Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

123.1m FM

De tre kungshogarna pa logga

opinion

Gamla Uppsala fornlämningsområde i folkmun kallad Gamla Uppsala högar är det samlade begreppet för de monumentala storhögargravfält och andra fornlämningar som finns vid Gamla Uppsala. Totalt anses området ha innehållit mellan 2 och 3 gravar. Området har grävts ut i omgångar sedan taletmed större utgrävningar under talettalettalet och talet.

Drottningen Överst vid Salaån,1 där...

De tre största gravarna kallas Kungshögarna. De har tidigare tillskrivits gudarna OdenTor och Frej. Birger Nerman argumenterade för att de tillhörde tre sveakungar som nämns i Ynglingatal — AdilsAun och Egil. Nu kallas de Västhögen, Mitthögen och Östhögen efter sin geografiska placering. Västhögen ansågs vara Tors, mitthögen Frejs och östhögen Odens. Högarna är 55—70 meter i diameter och 7—11 meter höga. De är anlagda på Uppsalaåsenvilken grävts ut för att förstärka effekten av högresningen.

Två av högarna är De tre kungshogarna pa logga. Östhögen grävdes ut under ledning av riksantikvarien De tre kungshogarna pa logga Emil Hildebrand. Man fann ett kärnröse som täckte en brandgrav. Västhögen grävdes ut och här var brandgravresterna samlade i ett litet ämbar. Fastän svårt förbrända utmärker sig fynden som ovanligt exklusiva för sin tid, äldre vendeltidenmellan år och år Direkt öster om högarna, intill kyrkan, finns Tingshögen.

De tre kungshogarna pa logga är en låg, flat hög och ansågs tidigare vara kung Domars grav. Sedan man konstaterat att högen faktiskt ligger i nivå med den ursprungliga åsytan avfärdades den som gravhög. Radarundersökningar av högen har dock visat att högen trots allt verkar anlagd.

Tingshögen kan ha spelat en roll vid det forntida kungavalet. Själva valproceduren skall dock ha förrättats vid Mora stenar några kilometer söder om nuvarande Uppsala, åtminstone i den tid då Tiundaland och Attundaland gemensamt valt kung. Tingshögen skall vid ett tiotal tillfällen ha använts som symbolisk plats av Gustav Vasa vid tal.

I direkt anknytning till högarna finns ett gravfält med gravar som dateras till yngre järnåldern. Vikingatidaokremerade gravar har påträffats invid prästgården, och även båtgravar har påträffats.

Logo sv · Prenumerera. Sök....

Dessutom har det tidigare funnits flera andra intilliggande gravfält som nu är bortodlade. Gravfältet i sin helhet anses ha rymt runt omkring gravar, de flesta nu försvunna. På en karta från kan man räkna stycken. Idag finns cirka kvar. Direkt nordöst om nuvarande kyrkan ligger kungsgårdsplatåndär utgrävningar visat De tre kungshogarna pa logga flera stora hallbyggnader stått i omgångar.

Själva platån har ursprungligen varit lägre, men höjts och fyllts på med fyllnadsmaterial i omgångar, i samband med att äldre hallbyggnader rivits och en ny uppförts på samma plats. Även på åkern öster därom nu intill järnvägsspåren har boningshus stått. En vall av något slag har funnits norr om husen, mellan kyrkan och Fyrisån.

Logo sv · Prenumerera. Sök....

Hallbyggnaden som stått på platån är en av de största järnåldersbyggnader man känner till i Skandinavien. Den har mycket stora likheter med den nyligen funna närmare 50 meter långa och 14 meter breda hallbyggnaden på Askahögen norr om Vadstena i Östergötland.

På talet rasade en debatt...

Så stora långhus hittas bara på tidens rikaste gårdar t. Vid utgrävningarna i området påvisades att byggnaden troligen inte brunnit genom en olyckshändelse, utan bränts ned under rituella former, då deponerade offersymboler i form av större järn spiraler upptäcktes i byggnadens stolphål. Hettan från branden har varit så kraftig att lermaterialet i väggarna förvandlats till tegel, och även teglet har i stor utsträckning smält.

Man konstaterade att hallbyggnaden haft dubbla väggar med lerklining emellan, samt 3 meter breda portar på vardera långsida [ 6 ]. Detta är inte normalt för större byggnader från tiden, då ingångarna snarast brukar göras små för att spara värme i långhuset. Byggnadens ovanliga utformning och unika storlek, kombinerat med dess läge på en upphöjd platå bredvid kungshögarna, har fått arkeologerna att anta att byggnaden måste haft någon typ av speciell funktion.

Byggnaden har utvändigt varit klädd med klovareller möjligen vitfärgad med vitslamning. De tre kungshogarna pa logga äldre källor hävdar att en offerlund och en helig brunn från hednatiden skulle ha funnits på platsen men ingetdera kan idag vetenskapligt beläggas.

För ungefär år sedan lät...

Den brunn som i vissa källor utpekas har daterats och visat sig vara flera sekler yngre än sin påstådda ålder. Vid utgrävningarna upptäcktes ett stort antal grophus öster och sydost om tingshögen. Antalet uppgår till över 30 stycken, och en så stor samling av grophus har inte tidigare påträffats i Sverige. I flera av grophusen hittades spår av hantverkexempelvis vävning och metallhantering. Liknande samlingar av grophus har hittats vid forntida maktcentra i Danmark och Tysklandvilket stärker teorin om Gamla Uppsala som ett forntida maktcentrum [ 7 ].

Vid utgrävningarna upptäcktes en större, tidigare okänd byggnad vid Sivs väg, sydost om Tingshögen. Byggnaden har konstruerats med ett antal kraftiga stolpar c: Stolparna har bytts flera gånger under byggnadens historia. Byggnadens funktion är inte klarlagd, men liknande byggnader har tidigare hittats i Barksta utanför Köpingoch i Björkgärdet i Rasbo i Uppland [ 8 ].

En välbevarad rest av ett likbål upptäcktes i området Fynd av bevarade likbål är ovanligt. Vid platsen för De tre kungshogarna pa logga hittade De tre kungshogarna pa logga både välbevarade rester av trästockar, och förkolnade rester av människoben, samt ben från häst och hund [ 9 ].

Benresterna var inte fullständigt förbrända, och detta gällde särskilt djurbenen, som alltså tycks ha placerats längre från härdens mitt. Ett antal gåtfulla fynd av människoben har gjorts i området under utgrävningarna Dels hittades fragment av en skalle i en hög med djurben, dels hittades människoben med bitmärken från hund.

För att reda ut om dessa fynd ger belägg för uppgifterna om människooffer i Gamla Uppsala behövs mer forskning [ 10 ] [ 11 ]. Fynd av ben från nötsvinlamm och get har gjorts i området. Det är även belagt att hästkött varit en naturlig del av mathållningen. Många av de får och hästar som konsumerats har uppnått ansenlig ålder, och De tre kungshogarna pa logga alltså inte i första hand hållits som slaktdjur, utan istället som nyttodjur av olika slag.

Vilt i form av älgrådjur och även trana har konsumerats [ 12 ]vilket tyder på att området varit en högreståndsmiljö. Fynd från visar också att man ätit torsk och strömmingtrots att dessa saltvattensfiskar måste ha fraktats några mil från kusten [ 13 ]. Fundamenten till en stenrad upptäcktes cirka 1 kilometer söder om kungshögarnamen det var först under utgrävningarna som man förstod stenradens omfattande utsträckning, genom nya fynd.

Stenraden tycks ha omgärdat en stor del av fornlämningsområdet. Det finns olika teorier om stenraden: Strax söder om samtliga stenfundament har brand härdar hittats, vilket tyder på att stenarna varit belysta [ 14 ]. Märkligt nog nämner Adam av Bremen att "en flammande kedja" som ska ha omgärdat Gamla Uppsala, men för att reda ut om stenraden verkligen omsluter hela området behövs ytterligare utgrävningar.

De stenar som stått i fundamenten är försvunna, och finns heller inte utmarkerade på talets kartor. Fundamenten är dock kraftiga, och sammanpressningen av jorden under fundamenten visar på att mycket stora stenar av typen rest sten varit placerade i fundamenten. Genom fynd av en hästtand har stenfundamenten kunnat tidsbestämmas till tiden kring e. Kr, i början av vendeltiden. Uppsalas historia  · Tidsaxel  · Gamla Uppsala fornlämningsområde  · Granhammarsmannen f. Hämtad från " https: Visningar Visa Redigera Redigera wikitext Visa historik.

Verktyg Sidor som länkar hit Relaterade ändringar Specialsidor Permanent länk Sidinformation Wikidataobjekt Använd denna sida som referens. Sidan redigerades senast den 31 augusti kl. Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3. För bilder, se respektive bildsida klicka på bilden. Obs: För att få rabatten på din order måste du bli medlem först och sedan Kungshögarna, eller Uppsala högar som de också kallas, är tre storhögar i Gamla.

För ungefär år sedan lät man anlägga de tre stora Kungshögarna; De byggdes på rullstensåsen, och för att de skulle se ännu högre ut grävde man ner. Drottningen Överst vid Salaån,1 där vattnet började bli segelbart mot söder, låg de tre kungshögarna och nära dem gudatemplet på en höjd, inte långt från.

MORE: Min treariga flicka kallar sig for pojke

MORE: Battre bra an borgerlig

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde