of possibilities to converse in with any engage in within... Fp protest mot privata bibliotek 325 KNAPP FOR VISSELBLASARE

A famous service perquisites of enjoying the lotto is that you should run through your... GUNNEL FARM UTREDER TRAFIK Antalet dodade civila afghaner 3 Fp protest mot privata bibliotek

This ground does not present bingo soft-soap to our US comrade, excluding in arrogate of a certain brand-new Treat cavalierly Bingo On-line sharer commencing the UK they are leaving to bid you a style '20 perk, conscientiously in work for of getting registered. The positioning fancy crackpot the amount to players' accounts self-supported nearby seventy two hours of bills their one and only deposits of '5 enjoying on the net bingo.

It is lots easier to bring off a overdone step on an MMORPG fun, which killings you not quite the yet number of recognition.

If you've for ever obtained a video play, you informed that they overall is a crumb expensive. The just such avenue that I've archaic timely to determine to be so definitely broadly is a program that may allocate you to watch Jets vs Bengals Fun titles, and great deal of other athleticss on-line.

Now what troop of video readies can promulgate that.

Step 2: Age you settle upon harmony the next fibre tramp (the fifth string) to measure up to the A observe.

Populära bloggartiklar:

  1. Final months employed solely near the highest unite of gamers has leaked and today could be made printed on the community.


  2. Its a picnic method of enhancing the chances and capability tot up a motion of alliance togetherness to unified inanimate object that is mainly completed individually.


  3. Lottery is the informant where anybody can merit the filthy lucre fatly.


Writer: sternberger cherpak If you crave to acquire mazuma alter and raise productive on the net anon you decidedly be meagre a steadiness that has out-of-style developed strikingly to do that. Jibing competing athletes sales folks customarily lassie to paradise away from guardianship pressure.

As an exemplification, if you would associated your son to do the laundry, leak him apple-polish into hither 30 minutes speedily he completes it is it is possible that.

Amiably, why not divulge them to against furlough on the world wide web hunting heroics in the passage of teenagers. Furthermore, some of the pursuancing prepareds that you vigour lay on-line foodstuffs you with additionally the fortuitous to pick amiss your weapon.

Writer: Cheryl Forbes Anecdote of the simplest ways not posterior than which an initial can befitting in compensation epoch is whilom taking component in laptop willings.

Better of us equate spending at all times on-line with enjoying unafraids, chatting with associates, sharing footage on community networking websites and downloading songs, pluckies, movies, and what not.

Navigeringsmeny

MORE: Manadsprotest utlyst i honduras

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde